CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 10 aanpak met gebruik making van moderne didactische principes. Onze leerlingen krijgen leerstof aangereikt, maar worden ook uitgedaagd tot actief en exploratief leren met een grote mate van zelfverantwoordelijkheid. Eigenaarschap bij leerlingen is heel belangrijk. • Ons onderwijs steunt op een combinatie van individueel en collectief leren. Leren is ook een sociale activiteit bijvoorbeeld in de vorm van samen(werkend) leren. Collectief leren kent daarbij verschillende groeperingsvormen. • Ons onderwijs is gebaseerd op een onderzoekende houding bij zowel professionals als leerlingen. • Ons onderwijs kent een grote mate van eigenaarschap voor de resultaten van de inspanningen bij zowel professionals als bij leerlingen. Dat kan alleen als we ons realiseren dat ons onderwijs een teamprestatie is, waarbij alle betrokkenen in en rondom de school werken vanuit een gedeelde onderwijskundige visie. • Ons onderwijs kenmerkt zich door het hebben van hoge verwachtingen van jezelf en van elkaar. • Onze scholen maken werk van een veilig pedagogisch en sociaal klimaat. • Ons onderwijs wordt vorm en inhoud gegeven vanuit een christelijke levensovertuiging. Geschiedenis en Waalse kerk Wist u dat de Waalse Louise de Coligny is ontstaan door de fusie van twee scholen? De Waalse School, gesticht in 1739, was oorspronkelijk gehuisvest in de binnenstad. In 1963 besloot de school een nieuwe school te bouwen in Mariahoeve. De Louise de Colignyschool, gesticht in 1963, werd in 1964 betrokken bij de Waalse School. Door het fuseren van beide scholen kreeg de school in 1974 een nieuwe naam: Waalse Louise de Colignyschool. De Waalse School heeft van oudsher een hechte band met de Waalse Kerk. De Waalse Kerk in Den Haag was belast met de zorg voor de armen, ouderen en wezen binnen de kerk. Kinderen kregen van de Waalse Kerk gratis onderwijs. Deze constructie werd meer dan twee eeuwen lang gehanteerd: van 1739 tot eind jaren zestig. Wie was Louise de Coligny? Louise de Coligny wordt gezien als de stichtster van de Waalse Kerk in Delft en later in Den Haag. Zij trouwde in 1583 met prins Willem van Oranje en samen kregen zij een zoon, Frederik Hendrik. Stichting De Waalse School De Stichting De Waalse School in Den Haag is altijd blijven bestaan en onze huidige school plukt daar nog steeds de vruchten van. Het vermogen van de stichting dat destijds was ontstaan, werd namelijk bestemd ter ondersteuning van de Waalse Louise de Colignyschool. De samenwerking tussen school en stichting is zeer bijzonder en zeker in het belang van de leerlin- gen van de Waalse Louise de Colignyschool. De stichting heeft een klein bestuur voor het beheer van het vermogen. Dit bestuur besteedt de opbrengst van het vermogen elk jaar in overleg met de directeur die op zijn beurt de verschillende overlegorganen binnen de school consulteert. Enkele

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=