Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 72 BIJLAGE 5A – TOELICHTING OP DE KANSENKAART ZON De ongeschikte en geschikte gebieden voor de opwek van zonne-energie in de gemeente Borne zijn geïnventariseerd, waarbij op basis van de landschappelijke kansenkaart zon een vertaling is gemaakt naar de kansen voor duurzame grondgebonden opwek. Dit heeft geresulteerd in de indeling hiernaast. Binnen de bebouwde kom is de geschiktheid voor grondgebonden opwek niet weergegeven op de kaart, voor tijdelijke initiatieven of meervoudig ruimtegebruik binnen de bebouwde kom is altijd sprake van maatwerk. Grondgebonden opwek binnen de bebouwde kom is alleen toegestaan wanneer dit zorgvuldig wordt afgewogen en binnen de randvoorwaarden van het afwegingskader; kleur kansenkaart zonne-energie landschappelijke kansenkaart toelichting groen geschikt kansrijk grondgebonden opwek is mogelijk; een landschappelijke basisinpassing is voldoende. oranje mogelijk geschikt kansrijk mits aanzienlijke investering in landschapsherstel naast de basisinpassing grondgebonden opwek is mogelijk mits een grotere afdracht wordt afgegeven voor landschappelijke kwaliteit in de herstelgebieden. rood ongeschikt niet kansrijk geen grondgebonden opwek mogelijk

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=