Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 24 kosten en baten en energieverbruikskosten voor de bewoners. Hierin trekken wij samen op met actieve bewoners in de wijk, zoals een bewonersinitiatief of een energiecoöperatie. Borne gaat daarom al vroeg in gesprek met de wijk over wanneer, in welke mate en hoe ze betrokken worden. Voor wijken waarvan de transitie vóór 2030 mogelijk is, starten we binnenkort met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Om in 2030 van het aardgas af te kunnen is er een redelijke termijn nodig, waarbinnen alle partijen stappen kunnen maken om aan de slag te gaan. Dit gaat daarom niet binnen 1 of 2 jaar, maar ook niet pas na 12 jaar. 5.2 De transitieopgave in Borne Wij willen in Borne in 2050 niet alleen aardgasvrij zijn, maar ook CO 2 -neutraal, wat betekent dat wij geen fossiele CO 2 meer uitstoten, of dat wat er nog is gecompenseerd wordt. Het is daarom belangrijk om de opgave van Borne in kaart te brengen. Wat is de warmtevraag? En welke duurzame bronnen hebben we om deze vraag mee in te vullen? DE WARMTEVRAAG In figuur 9 is de totale warmtevraag van alle gebouwen in Borne weergegeven. De warmtevraag van alle gebouwen (incl. kantoorpanden, maar exclusief proceswarmt e 11 ) is 0,5 miljoen G J 12 per jaar. De gebouwen die niet bedoeld zijn om in te wonen, zoals kantoren en scholen, noemen we utiliteitsgebouwen. Daarnaast bedraagt de proces- en productiewarmtevraag van de industrie, bouwnijverheid en landbouw 0,1 miljoen GJ per jaar. De TVW gaat enkel over de warmtevraag van gebouwen. In hoofdstuk 4, 11 Warmte die benodigd is voor verschillende industri ë le processen Energiebesparing, staan wel maatregelen benoemd om het energiegebruik van de industrie, bedrijven en agrariërs te verminderen. Om in 2050 als Borne aardgasvrij te zijn moeten alle woningen, circa 10.000, over op een andere manier van verwarmen, warm water en koken. Dat zijn ongeveer 330 woningen per jaar. Andere gebouwen, zoals kantoorruimtes, sportgebouwen en instellingen, zijn daarin nog niet meegenomen. Het Klimaatakkoord stelt een tussendoel voor 2030, dan zouden er circa 2.100 woningen in Borne van het aardgas af moeten zijn en/of een grote stap hebben gezet in isolatie maatregelen, waardoor CO 2 is bespaard. Figuur 9: De warmtevraag in Borne van alle gebouwen (peiljaar 2018) 12 Gigajoule (GJ; energie-eenheid, 1000 m3 aardgas staat ongeveer gelijk aan 35 GJ)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=