Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 60 7. MEEDOEN EN ZICHTBAARHEID Dat we van het aardgas overgaan naar duurzame warmte en aan de slag gaan met de opwek van elektriciteit, gaat ons allemaal aan. We zullen deze energietransitie dan ook samen op moeten pakken. Het is van iedereen en voor iedereen: Energie van Borne. Zichtbaarheid: Energie van Borne Om de inwoners op de juiste manier te informeren over de energietransitie, is een campagne opgezet met als thema Energie van Borne – opgewekt in Borne, daar krijg je energie van . Deze campagne loopt de komende jaren als een rode draad door het thema energietransitie heen. Kennisoverdracht, informatie en aanzetten tot meedoen staan centraal. Energie van Borne is een initiatief van de gemeente Borne in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke partijen. En we zien dat steeds meer partners aansluiten en meedoen. Door elkaar te verenigen in Energie van Borne kunnen we samen het verhaal van de energietransitie laten klinken. Borne wil haar belangrijkste stakeholders (inwoners, bedrijven, industrie en agrariërs) op drie thema’s meenemen, mede met de drie beelden van de thema’s. Van links naar rechts: energiebesparen, van het aardgas af, duurzame energie opwekken. Verschillende communicatiemiddelen Om informatie te geven en om het gesprek met de samenleving aan te gaan, gebruiken we de volgende communicatiemiddelen: • Online platform energievanborne.nl • Social media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) • Marktkraam • Promotieteam Energie van Borne • Vlogs over energiebesparende inwoners • Bewonersverhalen • Wijkraadbijeenkomsten (digitaal en fysiek) • Inwonersbijeenkomsten (digitaal en fysiek) • Free publicity in de lokale en regionale media • Informatie geven en meedoen stimuleren via websites en nieuwsbrieven wijk- en dorpsraden Er is gekozen voor een online platform als informatie en contact-verzamelpunt. Op www.energievanborne.nl staat alle informatie over de drie thema’s die voor de inwoners en voor bedrijven, industrie en agrariërs belangrijk is. Door de herkenbare uitstraling in alle uitingen weten inwoners en bedrijven dat het belangrijk is en wie de afzender is: Energie van Borne. Ambassadeurs Mensen worden enthousiast door andere mensen. In Borne zijn tal van inwoners die graag een ambassadeursrol willen hebben, om mede-inwoners te inspireren en te enthousiasmeren. Dit geldt ook voor ondernemers: om bijvoorbeeld ondernemers aan te laten haken, kan een ondernemer (die al ver is in de energietransitie) anderen vertellen wat hij ‘beleefd’ heeft en hen inspireren. Deze ambassadeurs worden in de

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=