CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 19 Resultaten bijhouden Een vierde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken met toetsen. Toetsen geven ons inzicht in de prestaties van de kinderen. Bovendien geeft het een totaalbeeld van de school. Schoolplan Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de school de hoofd- lijnen van het beleid beschrijft en de punten voor verbetering in de komende vier jaar aangeeft. Het is een in- en extern verantwoordings- document waarin de school verantwoording aflegt over het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft inzicht in de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. Het schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld en behoeft de instemming van de gehele medezeggenschapsraad. Het wordt ter toetsing aan de inspectie gezonden. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie. Naar de brugklas Als een leerling onze school verlaat (tijdens de schoolloopbaan of aan het einde van groep 8) vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in voor de vervolgschool. Zo zijn de resultaten en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan dan zo soepel mogelijk plaatsvinden. Als ouder ontvangt u een kopie van dit rapport. Het origineel versturen wij naar de directie van de nieuwe school. In 2014 was de gemiddelde score op de eindtoets van CITO 532,4 (met uitsluiting van het PRO). In 2019 was de gemiddelde score 532,4 wat gelijk staat aan een TL/havo-advies. In de onderstaande tabel kunt u lezen naar welk schooltype de leerlingen van groep 8 de laatste jaren verwezen zijn. In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Sinds vorig schooljaar gelden er nieuwe regels voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onder- wijs. Scholen gaan soms verschillend met deze regels om. Hieronder kunt u lezen hoe het schoolad- vies op onze school tot stand komt. Wat zijn de regels voor het schooladvies? Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=