CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 18 Kwaliteitsschool De Waalse Louise de Colignyschool is een school die goed onderwijs het allerbelangrijkste vindt. We willen bij kinderen een goede basis leggen op het gebied van taal, rekenen en algemene ontwikkeling zodat ze verder kunnen op het voorgezet onderwijs en daarna. Op vier manieren werkt onze school aan verdere kwaliteitsverbetering: • Werken met goede methoden • Goed personeel • Effectief gebruik van de lestijd • Het goed volgen van de resultaten van de leerlingen. Goede methoden In onze school wordt lesgegevenmet behulp vanmoderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal wordt gelet op de kwaliteit en het uiterlijk; kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methoden en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit? Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen; en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We letten bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen kinderen voldoende leerstof in de methode zit. Het werken met goede, moderne methoden is één manier om kwaliteit na te streven. Goede leerkrachten Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De maatschappij veran- dert voortdurend en dus ook het onderwijs. Wij willen op de hoogte blijven van moderne ontwikkelingen in het onderwijs. De leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld zich bij te scholen op diverse onderwijskundige zaken. Binnen de school wordt hier veel aandacht aan besteed. Zo zijn er regelmatig studiedagen voor alle personeelsleden. Hierbij kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Tijdens studie- dagen zijn de leerlingen vrij. U kunt hiervoor de jaarkalender raadplegen. De lestijd De tijd dat uw zoon of dochter op onze school is, is leerzaam. Elke minuut en elk uur benutten we om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Ook schoolreisjes en uitjes zijn leerzaam voorkinderen. Een kind op onze school krijgt het volgende aantal uren onderwijs: • De eerste vier schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur. • De laatste vier schooljaren (bovenbouw): minimaal 3.760 uur.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=