Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 19 HOE GAAN WE ENERGIE BESPAREN? Borne heeft een relatief kleine hoeveelheid maatschappelijk vastgoed. Er zijn al verschillende projecten gaande om die te verduurzamen. Hieronder staat wat we doen om energie te besparen in het maatschappelijk publiek vastgoed. • Voor het gemeentehuis loopt een onderzoek naar alternatieve scenario’s om invulling te geven aan de verduurzamingsopgave. • Voor het sportcomplex ‘Het Wooldrik’ zijn inmiddels plannen uitgewerkt voor een duurzame renovatie van het zwembad en sporthallen. • Nieuwe schoolgebouwen en vervanging van schoolgebouwen moeten voldoen aan de geldende energieprestatie-waarden. Bij bestaande schoolgebouwen faciliteren wij schoolbesturen om in het periodieke grootschalige onderhoud een verduurzamingscriterium op te nemen en ondersteunen wij schoolbesturen in het verkrijgen van subsidies en/of financiering. • Begin 2021 is de grootschalige verduurzaming van de openbare verlichting afgerond. De openbare verlichting is daarmee 100% LED en voorzien van een dim-regime in de avond- en nachturen. Daarnaast is het voor ons overig vastgoed (kantoren) met een jaarlijks elektriciteitsgebruik van meer dan 50.000 KWh of een aardgasgebruik van meer dan 25.000 m 3 verplicht om zelf energiebesparende maatregelen te nemen. Net als bij bedrijven. 10 Van de snelwegen A1/A35 die langs Borne gaan komt in 1018 ruim 40.000 ton CO 2 -uitstoot Bron: klimaatmonitor 4.4 Verkeer- en vervoersdeelnemers WAT WILLEN WE SAMEN BEREIKEN? Met de huidige uitstoot van CO 2 in het verkeer en vervoer en de verwachte toename door een groei in het aantal inwoners, moeten we samen kijken hoe we de uitstoot kunnen beperken. Wij willen in 2050 geen uitstoot van CO 2 meer door verkeers- en vervoersbewegingen in en rond Borne. Auto’s en vrachtvervoer zijn dan elektrisch of waterstofgas aangedreven. In het woon-werkverkeer is er sprake geweest van een enorme groei in het gebruik van het openbaar vervoer en het gebruik van de elektrische fiets. Het netwerk van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk is dan wijd vertakt binnen de regio en het gebruik van deelauto’s voor de momenten dat het toch moet, heeft een grote vlucht genomen. CO 2 uitstoot van wegverkeer, exclusief snelwegen 10 , is 14.703 ton (peiljaar 2018). We willen dit in 2030 met 49% laten dalen tot 7.499 ton, in 2040 met 65% tot 5.146 ton en in 2050 tot 0. HOE GAAN WE ENERGIE BESPAREN? Mobiliteit is pas duurzaam wanneer het leidt tot minder CO 2 -uitstoot, het minder elektriciteit kost, we kortere reisafstanden hebben en het openbare ruimte en natuur bespaart. Dan zijn we goed bezig. We gaan daarom aan de slag met de inrichting van de openbare ruimte en het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag van inwoners.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=