Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 57 2 Directe afname van elektriciteit door bewoners, waarbij gebruik wordt gemaakt van de regeling Subsidie Cooperatieve Energieopwekking (SCE); dit betreft de opvolging van de postcoderoosregeling; 3 Aandeelhouderschap, waarbij door het uitgeven van aandelen of obligaties inwoners financieel mee kunnen profiteren van het initiatief. De inwoners worden geen mede-eigenaar van het initiatief. Indien bij voldoende en aantoonbare inspanning van de initiatiefnemers blijkt dat er voor geen van de drie participatie-opties (of een combinatie) voldoende belangstelling is, kan de gemeente toch besluiten mee te werken aan het initiatief. In het toetsingskader wordt dit nader uitgewerkt. Wanneer een initiatief alleen is bedoeld voor eigen energieopwekking en deze gebouwgebonden is (bijvoorbeeld op het dak), hoeft er geen participatieproces te worden doorlopen en is financiële participatie niet aan de orde. Wel stimuleren wij gebouwgebonden initiatieven toegankelijk te maken voor omwonende n 20 . Afdracht aan de buurt Om de leefbaarheid in Borne te vergroten, wordt van initiatieven van duurzame energieopwekking een bijdrage voor de buurt gevraagd. Met deze bijdrage kunnen collectieve voorzieningen voor de buurt gefinancierd worden, duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd worden of de leefbaarheid verbeterd worden. Indien mogelijk wordt de bijdrage vormgegeven met een buurtfonds. Dan kunnen de buurtbewoners meedenken over de wijze waarop de financiële middelen worden ingezet. Deze afdracht aan de buurt regeling wordt in het toetsingskader nader uitgewerkt. 20 Bijvoorbeeld door toepassing van de Subsidie Cooperatieve Energieopwekking (SCE) Maatschappelijke kostenefficiency Verder is een belangrijk uitgangspunt voor locaties met zonnevelden dat er sprake moet zijn van maatschappelijke kostenefficiency. De onderliggende infrastructuur moet niet leiden tot onevenredige grote investeringen in de uitbreiding van de netcapaciteit. De maatschappelijke kosten voor een eventueel benodigde uitbreiding van de netcapaciteit bepalen mede de realiseerbaarheid van een project. De aansluitkosten van het project op het netwerk komen voor rekening van initiatiefnemers. 6.6 Groene leges Op weg naar een CO 2 -neutraal Borne in 2050 zien we kansen om via de legesheffing duurzame ontwikkelingen in Borne te stimuleren. Er zijn diverse voorbeelden in de regio waar gemeenten een regeling “groene leges” hebben vastgesteld. De VNG heeft hiervoor zelfs een modelverordening vastgesteld. In de uitvoeringsagenda benoemen we een concreet project om te onderzoeken of en op welke wijze wij de legesverordening in Borne op dit gebied aan kunnen passen. 6.7 Meedoen Zeker voor het thema Duurzame opwek is het belangrijk dat iedereen mee kan praten en mee kan doen. Meedenkavond Op 11 februari 2020 is er een bewonersavond georganiseerd in het Kulturhus van Borne waar in totaal 85 inwoners aanwezig waren. Tijdens deze avond is de noodzaak voor Borne om bij te dragen aan de verduurzaming van de energieopgave toegelicht. Via presentaties is de ontwikkeling van grootschalige opwek getoond en hoe

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=