GGZ inGeest

Waar onze medewerkers het verschil maken Het aanbod van beroepsopleidingen bij GGZ inGeest is groot. En dat blijft zo. We leiden de professionals van de toekomst op vanuit diverse loopbaanpaden. We continueren de opleidingen die we hebben, maar zoeken in toenemende mate regionale afstemming over aantallen en doorstroom, om tegemoet te komen aan de bredere arbeidsmarktproblematiek en de wensen van medewerkers. We zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met onze partners, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke stages of opleidingspaden. Overigens bieden we professionals na hun opleiding de mogelijkheid hun deskundigheid op peil te houden of verder te vergroten – een leven lang leren is belangrijk. Het wetenschappelijk onderzoek willen we beter benutten voor het doorontwikkelen van de zorg. We worden hierbij kritischer op het type onderzoek dat we nodig hebben. Onderzoek richt zich primair op complexe problematiek en op problematiek die met reguliere interventies onvoldoende behandeld kan worden, zodat voor iedereen die dat nodig heeft een effectieve behandeling beschikbaar komt. We zorgen dat het onderzoek leidt tot aanpassingen in onze werkwijze, zodat zowel behandelaren als cliënten er profijt van hebben. Daarom zullen we periodiek monitoren of interventies leiden tot de gewenste resultaten. We maken daarbij onder meer gebruik van routinematig verzamelde data die we samenvoegen en analyseren. Tot slot: duurzaamheid is voor elke maatschappelijke bewuste organisatie – en dus ook voor ons – een vanzelfsprekend onderdeel van de strategie. We vinden het belangrijk om bij al onze zorg- en bedrijfsprocessen hier aandacht voor te hebben. Wij doen dit op een realistische en pragmatische manier, passend binnen de mogelijkheden van onze sector. Inhoudelijke expertise 65

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=