CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 23 Onze leerlingen Leerlingvolgsysteem Kinderen zijn op school om te leren. Vanaf groep 1 is ons onderwijs gericht op de ontwikkeling van uw kind. En elk jaar dat het op school zit, verwerft het meer kennis van de Nederlandse taal, rekenen en van alle andere gebieden. Om te zien hoe uw kind zich ontwikkelt, is het belangrijk kennis te toetsen. Op bepaalde tijden in het schooljaar neemt de leerkracht bij uw kind daarom een Cito-toets af. De resultaten bewaren we in de computer om de vorderingen van onze leerlingen te analyseren. Dit systeem noemen we het leer- lingvolgsysteem (LVS). Toetsen In de kleuterbouw wordt een start gemaakt met de Cito-toetsen. Deze toetsen geven samen met de observaties en de mening van de leerkracht, een goed beeld van de vorderingen van de kleuter. Mede naar aanleiding van deze toetsen wordt bepaald of een leerling naar groep 3 kan. In april/mei wordt in groep 7 de Cito-Entreetoets afgenomen. In groep 8 nemen we de Centrale Eindtoets af. Meer over hoe we de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs leest u in het hoofdstuk ‘ Naar de brugklas ’ . Wist u dat… • De school voor het leerlingvolgsysteem altijd toetsen gebruikt van Cito-LOVS? • Onze leerkrachten de toets altijd op de juiste manier afnemen? Ze kennen de handleiding en wijken daar ook niet van af. • Indien in de handleiding van de toets niet wordt aangegeven dat aanpassingen zijn toegestaan voor bijvoorbeeld dyslectische leerlingen, dan zijn aanpassingen niet toegestaan. • Het toetsmoment wordt bepaald door de intern begeleider van onze school? • Alle kinderen uit dezelfde klas dezelfde toets aangeboden krijgen? • Een leerling met een eigen programma wordt op zijn eigen niveau getoetst. • De toetsresultaten worden ingevoerd in ons computersysteem Parnassys? • De leerkracht een overzicht heeft waarop duidelijk staat vermeld welke toetsonderdelen niet in het leerstofaanbod van die groep zitten? • De leerkracht bijhoudt of er tijdens de toetsafname sprake is geweest van afwijkende gebeurtenissen, die van invloed zouden kunnen zijn op de resultaten? • De januari-toets wordt met de groepsleerkracht besproken in februari? De juni-toets wordt met de groepsleerkracht besproken in juni en met de nieuwe groepsleerkracht in augustus

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=