CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 11 voorbeelden: onderwijs in de Franse taal, aanvulling van de bibliotheek, nieuw meubilair in de gymzaal, digitale schoolborden, computerlesprogramma’s, laptops, muziekinstrumenten, talent- lessen, of een bijdrage aan de ouders van leerlingen die de kosten van de schoolreis niet kunnen betalen. Dankzij de ondersteuning van de Waalse Kerk is er voor groep 8-leerlingen de mogelijkheid (wanneer zij voor taal een voldoende hebben) Franse les te volgen. Deze lessen vinden buiten schooltijd plaats. Brede buurtschool Kinderen leren de hele dag door. Op school gebeurt dat op een doelgerichte en professionele manier, maar ook thuis en in hun vrije tijd ontwikkelen kinderen zich. Die ontwikkeling van kinderen verloopt evenwichtiger als er samenwerking is tussen school en ouders, en tussen school en andere organisaties in de buurt. Daarom is onze school een Brede buurtschool. We willen de leefwereld van onze leerlingen verrijken en bijdragen aan hun talentontwikkeling. We werken samen met: • Stichting DAK Kinderopvangorganisatie Dak verzorgt op onze school de voorschool voor kinde- ren van 2,5 jaar tot 4 jaar. De samenwerking tussen voorschool en kleutergroepen is zeer hecht. We gebruiken dezelfde lesmethode (Piramide) en wisselen kennis en kunde met elkaar uit. De overgang naar de basisschool verloopt op deze manier heel soepel. Dak verzorgt ook de voor- en naschoolse opvang. • Voor Welzijn en verschillende externe professionals Op Waalse Louise de Coligny zijn diverse naschoolse activiteiten. Deze worden door verschillende externe organisaties aangeboden. • Praktijk NILAN Kinderlogopedie, préverbale logopedie, dyslexie-therapie, kinderfysiotherapie, diëtiek, lactatiekunde, orthopedagogiek, integratieve kindertherapie en gecombineerde logopedie met kinderfysiotherapie. Praktijk Nilan is van alle markten thuis. School en praktijk werken zeer goed samen. • Stichting Jeugdwerk Den Haag Ouders die de Nederlandse taal willen leren zijn welkom bij Stichting Jeugdwerk. Tijdens de lessen is er gratis opvang voor kinderen tot 4 jaar en de lessen vinden iedere dinsdagmiddag plaats in school. Burgerschap Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van die samenleving. Allereerst is kennis van belang maar daar blijft het niet bij. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen maar ook naar anderen omzien. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. In de school leren leerlingen samen te leven met anderen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=