Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 23 5. AARDGASVRIJ Wanneer we als inwoners aan de slag gaan met energie besparen komt ook snel het moment om na te denken over het aardgasvrij maken van de woningen en andere gebouwen in Borne. We gaan net als alle andere gemeenten in Nederland van het aardgas af. Uiterlijk in 2050 zijn alle gebouwen over op een alternatieve, duurzame warmtebron voor aardgas. Dit doen we om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen en onze afhankelijkheid van aardgas uit het buitenland te beperken. Op welke manieren bewoners en ondernemers over kunnen stappen op andere warmte staat in dit hoofdstuk. Daarbij leggen we de focus op de doelen en stappen die we nemen tot 2030, de voorzienbare toekomst. Het is een grote opgave, daarom starten we nu, zodat iedereen op een geschikt moment mee kan doen. Zie in figuur 8 de tijdlijn tot 2050 op hoofdlijn. In 2021 moet elke gemeente de Transitievisie Warmte hebben opgesteld, dat is dit hoofdstuk van de Energievisie. 5.1 Inleiding De gemeente heeft de regie gekregen over de lokale warmtetransitie. Dit geven we vorm met de Transitievisie Warmte (TVW) en het Wijkuitvoeringsplan (WUP). Een goede samenwerking met inwoners en stakeholders is erg belangrijk om uiteindelijk onze ambities uit te kunnen voeren. TRANSITIEVISIE WARMTE Uiterlijk in 2021 moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte (TVW) hebben vastgesteld. Daarin staat het tijdspad waarop wijken en gebieden van het aardgas gaan. Voor wijken waarvan de transitie vóór 2030 is gepland, staan in de TVW ook de potentiële alternatieve warmtebronnen. De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte vast, als onderdeel van de Energievisie voor Borne. Het Klimaatakkoord stelt dat wij daarna elke 5 jaar, of zoveel eerder als nodig, de visie herzien. Zo kunnen wij onder andere rekening houden met innovaties en ontwikkelingen binnen de energiesector. Figuur 8: Route naar een klimaatneutraal Nederland WIJKUITVOERINGSPLANNEN De concrete uitwerking van het duurzame warmte alternatief op wijk/buurt/gebied niveau vindt plaats in het wijkuitvoeringsplan (WUP). In het WUP betrekt de gemeente bewoners, vastgoedeigenaren en andere stakeholders nauw bij de keuze voor de warmtebron en -techniek voor de wijk en op welk moment de wijk van het aardgas gaat. Samen maken we de keuze hoe de wijk wordt verduurzaamd op basis van wat technisch en financieel haalbaar is. Het wijkuitvoeringsplan geeft inzicht in de maatschappelijke

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=