Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 20 Voor mobiliteit sluiten we grotendeels aan bij het beleid van de Rijksoverheid en de Provincie Overijssel. Daarnaast hebben we invloed op de inrichting van de openbare ruimte. Bij alle infrastructurele projecten werkt Borne volgens de Ladder van Verdaas, die alternatieven biedt in het ontwerpproces. De methode is opgenomen in de Tracéwet en kent 7 treden. De hogere treden moeten zorgen dat er alternatieven zijn en er niet klakkeloos gekozen wordt voor de laagste trede, namelijk nieuwe infrastructuur. De treden zijn: 1. Ruimtelijke ordening: • Bouw compact, zodat reisafstanden kort zijn • Bouw dicht bij openbaar vervoer knooppunten, zodat autogebruik niet nodig is 2. Prijsbeleid: Met betaald parkeren of anderszins. 3. Mobiliteitsmanagement: bijvoorbeeld Twente Mobiel, thuiswerken, carpoolen, online vergaderen 4. Openbaar vervoer en fiets: zorg voor goed openbaar vervoer en uitmuntende fietsroutes 5. Verbeter de efficiëntie van bestaande wegen 6. Pas de huidige wegen aan, pas als alle bovenstaande punten onvoldoende zijn komt wegverbreding in beeld 7. Nieuwe infrastructuur: volledig nieuwe wegen aanleggen komt als laatste aan de orde We werken in Borne aan meerdere initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van CO 2 -uistoot vanuit mobiliteit. Denk aan het aanleggen van de F35 (snelfietsroute), het realiseren en optimaliseren van het OV knooppunt aan de Parallelweg, de inrichting van 30-km en 60-km zones, meer ruimte voor de fiets en openbare laadpunten voor elektrische auto’s. Bij al deze initiatieven wordt direct gekeken naar een klimaat adaptieve inrichting en circulair gebruik van materialen. Een belangrijk uitgangspunt in het stimuleren van duurzaam reisgedrag is de STOP- ladder, die de volgorde aangeeft waarop we willen stimuleren dat mensen eerst Stappen, dan Trappen, dan het Openbaar Vervoer pakken en pas op het laatst in de Personenauto. De impact op ruimtegebruik, gezondheid en CO 2 -uitstoot neemt toe op de ladder. Zo heeft de auto de hoogste CO 2 -uitstoot per persoon. 4.5 Meedoen Energie die je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Energie besparen is dan ook een eerste, belangrijke stap die we moeten nemen om onze doelen te behalen. Inwoners doen hier al volop aan mee. Via Energie van Borne zijn verschillende energie- besparingsinitiatieven opgezet die inwoners bewust maken. Bovendien; meedoen is meteen besparen in energie en geld. Inwoners doen bijvoorbeeld al met de volgende acties mee: • Poen voor Groen: krijg tot €50,- terug op energiebesparende maatregelen • Waterzijdig inregelen: krijg korting op een inregelset en bespaar energie (en geld) met goed afgestelde radiatoren 2018: 14.703 2030: 7.499 2040: 5.146 2050: 0 -49% -65% -100% Figuur 7: Doelstellingen CO 2 reductie in tonnen CO 2 uitstoot verkeer en vervoer

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=