Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 27 We gaan uit van rendabel isoleren. Dat is een bepaalde mate van isolatie die, door verlaging van de energierekening, binnen tenminste 15 jaar is terugverdiend. Vergaand isoleren is niet altijd haalbaar of betaalbaar, zo is het bijvoorbeeld ingewikkeld om monumentale panden te isoleren en van oudere, kleine panden blijft vaak weinig leefruimte over. Het is vaak ook niet nodig wanneer er wordt overgestapt op een hoge temperatuur warmtebron. Isoleren kan technisch complex zijn en het is niet altijd mogelijk om de hoge investering terug te verdienen binnen een acceptabele tijd. Ontwikkelingen op de markt voor het isoleren van monumentale panden zijn echter veelbelovend. UITGANGSPUNT E: COLLECTIEVE SYSTEMEN HEBBEN DE VOORKEUR We geven de voorkeur aan collectieve systemen, zoals een warmtenet, om daar eerst op in te zetten. De schaalgrootte hiervan kan zorgen voor een versnelling in de warmtetransitie doordat grote groepen bewoners relatief snel over kunnen op andere warmte en daarbij ontzorgd worden. Door collectieve systemen als uitgangspunt te kiezen, zorgen we er ook voor dat er voldoende schaalgrootte is om warmtenetten goedkoop uit te rollen en aan te kunnen sluiten bij een regionaal warmtenet in Twente. Een ander voordeel is dat er gebruik gemaakt kan worden van warmte die er al is, zoals uit de riolering of van een groot bedrijf. UITGANGSPUNT F: FLEXIBILITEIT – NU SAMEN VAN START! Er zijn nog veel onzekerheden in de transitie van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Zo blijft de ontwikkeling van nieuwe technieken doorgaan en is het nog onduidelijk hoe de gehele opgave gefinancierd gaat worden en wie daar aan mee betalen. Toch is het essentieel dat we nu van start gaan om de doelen te halen. We hebben circa 10.000 woningen die voor 2050 van het aardgas af gaan. In deze visie is met de huidige kennis en inzichten een analyse gemaakt van de mogelijkheden. We houden ruimte voor initiatieven en flexibiliteit in de verdere uitwerking. Met deze blik op de opgave in Borne en de uitgangspunten die we daarbij de komende jaren centraal stellen, beschrijven we hieronder wat de te zetten stappen en te maken keuzes voor inwoners zijn om aan de slag te gaan met de warmtetransitie. We gaan eerst in op energiebesparende maatregelen en vervolgens op de beschikbare bronnen in Borne als alternatief voor aardgas. 5.4 Isoleren is altijd goed Het isoleren van woningen is vaak nodig om comfortabel te kunnen wonen zonder aardgas. Het isoleren van een gebouw is een no-regretmaatregel. Welke alternatieve warmtebron er ook komt, het is altijd nuttig en positief voor de energierekening omdat je met isolatie je energievraag vermindert. Hoe beter de isolatie van een gebouw, hoe minder het warmteverlies. Hoe lager de warmtevraag van woningen, hoe meer woningen verwarmd kunnen worden vanuit dezelfde warmtebron. Daarnaast zorgt isoleren voor een lagere piekvraag (de vraag naar energie op momenten dat het erg koud is), wat belangrijk is om de kosten van energienetten en duurzame bronnen beperkt te houden. De kosten voor het isoleren van een woning kunnen flink oplopen. Dit geldt met name voor oudere huizen, waar de buitengevel soms volledig vervangen moet worden om voldoende isolatiewaarde te bereiken voor lage temperatuurwarmte. Als regel geldt: hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe lager de temperatuur kan zijn om je woning te verwarmen. Ter vergelijking: een slecht geïsoleerd huis uit de jaren ’60 wordt verwarmd met radiatoren waar water van 90 graden Celsius doorheen stroomt. Een goed geïsoleerd huis van na 1992 kan met een temperatuur van 35 tot 55 graden Celsius behaaglijk worden verwarmd. Vanwege de extremere weersomstandigheden door klimaatverandering kijken we in de uitvoering niet alleen naar warmte, maar nemen we ook de koudevraag mee en hebben we aandacht voor goede ventilatie.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=