Erasmus MC

kunnen vergroten: meer ruimte voor rivieren betekent bijvoorbeeld meer leefgebied voor wilde vogels die het vogelgriepvirus kunnen overdragen. Net als het risico op meer muggen die infectieziekten verspreiden. Daarom willen we de onderzoeken op het gebied van water, klimaat en ecologie samen doen.’ Lagere inkomens Het PDPC richt zich ook op de sociologische aspecten van rampen en uitbraken. ‘Of het nou een virus is, een overstroming of hitte, het zijn altijd dezelfde sociale groepen die hard getroffen worden. Dat noem je syndemie.’ Pearl Dijkstra, hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit, is gespecialiseerd in die invloed van natuurrampen op de levensloop van mensen. Coronabesmettingen kwamen bijvoorbeeld vaker voor in lagere inkomensgroepen en onder migranten. Dat heeft onder meer te maken met slechtere behuizing en meer mensen onder één dak. Hoger opgeleiden zijn traditioneel veel beter af als het op gezondheid aankomt. Ze worden gemiddeld jaren ouder en blijven langer gezond dan lager opgeleiden. Samen met expert publieke gezondheid Anja Schreijer, de vierde trekker van het PDPC, onderzoekt Dijkstra ook hoe groepen mensen beter voorbereid kunnen worden op pandemieën en natuurrampen. ‘Het is een heel nieuwe manier van wetenschap bedrijven’, zegt Marion. ‘We zitten met verschillende disciplines aan tafel,waarbij we al die verschillende soorten wetenschappelijke kennis bundelen om langetermijnvisies te ontwikkelen. We moeten elkaars taal leren verstaan. Eigenlijk is het een soort wetenschapstransitie.’ < HET PDPC WERKT AAN VI JF FRONTRUNNER-PROJECTEN, WAARAAN 25 NEDERLANDSE INSTITUTEN DEELNEMEN • Is het mogelijk om een toekomstbestendige manier te ontwikkelen om pandemieën vroegtijdig te signaleren en monitoren? • Welke invloed heeft een grootschalige overstroming op gezondheidszorgsystemen? Hoe kan de continuïteit ervan gegarandeerd en verbeterd worden? Welke aanbevelingen kunnen we doen op organisatorisch en coördinerend vlak? • Hoe zorgen we ervoor dat sociale en stedelijke omstandigheden de gevolgen kunnen verzachten van pandemieën en rampen die sociale ongelijkheid vergroten? • Wat zijn bij grootschalige waterbeheersingswerken om stedelijke deltagebieden te beschermen de risico’s op uitbraken van virussen die door geleedpotige insecten worden overgebracht? • Hoe kunnen we het risico op virusverspreiding door de lucht voorspellen en kwantificeren middels studies met modellen en onderzoek naar uitbraken? P U B L I E K SJ A A R V E R S L A G 2 0 2 1 63

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=