CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 24 Wat doen we met toetsuitslagen? Met de intern begeleider van onze school bespreken de leerkrachten de toetsresultaten. We houden de voortgang van uw kind te allen tijde in de gaten. Indien deze een beetje achter blijft bij wat we zouden verwachten, dan past de leerkracht het onderwijsprogramma voor uw kind aan. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Twee keer per jaar worden de belangrijkste Cito-toetsen afgenomen in alle groepen. Januari en juni zijn de toetsmaanden. Passend onderwijs Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgt dit samenwerkingsverband ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwer- kingsverband ( www.sppoh.nl ) staat aangegeven welke scholen net als Waalse Louise de Coligny zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Ondersteuning binnen de basisschool Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school. Dat is juf Blok. Basisondersteuning Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren. Extra ondersteuning Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteu- ning. Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra on- dersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG).

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=