Facades

FAÇADES 2024

FAÇADES 2024

Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein Postbus 1496, 3430 BL Nieuwegein Telefoon: (030) 605 36 44 E-mail: info@vmrg.nl Website: www.vmrg.nl Omslag: City Campus Foto: Thea van den Heuvel Voorwoord Grensverleggend metaal De VMRG presenteert samen met haar aangesloten bedrijven de zestiende editie van het Façades boek. We zetten een stap in de wereld van de bouw- en gevelindustrie, waarbij innovatie en verbeelding samenkomen om de architecturale grenzen te verleggen en voor metaal een mooie hoofdrol is weggelegd. Hoe ver de grens kan rijken ziet u terug in de prachtige projecten die de afgelopen twee jaar gerealiseerd zijn. Steeds meer gedurfde ontwerpen die harmonieus samensmelten met de natuurlijke omgeving kenmerken de Nederlandse architectuur. Van wolkenkrabbers, organische paviljoens tot duurzame woningen, elk met een eigen karakter die door de toepassing van metaal nog meer wordt benadrukt. Metaal kent veel voordelen voor standaard oplossingen voor grootschalige nieuwbouw en renovatie. Denk hierbij aan de slankheid van het profiel in het aanzicht van de gevel, maar ook de ervaring van een groter raamoppervlak vanuit binnen naar buiten kijkend. De lage onderhoudskosten en het gemak waarbij de kleurechtheid op zeer lange termijn behouden blijft. Het materiaal is sterk en kan veelzijdig worden toegepast, stoer, robuust, slank en verfijnd, en maakt daarmee de mogelijkheden voor een bijzondere gevel oneindig. Grensverleggend zelfs! Bovendien is metaal antwoord op de toenemende vraag naar duurzame oplossingen, gezien de eigenschap van een lange levensduur. Een aluminium kozijn kan ruim 75 jaar meegaan en een stalen kozijn wel 100 jaar. Een prachtig product dat zich leent voor recycling en hergebruik, een proces dat de VMRG alleen maar stimuleert. De VMRG is initiatiefnemer van de Circulaire Geveleconomie die als doel heeft om het kringloopproces om gevel weer gevel te laten worden te realiseren. Met het ondertekenen van het Akkoord Circulaire Geveleconomie op 1 februari 2024 zijn de afspraken rondom dit proces door de betrokken brancheorganisaties en overheid vastgelegd. U leest hier meer over in dit boek. Naast een fraai ontwerp en duurzaamheid mag de kwaliteit van de bouw niet worden vergeten. De VMRG waarborgt de kwaliteit van metalen gevels. Bedrijven die voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen mogen het VMRG Keurmerk gebruiken. U ziet het logo van dit keurmerk bij alle projecten waarbij een gevelbouwer met een VMRG Keurmerk betrokken was. We nodigen u nu graag uit om de bijzondere projecten te bewonderen en geïnspireerd te raken, zodat we samen de grenzen van wat mogelijk is in de architectuur blijven verleggen en een toekomst vormgeven die zowel functioneel als esthetisch doet verbluffen. Veel gevelinspiratie en leesplezier gewenst! Joseph Kuling, voorzitter VMRG 3 2

Inhoud Voorwoord: Grensverleggend metaal 3 Samen naar een circulaire geveleconomie 7 Projecten Utiliteitsbouw 11 BNA Beste Gebouw van het Jaar 2024 83 Projecten Woningbouw 87 Campagne Hardcore Aluminium 147 Projecten Renovatie en transformatie 151 Zonwering in de energieprestatieberekening 191 Projecten Zonwering 195 Index bedrijven 206 Index projecten 210 Fotoverantwoording 214 Colofon 216 Het VMRG Keurmerk staat voor gegarandeerde kwaliteit in gevels. Bij de VMRG zijn zo’n 200 bedrijven in de gevelbranche aangesloten. Deze bestaan zowel uit producenten van gevels en gevelelementen (gevelbouwers), als uit de toeleverende industrie en adviseurs. Alle bij de VMRG aangesloten gevelbouwers hebben het VMRG Keurmerk en kunnen dit aantonen met een geldig VMRG Keurmerk certificaat. Zij voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen met betrekking tot gevels en worden hierop frequent door een onafhankelijk keuringsinstituut getoetst. Dat gebeurt zowel in de fabriek als op de bouwplaats. Lees meer over het VMRG Keurmerk en de VMRG Kwaliteitseisen op www.vmrg.nl 5 4

Samen naar een circulaire geveleconomie Van bedrijven wordt steeds meer gevraagd. Zo ook een zorgvuldige omgang met en het behoud van grondstoffen. Vaak wordt dit in één adem genoemd met het verminderen van energiegebruik en uitstoot van emissies. In mooie woorden: circulair, met een lage milieu impact en de route naar zero carbon. Monique Fledderman (Directeur Circulaire Geveleconomie) en Emma Kolk (Adviseur circulaire innovatie en milieu) 6 7

Gevel wordt weer gevel De ambitie van de Circulaire Geveleconomie is: “Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen dient te geschieden op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.” Meer concreet is het streven richting 2030: • wat eens een gevel was, wordt zo mogelijk weer een gevel; • een hoog percentage hergebruik (in elke vorm) van wat vrij komt uit de bestaande voorraad gevels; • een hoog percentage toepassing van hergebruik of hernieuwbaar in de nieuwe generatie gevels; • waarbij energiegebruik en emissies worden gereduceerd of anders verduurzaamd. De Stichting Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). Voorjaar 2024 heeft de gevelbranche met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Akkoord Akkoord Circulaire Geveleconomie Over de doelstellingen, afspraken en activiteiten richting 2030 zijn de gevelbranche, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het gesprek aangegaan. In 2020 is het onderzoek ‘Verkenning producentenverantwoordelijkheid voor de gevelbouw’ afgerond dat door het kabinet aan de Tweede Kamer was toegezegd. Hieruit bleek een enorme potentie voor circulair bouwen én CO2 reductie. De voorzetting hiervan is begin 2024 bekrachtigd door het feestelijk tekenen Circulaire Geveleconomie getekend. En zijn afspraken gemaakt over de ambities, doelstellingen en activiteiten richting 2030. Het getekende akkoord treft u aan op de website circulairegeveleconomie.nl. Met een toekenning van een investering vanuit Nationaal Groeifonds in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving voor de Circulaire Geveleconomie in 2023 zijn de middelen beschikbaar om met deze ambitie aan de slag te gaan. Circulaire bedrijfskansen Nederland en Europa hebben richting 2030 en 2050 onvermijdelijke doelstellingen gesteld. Dit betreft reductie van CO2, reductie van toepassing van primair gewonnen materialen en (soms lokale) beperkingen van emissies en milieu impact. Ook van belang voor bedrijven is de Milieukostenindicator (MKI) waarvoor Levenscyclusanalyses worden gebruikt. De MKI’s worden toegepast in de MilieuPrestatieberekening Gebouwen (MPG) waarvan de waarde de komende jaren stapsgewijs naar beneden wordt gebracht. Met individueel slimmer rekenen aan prestaties komen we er niet. Aantoonbaar samen beter doen, is de enige weg om een goed antwoord te bieden. Samen oppakken, betekent ook samen kosten delen voor de zaken die beter collectief opgepakt kunnen worden. Dat betekent anticiperen en tijdig in de uitvoering antwoorden paraat hebben. Alles wat beschikbaar komt uit de bestaande bouw is nodig om voldoende woning- en utiliteitsbouw te kunnen blijven realiseren. Zeker met groeiende bevolkingsaantallen. Voor een bedrijf kunnen er, afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden en de samenwerkingspartners, interessante individuele kansen ontstaan. Deze kunnen per bedrijf verschillen. Zo kan elk bedrijf op andersoortige circulaire vragen en businesskansen van opdrachtgevers inspelen. Velen willen zelf een steentje bijdragen aan een leefbare wereld. Om dit op grotere schaal te realiseren, is samenwerking nodig. De Circulaire Geveleconomie wil daarom juist nu samen met bedrijven in de gevelbranche aan de slag. van het Akkoord Circulaire Geveleconomie door de betrokken brancheorganisaties en ministeries. De brancheorganisaties en bedrijven zijn inmiddels voortvarend aan de slag met de eerste fase. In deze fase worden bestaande processen in de kringloop en oplossingen geïnventariseerd met als doel richtingen te bepalen. De daaropvolgende fasen betreffen het proefdraaien met systemen en de zorg voor instandhouding naar 2030 en verder. 8 9

Aanpak en kennis delen Voor overdracht van kennis naar bedrijven wordt in 2024 een aanvullend kennisprogramma opgestart. Daarin wordt ingezet op het delen van kennis met ‘micro learnings’. Dit betekent kennisoverdracht in behapbare korte filmpjes, blogs, kenniskaarten en meer. Dit zal in de loop van 2024 een plaats krijgen op de website circulairegeveleconomie.nl en de jaren daarop worden uitgebouwd. De aanpak binnen de Circulaire Geveleconomie bouwt voort op onderzoek, zoals het haalbaarheidsonderzoek PerpetuAL, kennis en ervaring bij betrokken brancheorganisaties, de overheid en kennispartners. Betrokken kennispartners zijn o.a. Hogeschool Utrecht, Technische Universiteit Delft, Hogeschool Saxion, Real Capital Systems en Platform-IO. Het haalbaarheidsonderzoek PerpetuAL, dat in 2023 door VMRG en Real Capital Systems samen met een 16-tal partners is afgerond, gaf aanpakken (methodieken), kansen voor bedrijven in de kringloop en heeft de relatie tussen industrialisatie, digitalisering en circulariteit voorbereid. Neem actief deel Ter afsluiting wil Monique Fledderman, directeur van de Circulaire Geveleconomie, bedrijven graag het volgende meegeven: “Het belangrijkste is dat de Circulaire Geveleconomie van en voor de gehele gevelsector is. Daarom nodigen wij bedrijven graag uit om via de aangesloten branchevereniging actief deel te nemen. Alleen op die manier kunnen wij bedrijven optimaal faciliteren zodat geboden oplossingen goed passen bij de bedrijven in de sector.” Stappen uitvoeringsprogramma Circulaire Geveleconomie en activiteiten Pagina Utiliteitsbouw Peute Recycling Alblasserdam 12 Alliander Amsterdam 14 Apollolaan 171 Amsterdam 16 Binnendok Amsterdam 18 City Campus Amsterdam 20 Crossover Amsterdam 22, 24 Matrix One Amsterdam 26 Plus Ultra Amsterdam 28 Tripolis Amsterdam 30 House of Delft Delft 32 Kö-Bogen II Düsseldorf (DE) 34 Huygens Lyceum Eindhoven 36 Rijnstate Ziekenhuis Elst 38 Feringa Building Groningen 40 Noordkade Hendrik-Ido-Ambacht 42 LZ8 Hoofddorp 44 Unigarant Verzekeringen Hoogeveen, Den Helder, Groningen 46 Hoge School Leiden Leiden 48 8 Bishopsgate Londen (VK) 50 OWO Courtyard Pavilion Londen (VK) 52 Bisonspoor Maarssen 54 Oman Museum Across Ages Nizwa (Oman) 56 ChemTech Centre OPCW Nootdorp 58 Grizzly Oss 60 Voortman Engineering Center Rijssen 62 Zwembad de Koerbelt Rijssen 64 Rodenborch College Rosmalen 66 De Brabander Tilburg 68 Mindlabs Tilburg 70 ASML Gebouw 3 Veldhoven 72 ASML-Gebouw 5 en 6 Veldhoven 74 Van Mossel Waalwijk 76 Parkhotel Waregem (BE) 78 Restaurant Weddebergen Wedde 80 10 11

Wijnveen Aluminiumbouw / Peute Recycling, Alblasserdam Opdrachtgever: Peute Recycling Architect: Designlogic Aannemer: De Vries en Verburg Gevelbouwer: Wijnveen Aluminiumbouw Peute Recycling is een internationaal opererende onderneming die zich focust op het recyclen van papier en kunststof. Het bedrijf heeft zich de afgelopen 60 jaar ontwikkeld van kleine, lokale speler tot één van de grootste onafhankelijke papier- en kunststofverwerkers ter wereld. Bij deze groei past een eigentijdse en passende locatie die gevonden is in Alblasserdam, nabij de BCTN-terminal en de A15. Wijnveen Aluminiumbouw heeft voor het kantoor de aluminium ramen, deuren en vliesgevels met aluminium lamellen geleverd en gemonteerd. De vliesgevels zijn semi-structureel uitgevoerd waarbij de horizontale naden zijn afgekit. De 400 mm diepe lamellen zijn uitgevoerd in houtlook en stevig aan de basisconstructie van de vliesgevelstijlen bevestigd met stalen strippen. De montage van de lamellen gebeurde machinaal met een speciaal ontwikkelde multitool op een minihijskraan. Transparantie Kleur 13 12

Blitta / Alliander, Amsterdam Opdrachtgever: Alliander Amsterdam Architect: De Zwarte Hond Aannemer: Dura Vermeer Bouw Midden-West Gevelbouwer: Blitta Gevelsystemen In de havenwijk Sloterdijk III in Amsterdam heeft Blitta Gevelsystemen, in nauwe samenwerking met Dura Vermeer het duurzame regiokantoor Liander Westpoort gerealiseerd. Dit project belichaamt flexibiliteit, schaalbaarheid en een modulair design. Blitta’s expertise kwam vooral tot uiting in de ontwikkeling en vervaardiging van de gevelsystemen, waarbij hout en aluminium naadloos werden geïntegreerd. De houten constructie van het gebouw met aluminium kozijnen, HSB elementen en de cortenstalen afwerking onderstrepen de esthetiek van dit kantoorgebouw. De grootste uitvoering vast glas en kozijn ondergingen met succes een brandwerende test. Samen met Verhoeven Timmerfabriek en VPT Versteeg is het optimale resultaat bereikt. Samenwerking Duurzaamheid Geïntegreerde gevel 14 15

Vorsselmans / Apollolaan 171, Amsterdam Opdrachtgever: Kroonenberg Groep Architect: OMA Aannemer: J.P. van Eesteren Gevelbouwer: Vorsselmans Apollolaan 171 is een high-end kantoorgebouw aan één van de meest prominente groene lanen van Amsterdam. Het vijf verdiepingen tellende pand heeft een dynamische gevel. De naar de Apollolaan gekeerde zijde kenmerkt zich door in elkaar grijpende glazen volumes die op een legpuzzel lijken. Op de hoek is de hoofdingang van het kantoor waar de volumes verder verkleind worden met een terugliggende gevel op de begane grond. Hierdoor ontstaat een uitnodigende openbare ruimte bij de entree van het gebouw. De gevel aan de zijde van de woonwijk is bekleed met op maat ontworpen bakstenen die zijn gerangschikt om een geweven effect te creëren. Driedubbele beglazing Transparantie Duurzaamheid 16 17

Alucol / Binnendok, Amsterdam Opdrachtgever: Continental Car Parks Architect: Heren 5 Anodiseerder: Alucol Binnendok is een stedelijk blok op het NDSM-terrein dat naast woningen, winkels en kantoren een flinke parkeergarage omvat. Het gebouw heeft een geventileerde gevel van MD Strekmetaal boven een multifunctionele plint van metselwerk. Verticale louvres, een overstek, een balkon, een pergola op het dak en een ronde hoek breken het rigide grid van de gevel. Om de connectie vanuit binnen met buiten te houden, is de gevel zo transparant mogelijk gemaakt. De richting van het strekmetaal is zodanig aangepast dat omwonenden zo min mogelijk direct inschijnend licht van auto’s in de garage ervaren. Het strekmetaal geeft het parkeergebouw een visuele aantrekkelijkheid. Door het materiaal in de kleur Alucol Champagne A3 te te anodiseren, heeft Alucol de visuele kwaliteit extra weten te benadrukken. Kleur Vorm Transparantie 19 18

Scheldebouw / City Campus Booking.com, Amsterdam Opdrachtgever: BPD Architect: UNStudio Aannemer: Züblin Nederland Gevelbouwer: Scheldebouw De internationale allure van het hoofdkantoor van Booking.com is voor een groot deel te danken aan de spectaculaire gevel. De geometrische vorm, strakke belijningen en inspringende geveldelen maken het ontwerp bijna on-Nederlands. In het midden van het gebouw, over een lengte van zo’n zestien meter, loopt de gevel vanaf beide zijden iets naar binnen toe. Het beeld dat hiermee gecreëerd wordt, doet denken aan de rimpeling in het water, nadat je er een steentje in gegooid hebt. Iconisch Custom design Aluminium elementgevel 21 20

Alkondor Hengelo / Crossover, Amsterdam Opdrachtgever: AM Vastgoed Architect: Team V Architectuur Aannemer: BAM Wonen Speciale Projecten Gevelbouwer: Alkondor Hengelo Het mixed-use gebouw Crossover aan de Amsterdamse Zuidas is een onderscheidend woon-, werk- en verblijfsgebouw. De zes woonverdiepingen aan de ene zijde en de negen kantoorverdiepingen aan de andere zijde worden met elkaar verbonden door de verdieping op de begane grond. In het begane grond gedeelte zijn ruimtes gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met maatschappelijke functies en horeca. Het ontwerp van Team V zorgt voor een dynamisch, stoer gebouw met verrassende kenmerken, waarbij de door Alkondor geleverde grote raam- en gevelpartijen direct in het oog springen. Duurzaamheid Transparantie 22 23

WICONA / Crossover, Amsterdam Opdrachtgever: AM Gebiedsontwikkeling Architect: Team V Architectuur Aannemer: BAM Wonen Speciale Projecten Gevelbouwer: Alkondor Hengelo Systeemleverancier: WICONA Met Crossover is Amsterdam weer een duurzame blikvanger rijker. WICONA verrijkte het woon/werkgebouw met maatwerk profielen, die een slanke en ranke afwerking combineren met hoge duurzaamheidsscores en een eenvoudige montage. De kozijnen en vliesgevels hebben een dubbele functie. De profielen van beide gevelsystemen zijn voorzien van speciale extrusiekokers, waardoor buitenbekleding en dagkantafwerking eenvoudig, snel en hoogwaardig bevestigd konden worden. Het resultaat is een ranke en slanke gevelafwerking; precies zoals de architect voor ogen had. Slanke profilering Duurzaamheid Eenvoudige montage 24 25

TGM NL / Matrix One, Amsterdam Opdrachtgever: Stone22 Architect: MVRDV Gevelbouwer: TGM NL Matrix One in Amsterdam kenmerkt zich door een bijzonder gevelontwerp, waarbij de dichte delen zijn bekleed met 3D-gevelcassettes in ruitvormen. De hoek van deze gevelcassettes komt exact overeen met de hoek van de trappen in de gevel. Het resultaat is een gevel die zowel modern als elegant oogt. De aluminium gevelmodules zijn direct op de houten gevels geschroefd. Voor de realisatie van dit volledig demontabele gebouw zijn hoogwaardige materialen gebruikt, waaronder aluminium kozijnen, aluminium vliesgevels en beplating voor de dakopbouw. Vorm Materiaal Demontabel 27 26

De Groot & Visser / Plus Ultra, Amsterdam Opdrachtgever: Kadans Science Partner Architect: cepezed Aannemer: Wijnen Bouwgroep Gevelbouwer: De Groot & Visser Op het Medical Business Park Amsterdam is vlak naast het AMC multi tenant gebouw Plus Ultra Amsterdam gerealiseerd. Dit BREEAM-outstanding gecertificeerde gebouw omvat zowel laboratoria als kantoorruimte voor bedrijven en instellingen in de medische zorg. Het is voorzien van 1.128 m2 vliesgevels en 3.062 m2 elementgevels (Hueck). Aan de elementengevels zijn op driehoekige metalen frames verticale banen gemonteerd met zwarte PV-panelen. Door de driehoeksvorm fungeren ze niet alleen als energie-opwekker (totaalvermogen ca. 194 kWp) maar tegelijk als passieve zonwering die per geveloriëntatie is geoptimaliseerd. De transparante geveldelen konden zodoende verdiepingshoog worden uitgevoerd, wat goed is voor de daglichttoetreding en het uitzicht. Dit heeft een positief effect op de beleving en de gezondheid van de gebruikers. Transparantie Zonwering Geïntegreerde zonnepanelen 29 28

Schüco Nederland / Tripolis-Park, Amsterdam Opdrachtgever: Flow Real Estate Architect: MVRDV Aannemer: G&S Bouw Gevelbouwer: Rollecate Systeemleverancier: Schüco Nederland Het monumentale Tripolis-complex aan de A10 is herontwikkeld tot Tripolis-Park: een stadscampus bestaande uit drie monumentale torens, waarvan twee torens zijn opgenomen in het nieuwe ontwerp. Het ontwerp van Winy Maas omarmt en beschermt de iconische torens, met een spectaculaire ‘landscraper’ aan de zijde van de A10 die als geluidsscherm functioneert. In het atrium is voor maximale transparantie gekozen door een vliesgevel toe te passen, met daarin (automatisch) te openen ramen voor de benodigde ventilatie. Als onderdeel van het plangebied Verdi Zuidas, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en de Nieuwe Meer, zal dit stadsdeel verder vergroend, verdicht en verbonden worden. Duurzaamheid Akoestiek Transformatie 30 31

Metaglas / House of Delft, Delft Opdrachtgever: Chris Oomen Architect: KOSCHUCH Architects Aannemer: Ter Steege/Dura Vermeer Bouw Zuid West Gevelbouwer: Metaglas House of Delft is een innovatief en spraakmakend project waarin de pioniers van Delft worden geëerd. In dit moderne meesterwerk heeft de architect gekozen voor het slank geprofileerde MethermoXL kozijnsysteem, waarbij verschillende producten modulair worden gecombineerd. Alle aluminium ramen, deuren en verticale schuifsystemen zijn verdiepingshoog toegepast met profielen in de kleur ‘sablé blue’. Het resultaat is een moderne, strakke gevel die volledig opgaat in het ontwerp. Maatwerk Slanke profilering Dutch design 32 33

GEZE GmbH / Kö-Bogen, Düsseldorf (DU) Opdrachtgever: B&L Gruppe Architect: Ingenhoven associates GmbH Aannemer: Centrum Holding GmbH & Co KG Toegangstechniek: GEZE GmbH Kö-Bogen II is één van de absolute eye-catchers in het centrum van Düsseldorf. Het gebouw heeft de grootste groene gevel in Europa en is voorzien de hoogste duurzaamheidsonderscheiding, het DGNB-Diamant certificaat. Een van de vereiste criteria hiervoor is dat alle betrokken partijen nauw samenwerken. Een bijzondere uitdaging vormde de complexe en veeleisende installatiesituatie voor schuif- en draaideuraandrijvingen in de deels hellende gevel. Kö-Bogen bied plaats aan o.a. flagshipstores, horeca en kantoorruimte. GEZE heeft objectspecifieke Slimdrive SLV automatische schuifdeuren ontworpen die perfect in de hellende gevel passen. Daarnaast wordt op diverse plaatsen de GEZE Slimdrive SL NT-FR toegepast: niet alleen gaat deze automatische schuifdeuroplossing met een aandrijvingshoogte van slechts 7 cm helemaal op in de groene gevel, maar is dankzij de vluchtwegfunctie ook de ideale oplossing voor gebruik in vlucht- en evacuatieroutes. Maatwerk Geïntegreerde oplossing Veiligheid 35 34

vandaglas / Huygens Lyceum, Eindhoven Opdrachtgever: Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Architect: LIAG Architecten + Bouwadviseurs Aannemer: Moeskops Gevelbouwer: Aluvo Geveltechniek Glasleverancier: vandaglas Het nieuwe Huygens Lyceum in Eindhoven voldoet aan alle voorwaarden voor een goede leer- en werkomgeving. Het gebouw is klimaatadaptief, heeft een goede luchtkwaliteit, aangename temperatuur en prettige akoestiek en er is volop daglicht. Bij al deze aspecten speelt de beglazing een belangrijke rol. Daarnaast kwamen er specifieke geluidseisen bij kijken. Naast het lyceum ligt een doorgaande weg, wat vroeg om een extra geluidswerende prestatie aan die zijde. Dat is met een speciale glassamenstelling gerealiseerd. Voor het lyceum heeft vandaglas Tripleperform®Sun geleverd in verschillende samenstellingen. Comfort Energetisch Geluidswering 36 37

ALUVO Geveltechniek / Rijnstate ziekenhuis, Elst Opdrachtgever: Rijnstate ziekenhuis Architect: Gortemaker Algra Feenstra architects Aannemer: consortium Berghege Heerkens Unica Gevelbouwer: ALUVO Geveltechniek Het nieuwe Rijnstate ziekenhuis in Elst is een eerste stap in de ontwikkeling van het ziekenhuis naar een gezonde(re) leef- en zorgomgeving. Deze compacte poliklinische ‘gezondheidshub’ van 13.000 m2 is het eerste klimaatneutrale ziekenhuis in Europa dat voor zijn energievoorziening een beroep doet op waterstof en zonnepanelen. Als daar na een aantal jaar behoefte aan blijkt, biedt het gebouw de mogelijkheid om uit te breiden met een short stay. Niet alleen de innovatieve installaties maken dit een duurzaam project, ook de slimme verdraaiingen in de gevel, de spuiventilatie en de demonteerbare materialen dragen bij aan flexibiliteit en toekomstbestendigheid. ALUVO Geveltechniek produceerde en monteerde de aluminium gevels met gebruikmaking van de profielen van Schüco: AWS-70 voor de kozijnen en FWS 50 met triple beglazing voor de vliesgevels. Duurzaamheid Demontabel Levensloopbestendig 39 38

Aldowa / Feringa Building, Groningen Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen Architect: Ector Hoogstad Architecten Aannemer: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten Gevelbouwer: Façadis Gevelbouw Gevelbekleding: Aldowa Vanaf 2023 is de Feringa Building van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dé nieuwe blikvanger op de Zernike Campus zijn. De indrukwekkende nieuwbouw is door Ector Hoogstad Architecten vormgegeven als drie slim geschakelde V-vleugels. De gevelafwerking bestaat uit circa 18.000 m2 kozijnen en vliesgevels, in combinatie met ongeveer 18.000 geanodiseerde aluminiumcomposiet panelen in een karakteristieke losagnevorm, in combinatie met kozijnen en vliesgevels. De panelen zijn uitgevoerd in een speelse combinatie van vijf verschillende kleuren: vier grijstinten en één goudtint. Verspreid over de drie vleugels is 13.000 m2 aan geanodiseerde aluminiumcomposiet panelen aangebracht. Vorm Kleur Uitstraling 41 40

vandaglas / De Noordkade, Hendrik-Ido-Ambacht Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Stemar Groep, Getgripp Architect: RoosRos Aannemer: Den Dunnen Bouwonderneming Gevelbouwer: De Groot & Visser Glasleverancier: vandaglas Bij de waterbushalte van Hendrik-Ido-Ambacht zijn twee multifunctionele gebouwen verrezen, geïnspireerd op de luxe jachten die in de omgeving worden gebouwd. Voor de beglazing, en dan met name de gebogen ruiten, werd de expertise van vandaglas ingeschakeld. Nadat de oplossing wat betreft glasprestaties was goedgekeurd, heeft vandaglas Döring, de fabriek in Berlijn, de beglazing vervaardigd, waaronder de perfect gebogen ruiten die naadloos in de gevel passen. In de Noordkade zijn Isoperform® XTR 70/33 beglazing toegepast en gebogen Isoperform®Curved Alfa. Maatwerk Energetisch Gebogen glas 43 42

Wijnveen Aluminiumbouw / LZ8, Hoofddorp Opdrachtgever: STP Logistics Architect: Paul de Ruiter Architects Aannemer: Aan de Stegge Twello Gevelbouwer: Wijnveen Aluminiumbouw Rapid Logistics is de gebruiker van LZ8, het duurzame, natuurinclusieve en toekomstbestendige distributiecentrum met geïntegreerde kantoren en parkeeroplossing. Het BREEAM ‘Excellent’-gecertificeerde gebouw bestaat uit 19.923 m2 warehouse, 3.428 m2 kantoor, 3.220 m2 mezzanine en een royale parkeervoorziening boven de laadkuil. Om een onderscheidend gebouw neer te zetten, zijn verticaal op de vliesgevels en doorlopend op de sandwichbeplating 400 mm diepe aluminium lamellen aangebracht. In het voortraject heeft Wijnveen Aluminiumbouw in samenwerking met aannemer Aan de Stegge onderzocht of een en ander technisch mogelijk was en financieel haalbaar. Uiteindelijk is dit uitgewerkt in een oplossing waarbij de 400 mm diepe lamellen opgesloten zitten en mechanisch bevestigd zonder zichtbare bevestiging. Voor het project zijn kozijnen, brandwerende deuren en vliesgevels van Schüco toegepast. Samenwerking Duurzaamheid Verticale lamellen 44 45

Slump-Fictorie / Unigarant Verzekeringen, Hoogeveen Opdrachtgever: Unigarant Verzekeringen Architect: De Unie Architecten Aannemer: Hunebouw Gevelbouwer: Slump-Fictorie Het cirkelvormige kantoor van Unigarant is uitgebreid met 1.200 m2. Hier is plaats voor extra kantoorruimte, flexplekken en een grote centrale ontmoetingsruimte. De gevel heeft zes verschillende radii en een recht deel, wat de nodige uitdagingen met zich mee bracht. Samen met bouwbedrijf Hunebouw heeft Slump-Fictorie de aanbesteding gewonnen door de HSB elementen uit het TO te vervangen door een aluminium vliesgevel. Dit was de oplossing om met alle radii luchtdicht, hoog isolerend, maatvast en snel te bouwen. Op de vliesgevel zijn aan de buitenzijde composiet elementen bevestigd en aan de binnenzijde zijn alleen nog de 160 draaikiepramen zichtbaar. Luchtdicht Duurzaamheid Maatvast 46 47

Van Iersel Geveltechniek / Hogeschool Leiden Opdrachtgever: Stichting Hogeschool Leiden Architect: DP6 architectuurstudio Aannemer: J.P. van Eesteren - Croonwolter&dros Gevelbouwer: Van Iersel Geveltechniek De uitbreiding van Campus Hogeschool Leiden op het Leiden Bio Science Park heeft een oppervlakte van 9.600 m2 en telt zes lagen. De uitbreiding sluit via een atrium naadloos aan op het bestaande gebouw en biedt een inspirerende, geborgen en duurzame studie- en werkomgeving. Van Iersel Geveltechniek heeft hieraan bijgedragen door het realiseren van de hoogwaardige aluminium gevels, met profielen, kozijnen en vliesgevels van Schüco. Dat gebeurde binnen de planning, met deling van kennis, en in goede en transparante samenwerking met de bouwcombinatie. Samenwerking Transparantie Duurzaamheid 48 49

Scheldebouw / 8 Bishopsgate, Londen (VK) Opdrachtgever: Mitsubishi Estate & Stanhope (VK) Architect: WilkinsonEyre (VK) Aannemer: Lendlease (VK) Gevelbouwer: Scheldebouw 8 Bishopsgate is het jongste icoon in het cluster van hoge gebouwen in de City of London. Het kantoorgebouw telt 50 verdiepingen en is 204 meter hoog. Scheldebouw heeft het ontwerp, engineering, productie en installatie van het custom made Closed Cavity Facade (CCF) systeem voor haar rekening genomen. De CCF-gevel met gesloten spouw draagt bij aan het voldoen aan de hoge duurzaamheids- en prestatie-eisen voor deze nieuwe toevoeging aan de skyline van Londen. Closed Cavity Facade Maatwerk elementgevel Duurzaamheid 51 50

Jansen AG / OWO Courtyard Pavilion, Londen (VK) Opdrachtgever: The OWO and Raffles London (VK) Architect: DaeWha Kang Design (VK) Gevelbouwer: JM van Delft & zn Systeemleverancier: Jansen AG DaeWha Kang Design heeft een bijzondere binnenplaats ontworpen voor The OWO, het voormalige Old War Office in Whitehall, Londen. Het Zwitserse Jansen AG droeg bij aan de uitstraling van het sculpturale paviljoen met smalle, delicate stalen profielen. Jansen leverde voor het paviljoen materiaal voor twee dubbele deuren en één enkele deur uit het Janisol HI-systeem. Verder zijn er in totaal 39 Janisol Arte raamelementen geplaatst: 14 elementen die open kunnen en nog eens 25 vaste raamelementen die het paviljoen van licht voorzien. JM van Delft & zn heeft voor dit adembenemende paviljoen alle stalen gevels, draairamen en automatische draaideuren hebben geleverd en gemonteerd. Uitstraling Ranke profielen Daglichttoetreding 53 52

Gruijters Aluminium / Winkelcentrum Bisonspoor plandeel 8, fase 3, Maarssen Opdrachtgever: Winter Trust Architect: Aiscube Studio Aannemer: Bouwbedrijf Pennings Gevelbouwer: Gruijters Aluminium Winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen heeft een grondige renovatie ondergaan en is uitgebreid met deze nieuwbouw van vier bouwlagen. De nieuwbouw van circa 4.100 m2 bestaat uit drie delen: een vestiging van de ALDI, een gezondheidscentrum en twee lagen voor kantoorruimte. De aangrenzende parkeergarage wordt verbonden met het trappenhuis en de transparante loopbrug. Bijzonder aan de gevels zijn de gebogen gevelelementen. Gruijters Aluminium produceerde en monteerde de aluminium vliesgevels, tevens de ramen en deuren en paste hierbij de systemen van Kawneer toe. Transparantie Duurzaamheid Vorm 55 54

Alumet / Oman Museum Across Ages, Nizwa (Oman) Opdrachtgever: Sultanaat van Oman Architect: COX Architecture (AUS) Anodiseerder: Alumet Het Oman Museum Across Ages is geïnspireerd op de geometrische lijnen van de Hajar-bergen en ravijnen. Het gebouw komt als het ware uit de aarde van Oman. Deze karakteristieke driehoek bestaat uit ruim tweeduizend panelen. De dubbel geanodiseerde panelen in Panelox® techniek hebben de kleur AluCopper01 met een patroon ‘Rust’. De raamkozijnen zijn eveneens geanodiseerd in AluCopper01. Compositie Out of the box Duurzaam 57 56

Alumet / ChemTech Centre OPCW, Nootdorp Opdrachtgever: OPCW Architect: Ector Hoogstad Architecten Anodiseerder: Alumet Het nieuwe ChemTech Centre van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in Nootdorp is een combinatie van kantoor en laboratoria. In de gevels zijn hout, aluminium en steen toegepast. Een deel van de ruim 1.000 m2 aluminium gevelpanelen is geanodiseerd in AluNature en voor het anodiseren eerst gestraald. Het andere deel is geanodiseerd in de nieuwe kleur AluGrey03 en past goed bij de kleurschakering van het hout. Binnen in het gebouw zijn ook ruim 500 m2 geanodiseerde aluminium panelen toegepast in de kleur AluNature met bewerking e7 brightening. Dit geeft een chique uitstraling aan het interieur. Duurzaam Materiaal Kleur 59 58

WICONA / Grizzly, Oss Opdrachtgever: Pivot Park Architect: Proof of the Sum Aannemer: Dura Vermeer Bouw Zuid Systeemleverancier: WICONA De gevels van gebouw Grizzly in Oss vallen op door hun bijzondere lijnenspel. Ze zijn het resultaat van een hoogwaardig ontwerp en een zorgvuldige engineering, met ruime aandacht voor esthetische kwaliteit, technische maakbaarheid en risicobeperking. Het is een inspirerend gebouw, met een al even inspirerende gevel. Een afwisselend horizontaal en verticaal lijnenspel zorgt voor een bijzondere gelaagdheid én een spannend geheel met tal van uitdagingen die vroegen om een projectspecifieke oplossing. Maatwerk Engineering Uitstraling 61 60

Polybouw Aluminium / Voortman Engineering Center, Rijssen Opdrachtgever: Voortman Steel Machinery Architect: Reitsema & partners architecten, i.s.m. Wehrung Architecten Gevelbouwer: Polybouw Aluminium Het nieuwe Engineering Center is onderdeel van de Voortman Campus, een inspirerende, creatieve en hightech werkomgeving. Dit is terug te zien in het gebruik van de materialen. Robuust aluminium dat de gevel van een stoere look voorziet, draaikiepramen die naadloos in het geheel opgaan om het gebouw een zo strak mogelijk uiterlijk te geven en dit alles omlijst door een groene omgeving, maken het gebouw tot een eyecatcher. Robuuste uitstraling Functionaliteit Duurzaamheid 63 62

Polybouw Aluminium / Zwembad de Koerbelt, Rijssen Opdrachtgever: Gemeente Rijssen-Holten Architect: Reitsema & partners architecten, i.s.m. Wehrung Architecten BV Aannemer: AKOR Draisma VOF Gevelbouwer: Polybouw Aluminium “Het meest energiezuinige zwembadcomplex van Europa”. Zwembad de Koerbelt is ontworpen op basis van Total Cost of Ownership. De ontwerpkeuzes zijn bij dit project daardoor niet gemaakt op basis van aanschafkosten, maar op basis van werkelijke exploitatiekosten. Voor de gevelelementen is gebruik gemaakt van duurzaam, hoogwaardig aluminium, dat bestand is tegen de invloeden van water en chloor. Deze elementen geven het zwembad een tijdloze uitstraling en versterken de interactie tussen binnen en buiten. Robuust Onderhoudsarm Duurzaam 65 64

Kawneer / Rodenborch College, Rosmalen Opdrachtgever: Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Architect: RoosRos architecten Aannemer: Burgland Bouw Gevelbouwer: ALUVO Geveltechniek Systeemleverancier: Kawneer Veel lichtinval en contact met buiten is de rode draad in de nieuwbouw van het Rodenborch College in Rosmalen. Er is veel licht van boven en zicht naar buiten via de gevels. De extra hoge ramen, uitgevoerd in het slanke RT 72 Reflex GT 70 S raam- en deursysteem, zorgen voor lichtval tot diep in de klaslokalen. Het gebouw heeft een thermische schil met onder meer triple glas. De buitenzijde bestaat uit veel prefab elementen, waaronder de aluminium buitengevel. Het diverse en rijke gevelbeeld is hierbij gecreëerd door met de verhoudingen te variëren. Een gezonde school die klaar is voor de toekomst. Daglicht- toetreding Energetisch Prefab 66 67

ISD Benelux / De Brabander, Tilburg Opdrachtgever: Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf Architect: Happel Cornelisse Verhoeven architecten Aannemer: Van de Ven Bouw en Ontwikkeling Gevelbouwer: Van Hoesel Aluminium Kozijnen CAD-Software: ISD Benelux Het project De Brabander bevat 162 appartementen op een verhoogde plint en bestaat uit zeventien bouwlagen. Het gebouw is geïnspireerd op de architectuur van Chicago. Van Hoesel heeft bij de engineering van De Brabander gebruikgemaakt van de 3D CAD-software HiCAD van ISD. Ruud Baelemans (Van Hoesel): ‘Een krachtig programma dat ons in staat stelt om complexe constructies met gemak te realiseren. De ware kracht van HiCAD kwam naar voren bij het ontwerpen van de specifieke details, zoals de perforatiepanelen en de onderdelen van de schuiframen. Het programma stelt ons in staat om gedetailleerde werktekeningen te creëren die voldoen aan de hoge standaarden van het project. De exportmogelijkheden van IFC tot NCX zijn van onschatbare waarde bij het aansturen van onze productiemachines. HiCAD is de verbindende schakel tussen ontwerp en productie en stelt ons in staat efficiënter te werken.’ 3D CAD software Efficiënt werken 68 69

Schüco Nederland / MindLabs, Tilburg Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Fontys Hogescholen Architect: Ector Hoogstad Architecten Aannemer: Ballast Nedam Zuid, BINX Gevelbouwer: JM van Delft & zn Systeemleverancier: Schüco Nederland In de Tilburgse spoorzone is een oud treinonderhoudsdepot volledig getransformeerd tot een kenniscentrum voor digitale technologie. Artificial intelligence, robotica, virtual reality en andere digitale technologieën gaan onze wereld de komende jaren drastisch veranderen. MindLabs in Tilburg zal als kennisecosysteem deze innovaties mede mogelijk maken. Zo werken in Hal 70 en een treinloods drie onderwijsinstellingen, een mediahuis, een uitgeverij en tal van startups aan het delen, ontwikkelen en toepassen van nieuwe en innovatieve ideeën. Door een deel van de locatie aanpasbaar te maken als multifunctionele binnenplaats wordt dit industrieel erfgoed bovendien een inspirerende plek voor bezoekers van buitenaf. De toegepaste kozijnen en vliesgevels versterken de industriële uitstraling van het complex. Comfort Duurzaamheid Industriële uitstraling 70 71

Reynaers Aluminium / ASML Gebouw 3, Veldhoven Architect: JHK | Sweco i.s.m. the ArchiTech Company Gevelbouwer: TGM NL Systeemleverancier: Reynaers Aluminium Een prettige werkomgeving, een beeldbepalend gebouwontwerp en een forse duurzaamheidsambitie. Voor die uitdagingen stond architect Titia Luiten van JHK | Sweco. ASML Gebouw 3 op de Veldhovense ASMLcampus vinkt alle architectonische uitdagingen aan. De parametrische elementgevel vormt een absolute aandachtstrekker. Om aan de hoge eisen van de opdrachtgever te voldoen, werden de elementen samen met TGM NL van tevoren uitvoerig getest op de Reynaers Campus in het Belgische Duffel. Aluminium elementgevel Prefab Duurzaam 73 72

Rollecate / ASML gebouw 5, 6 en 7, Veldhoven Opdrachtgever: ASML Architect: Broekbakema (gebouw 5 en 6), Inbo Architecten (gebouw 7) Aannemer: BMV Gevelbouwer: Rollecate Voor het Nederlandse hightechbedrijf ASML heeft Rollecate diverse gebouwen, waaronder een kantorencomplex, een logistiek centrum en een cleanroom, voorzien van gevelelementen. Het betreft aluminium kozijnen en vliesgevels en stalen brandwerende (binnen) deuren, puien en vliesgevels. Deze zijn vanwege de hoge toegevoegde waarde op esthetisch vlak en veiligheid toegepast. Het kantorencomplex telt vier verdiepingen en ligt boven op het nieuwe logistiek centrum. De gebouwen zijn zo geplaatst dat ze de bestaande structuur versterken en gemakkelijk kunnen worden uitgebreid om adequaat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Veiligheid Duurzaamheid Transparantie 74 75

Schüco Nederland / Van Mossel, Waalwijk Opdrachtgever: Van Mossel Automotive Group Architect: VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering Aannemer: Bouwbedrijf van de Ven Gevelbouwer: JM van Delft & zn Systeemleverancier: Schüco Nederland Het nieuwe logistieke centrum en hoofdkantoor van Van Mossel Automotive Groep is een blikvanger langs de A59. De nieuwbouw op bedrijventerrein Haven Acht biedt plaats aan 250 medewerkers. Naast het in het oog springende gebouw van zo’n 31.000 m2 is een groot parkeerterrein aangelegd, met plaats voor zo’n 4.000 auto’s. De vliesgevels en raamsystemen zijn brons geanodiseerd. De ramen zijn voorzien van TipTronic beslag, waardoor deze automatisch bediend kunnen worden. Duurzaamheid Efficiency Kleur 76 77

Renson / Parkhotel, Waregem (BE) Opdrachtgever: ION en Steenoven (BE) Architect: B2Ai Architecten (BE) Aannemer: Alheembouw (BE) Leverancier gevelbekleding: Renson (BE) De stadionomgeving in Waregem herleeft en daar maakt het viersterren Parkhotel als onderdeel van het totaalproject Waterfront ook deel van uit. Op de begane grond bepaalt de verticale Linarte aluminium gevelbekleding in een bronstint mede de visuele identiteit van het gebouw. Op de gesloten vlakken creëren de slanke profielen een gevarieerde schaduwwerking en integreren tegelijk onzichtbaar de gevelroosters en de deur van de berging. Zo ontstaat een perfecte afwerking met een luxueuze look-and-feel. Duurzaamheid Design Modulair 79 78

Solarlux Nederland / Restaurant Wedderbergen, Wedde Opdrachtgever: Camping Wedderbergen Architect: Homint projectinrichting Serre en vouwwanden: Solarlux Nederland Voor een nieuw restaurant op camping Wedderbergen heeft Solarlux op basis van een ontwerp van interieurarchitect Homint geheel in eigen beheer een serre geëngineerd conform de statische bouwkundige berekeningen. De aluminium serre van 10 meter diep en een lengte van respectievelijk 21 en 23 meter, heeft een geïntegreerde staalconstructie. Zonwerend glas en dakventilatieramen voorkomen oververhitting en alle zijden zijn voorzien van vouwwanden die nagenoeg voor 100% geopend kunnen worden, waardoor binnen en buiten naadloos in elkaar overgaan. Functionaliteit Binnen-buiten Comfort 81 80

Elf nominaties voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2024 VMRG Keurmerk steunde dit jaar weer BNA Beste Gebouw van het Jaar 83 82

Welk gebouw volgt Jonas’ in Amsterdam op als Beste Gebouw van het Jaar? Bij het verschijnen van dit boek zal dit (bijna) bekend zijn. De vakjury onder voorzitterschap van journalist Marcia Luyten bezocht 19 projecten uit bijna honderd inzendingen. Na een jureringsronde bleven er 11 genomineerde gebouwen over. Wat opvalt is dat er veel transformatieprojecten tussen zitten die aansluiten op het bestaande. Alle genomineerde gebouwen maken kans op de vakjuryprijs en op de publieksprijs. Uit de inzendingen voor 2024 blijkt hoezeer architectuur is verweven met de grote opdrachten van onze tijd: verduurzaming, circulariteit – het opnieuw gebruiken van gebouwen en materialen, en het bevorderen van sociale cohesie. Architectuur wordt zo steeds meer ook de kunst van transformatie”, aldus juryvoorzitter Marcia Luyten. Stimulerende Omgevingen 1: Nimeto, Utrecht Architectenbureau: Maarten van Kesteren Architecten Opdrachtgever: Nimeto (Foto: MWA Hart Nibbrig Photography) 2: Stadhuis Den Helder Architectenbureau: Office Winhov en Van Hoogevest Architecten Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad i.o.v. gemeente Den Helder (Foto: MWA Hart Nibbrig Photography) 3: Alliander Westpoort, Amsterdam Architectenbureau: De Zwarte Hond Opdrachtgever: Alliander N.V. (Foto: Eva Bloem) Ook dit jaar steunde het VMRG Keurmerk weer BNA Beste Gebouw van het Jaar. Gevelbouwers met dit keurmerk worden regelmatig gekeurd op het gehele proces van engineering tot en met keuringen op de bouwplaats. Opdrachtgevers en architecten die kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, kiezen voor een gevelbouwer met het VMRG Keurmerk. Zij kiezen voor kwaliteit omdat deze bedrijven gegarandeerde kwaliteit leveren die voldoet aan de VMRG Kwaliteitseisen en adviezen. Deze gaan verder dan de wettelijke eisen. Ze kiezen voor duurzaamheid, omdat metaal een lange levensduur heeft, uitstekend herbruikbaar en onbeperkt recyclebaar is. Bij het beste gebouw hoort dus ook de beste gevel, een gevel gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk. Genomineerden Van de elf gebouwen zijn in de categorie Stimulerende Omgevingen Stadhuis Den Helder, Nimeto in Utrecht en Alliander Westpoort in Amsterdam genomineerd. In de categorie Particuliere Woonbeleving zijn twee projecten geselecteerd: Het Kruishuis in Dinxperlo en De Kwekerij in Utrecht. In de categorie Leefbaarheid en Sociale Cohesie zijn drie nominaties. Dat zijn Faculteit ITC in Enschede, De IJboulevard in Amsterdam en Rivierduinen in Silvolde. In de vierde en laatste categorie, die van Identiteit & Icoonwaarde, zijn Museum Paleis het Loo in Apeldoorn, Veldstation Groot Saeftinghe in Nieuw Namen en het Van Gogh Village Museum in Nuenen de kanshebbers. Particuliere Woonbeleving 4: De Kwekerij fase 2, Utrecht Architectenbureau: Arons en Gelauff architecten Opdrachtgever: Jebber (Foto: Sebastian van Damme) 5: Het Kruishuis, Dinxperlo Architectenbureau: Architectenbureaus Vincenth Schreurs BNA Opdrachtgever: particulier (Foto: Auke van der Weide) Leefbaarheid en Sociale Cohesie 6: Faculteit ITC, Enschede Architectenbureau: Civic Architects & VDNDP Opdrachtgever: University of Twente (Foto: Stijn Bollaert) 7: IJboulevard, Amsterdam Architectenbureau: VenhoevenCS architecture+urbanism Opdrachtgever: gemeente Amsterdam (Foto: Ossip Architectuurfotografie) 8: Rivierduinen, Silvolde Architectenbureau: MIX architectuur Opdrachtgever: Groenvast Arnhem (Foto: Rienier Ubels) 1 2 3 4 5 7 8 6 84 85

Identiteit en Icoonwaarde 9: Museum Paleis Het Loo, Apeldoorn Architectenbureau: KAAN Architecten Opdrachtgever: Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum (Foto: Simon Menges) 10: Veldstation Groot Saetftinghe, Nieuw Namen Architectenbureau: RO&AD Architecten Opdrachtgever: Provincie Zeeland (Foto: Katja Effting) 11: Van Gogh Village Museum, Nuenen Architectenbureau: Diederendirrix Opdrachtgever: Van Gogh Sites (Foto: Ossip Architectuurfotografie) BNA Beste Gebouw van het Jaar is de Nederlandse architectuurprijs voor gebouwen die opdrachtgevers, gebruikers en samenleving meerwaarde bieden. De prijs wordt sinds 2006 uitgereikt. Inzenders voor Beste Gebouw van het Jaar tonen aan dat het gebouw excellentie in brede zin biedt. Dus naast de architectonische kwaliteit, worden juist ook gebruiks- en belevingswaarde, toegevoegde maatschappelijke waarde en kwaliteit van samenwerking meegewogen. Het is dus meer dan mooi of goed; en vooral ‘integraal’ goed. 9 10 11 Woningbouw Havana Almere 88 Villa Alphen aan den Rijn 90 City Campus Amsterdam 92 Flierbosdreef Amsterdam 94 Floating Gardens Amsterdam 96 De Jakoba Amsterdam 98 Paasheuvelweg 17 Amsterdam 100 Postjesweg Amsterdam 102 Valeriusplein Amsterdam 104 Westerpark West Amsterdam 106 Kadehuis Arnhem 108 Centrumplan Berkel Berkel 110 Porseleinen Hof Delft 112 Frank is een Binck Den Haag 114 Bakermat Eindhoven 116 Trudotoren Eindhoven 118 Mercado Groningen 120 Factory Haarlem 122 Vijverpark Haarlem 124 Oranjekade Helmond 126 Diamond House Hilversum 128 Villa Holterberg Holten 130 Kensington Hoofddorp 132 MORE Leiden 134 One Baelskaai Oostende (BE) 136 Sky Tower Oostende (BE) 138 CasaNova Rotterdam 140 The Hudsons Rotterdam 142 Samen aan de Schie Rotterdam 144 Pagina 86 87

Blitta / Havana, Almere Opdrachtgever: Amvest Architect: Klunder Architecten Aannemer: Koopmans Bouwgroep Enschede Gevelbouwer: Blitta Gevelsystemen Havana, een 70 meter hoge woontoren aan het Duinplein in Almere, biedt een spectaculair uitzicht over de jachthaven en het IJmeer. Het zeer energie-efficiënte gebouw omvat 68 appartementen, een commerciële plint en een tweelaagse parkeergarage. De gevels, waaraan Blitta Gevelsystemen in belangrijke mate heeft bijgedragen, leveren hoge prestaties op het gebied van energie en geluidswering. Bovenal geven ze Havana een bijzondere uitstraling door de compositie van glas en aluminium. Hierin zijn horizontale banden in een licht bronzen tint en champagnekleurige invullingen gecombineerd met schuin geplaatste ramen voor een nog beter uitzicht. Duurzaamheid Uitzicht Geluidswering 88 89

Lieftink Geveltechniek / Villa, Alphen aan den Rijn Opdrachtgever: particulier Architect: Faro Architecten Aannemer: Aannemingsbedrijf Van Mil Gevelbouwer: Lieftink Geveltechniek Tussen Alphen aan den Rijn en Ter Aar ligt Landgoed Verboom. Op dit heringerichte landgoed komen in totaal vier woningen. Als tweede is deze villa gebouwd, het ‘hoofdhuis’ met grote veranda en buitenruimte aan het water en uitkijkend over het landgoed. Deze villa is gebouwd met uitsluitend hoogwaardige duurzame materialen waaronder Schüco aluminium kozijnsystemen met een zeer ranke profilering. Deze hoogwaardig isolerende kozijnen zijn voorzien van triple beglazing wat de woning zeer energiezuinig maakt. De donker geanodiseerde profielen zorgen voor een luxe en elegante uitstraling. Duurzaamheid Uitstraling Transparantie 91 90

Solarlux Nederland / City Campus , Amsterdam Opdrachtgever: BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling Architect: UNStudio Aannemer: Züblin Nederland Schuiframen: Solarlux Nederland City Campus op het Amsterdamse Oosterdokseiland is een spectaculair, multifunctioneel gebouw waar werk, wonen en uitgaan samenkomen. Het biedt onder meer huisvesting aan Booking.com. Eén van de gebouwen bevat 41 duurzame high-end appartementen met een geweldig uitzicht en maximale lichtinval. De minimalistische Solarlux schuiframen cero III met geïntegreerde borstwering en triple glas zorgen voor maximale transparantie en samen met de juiste installatietechnieken voor een aangenaam binnenklimaat. Transparantie Daglicht Binnenklimaat 93 92

WICONA / De Flier, Amsterdam Opdrachtgever: B-Right Urban Living en Doniger Urban Developments Architect: De Loods Architecten Aannemer: Plegt-Vos Systeemleverancier: WICONA Het voormalig belastingkantoor aan de Flierbosdreef in Amsterdam Zuidoost werd volledig omgebouwd naar 397 kleine studio’s en appartementen, bestemd voor sociale huursector en de middeldure huurmarkt. De gevel met de fijne kozijnindeling (WICONA) zorgt er mede voor dat het kwaliteitsniveau van het woongebouw gelijk is aan nieuwbouw; dankzij de aluminium profielen in Hydro Circal 75R ligt de EPC norm van het gebouw onder 0,4 en hebben de woonunits het energielabel A en A+. Menselijke maat Duurzaamheid 94 95

De Groot & Visser / Floating Gardens, Amsterdam Opdrachtgever: Synchroon, Slotermeerschool & KDV Gemeente Amsterdam Architect: Orange Architects, Bureau Rowin Petersma Gevelbouwer: De Groot & Visser Floating Gardens is het eerste transformatieproject in Amsterdam Sloterdijkcentrum waarbij een bestaand kantoorpand plaats maakt voor een iconisch, energiezuinig én energieopwekkend gebouw. De 64 meter hoge woontoren telt 190 appartementen en heeft een alles-in-één-school in de plint. In opdracht van Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen plaatste De Groot & Visser 710 brons geanodiseerde ramen en deuren (Kawneer) in de woontoren, waarvan een deel 30 minuten brandwerend. De Slotermeerschool en het KDV zijn voorzien van Schüco vliesgevels met dubbelvleugelige schuifdeurautomaat. Zonwering (van Gevex Professionele zonwering) zorgt mede voor een aangenaam binnenklimaat. Duurzaamheid Out of the box 96 97

Schöck Nederland / De Jakoba, Amsterdam Opdrachtgever: Ymere Architect: Studioninedots Aannemer: Dura Vermeer Bouw Midden West Gevelbouwer: De Groot & Visser Verankering: Schöck Nederland De Jakoba is een sterk voorbeeld van sociale woningbouw die kwaliteit uitstraalt. Het gebouw in de wijk Overhoeks in Amsterdam-Noord is in een jaar verrezen en straalt elegantie uit door het gepolijste prefab beton en de zilvergouden poedercoating. De lichtgroene kleur en de vorm creëren een wisselend schouwspel van licht en schaduw gedurende de dag. Schöck Isolink® C verankert niet alleen de sandwichwanden in de constructie, maar draagt door het verankeren van de betonnen wand & sierelementen ook bij aan de esthetiek van deze winnaar van Architectenweb’s Woongebouw van het Jaar 2023. Esthetiek Bouwsnelheid Verankering 99 98

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=