Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 9 2. AMBITIE EN STRATEGIE 2.1 Ambitie 2050 - toekomstbeeld Huishoudens, bedrijven en instellingen stoten geen CO 2 meer uit. Het gebruik van elektriciteit en warmte is 100% duurzaam. Voor een groot deel door lokale duurzame opwek uit zon en/of wind. En voor een deel uit regionale of bovenregionale duurzame opwek. Borne is CO 2 -neutraal. Woningen, kantoren en bedrijfspanden worden verwarmd door duurzaam elektrisch aangedreven installaties of door duurzame collectieve warmtebronnen, zoals een regionaal warmtenetwerk dat wordt gevoed door restwarmte uit industriële bedrijfsprocessen of door een geothermische bron. De procesindustrie gebruikt waterstof. De verkeers- en vervoersbewegingen in en rond Borne zijn CO 2 -vrij omdat auto’s niet meer op benzine of diesel rijden. Wie thuis kan werken, werkt thuis. In het woon- werkverkeer zijn openbaar vervoer en de (elektrische) fiets de norm. Het netwerk van het openbaar vervoer en de (elektrische) fiets is breed opgezet binnen de regio. Het gebruik van deelauto’s heeft een grote vlucht genomen. 2.2 Strategie: speerpunten om daar te komen Centraal in deze visie staat de vraag hoe we een CO 2 -vrij Borne gaan realiseren in de komende 30 jaar. Wij zien zes belangrijke speerpunten in onze aanpak om daar te komen. Zie de speerpunten in figuur 1 hiernaast. Figuur 1: De zes speerpunten voor een CO 2 -neutraal Borne in 2050 Het is belangrijk dat we een nieuwe ‘mindset’ creëren, zodat er bewustzijn is dat we leven op een kwetsbare aarde waarin grondstoffen eindig zijn en we zuinig willen omgaan met onze omgeving. De energietransitie vraagt een brede maatschappelijke verandering De duurzame energiebronnen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. De transitie wordt betaald door de overheid en de samenleving samen. Woonlastenneutraal is daarbij het uitgangspunt. De energietransitie moet voor iedereen in Borne betaalbaar zijn Vanwege de grote impact van de energietransitie op het wonen, werken en verplaatsen doen we dit samen met de inwoners. Met elkaar hebben we het gevoel dat we de juiste richting op gaan . We doen de energietransitie in Borne samen: iedereen kan en mag meedoen Voor de doelen tot 2030 zetten we concrete acties en projecten in de uitvoeringsagenda. Elk jaar passen we deze aan en stellen we de begroting bij van de middelen die nodig zijn voor realisatie. We passen elk jaar de uitvoeringsagenda aan We maken nu concrete doelen tot 2030 voor alle drie pijlers. Met nieuwe kennis en ervaring zetten we minimaal elke 5 jaar een nieuwe koers. We werken altijd flexibel en gebiedsgericht. De weg naar het einddoel ligt niet vast In deze eerste Energievisie werken we de strategie tot een CO 2 vrij Borne in 2050 uit volgens 3 strategische pijlers: Energiebesparing, Aardgasvrij maken en Duurzame opwek van elektriciteit. We werken de visie langs drie strategische pijlers uit

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=