Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 44 5.12 Meedoen De Transitievisie Warmte is met een brede groep stakeholders uit de samenleving opgesteld in een interactief proces. Sprintsessie In 2019 is een tweedaagse ‘sprintsessie’ gehouden, gefaciliteerd door het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO). Onder begeleiding en met de kennis van adviesbureaus TAUW, DWA en Buro Loo zijn in twee dagen tijd de bouwstenen van deze visie gelegd. De bouwstenen zijn tijdens de sprintsessie getoetst bij en aangevuld door raads- en collegeleden. Werkgroep Transitievisie Warmte Daarna zijn deze bouwstenen verder uitgewerkt door een werkgroep Transitievisie Warmte, waarin de belangrijkste stakeholders zaten. De kansrijke duurzame warmtealternatieven zijn met wijk- en dorpsraden besproken. Meepraten via wijk- en dorpsraden De werkgroep TransitievisieWarmte voert gesprekken met wijk- en dorpsraden. Daarin komt het thema aardgasvrij ook aan de orde. De kansrijke duurzame warmtealternatieven worden hier besproken. Nu al kunnen nog meer inwoners meepraten via bijvoorbeeld (digitale) meedenkbijeenkomsten, en indien mogelijk, via fysieke gesprekken in de wijk. Via nieuwsbrieven, wijkkrantjes en/of weekbladen worden inwoners op de hoogte gebracht hoe ze mee kunnen praten. Uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen. “Voorlopig wacht ik totdat mijn cv-ketel het opgeeft en gaandeweg zullen zich zeker slimme en efficiënte oplossingen aandienen. Ik blijf de ontwikkelingen volgen, via kennisplatforms als Energie van Borne” - Michel Leermakers Advies van de wooncoach Isolatie is een zogenaamde no-regret maatregel: een maatregel die altijd goed is om te doen om energie te besparen. Isolatie gaat hand in hand met de duurzame warmtealternatieven. Per dorp en wijk is er een groot verschil in de isolatieopgave en de kosten die daarmee samenhangen. De gemeente werkt samen met Stichting Duurzame Initiatieven in Borne (DIBO), Duurzaam Thuis Twente en Dichtbij Duurzaam om woningeigenaren te informeren over de mogelijkheden. Borne ondersteunt inwoners met behulp van wooncoaches om keuzes te maken over isolatiemaatregelen. Deze wooncoaches worden ingezet door Duurzaam Thuis Twente. Zij geven bij particulieren thuis advies over het verduurzamen van woningen. Meer informatie over de ondersteuning van energiebesparende maatregelen staat in paragraaf 4.1. Meedoen met wijkuitvoeringsplannen (WUP) Inwoners krijgen zelf een grote rol om een plan te maken hoe hun wijk aardgasvrij kan worden. De gemeente zal daarbij helpen, samen met experts, de netbeheerder en bijvoorbeeld de woningbouwcoöperatie. Dat is echt meedoen. De Energievisie van Borne is een richting naar aardgasvrij, de WUP’s zijn de plannen naar de definitieve keuzes voor duurzame warmte. Samen kijken we naar de haalbaarheid van de verschillende alternatieven voor aardgas. En we kijken naar de periode wanneer de wijk aardgasvrij kan worden. Inwoners worden via de weekbladen, de wijkvereniging, de website en social media opgeroepen mee te denken en mee te doen. Aanmelden kan ook vi a info@energievanborne.nl.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=