Erasmus MC

geitenhouderij. En dat we de vraag hadden gesteld of aan die ontwikkelingen misschien risico’s kleefden. Dan was de term Q-koorts misschien veel eerder gevallen. Nu werd pas achteraf, twee jaar na de eerste uitbraken bij geiten, duidelijk dat Q-koorts een probleem betekende voor mensen.’ Impact op jongeren Ook met real-time data is het niet eenvoudig om de signalen van een naderende uitbraak op te pikken. ‘Maar daar moeten we wel naar toe. Hoe zien die signalen eruit? Wat doe je als je zo’n signaal vindt? Want er moet wel actie op volgen.’ Tijdens de corona-uitbraak was er bij biomedische wetenschappers wel enigszins sprake van paraatheid voor een pandemie. ‘Wij keken naar ziektelast en werkten met modellen. En adviseerden op basis van wetenschappelijk bewijs en data. Maar hoe ziet sociaalwetenschappelijke crisisadvisering eruit? Hoe meet je real-time de mentale impact van de pandemie op jongeren? Sociale wetenschappers kennen zo’n structuur als het Outbreak Management Team niet.’ De afgelopen jaren kwam er een onophoudelijke stroom van vogelgriepvirussen van het type H5 richting Europa. Dat zijn de virussen waarvoor altijd naar China werd gekeken. ‘En dan zeiden we: oppassen, pandemiedreiging’. Die virussen zijn steeds uitgedoofd. Dat is verleden tijd: de laatste twee, drie jaar circuleren ze in Nederland. We hebben nu hier een potentiële pandemiedreiging in onze achtertuin. Wat gaan we daaraan doen? Afwachtende houding We wachten tot er mensen ziek worden. Of tot er uitbraken onder kippen of varkens ontstaan. Dan ruimen we ze. Maar het virus zit volop in wilde vogels. Het is hetzelfde als met de najaarsscenario’s voor covid-19. Wat doe je als je een nieuwe variant ziet opkomen? Als je een golf ziet aankomen? Wie doet dan wat? Dat hebben we eigenlijk ook nodig voor vogelgriep.We hebben wel een instrumentarium voor als mensen ziek worden. Maar wat doe je als je het al in de ecologie mis ziet gaan? Dat instrumentarium hebben we nu niet. Het is ingewikkeld, maar we moeten we er wel naar op zoek.’ Het PDPC brengt mensen samen die kennis hebben van grootschalige problemen. Het prominentste voorbeeld is de impact van klimaatverandering op een laag gelegen deltagebied als Nederland. Dat bovendien dichtbevolkt is, veel dieren herbergt en nauw verbonden is met de hele wereld. ‘Verder lopen we voorop met de temperatuurstijging. Nederland is een ideale biotoop voor studies op dit vlak’, zegt Marion. Aan de Technische Universiteit Delft is hoogleraar Waterhuishoudkunde Bas Jonkman de trekker van het PDPC. Jonkman is na de verwoestende orkaan Catharina gevraagd in New Orleans te helpen om het overstromingsgevaar beter te beheersen. ‘In Delft denken ze na over aanpassingen in de landschapsarchitectuur om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Die veranderingen zouden de kans op vogelgriep P U B L I E K SJ A A R V E R S L A G 2 0 2 1 61

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=