Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 13 elektriciteitsvraag 63 GWh 7 in Borne, daarvan is 5,9 GWh lokaal duurzaam opgewekt, bijna 9% van het totaal. In de RES-Twente is een aanname gedaan dat er in 2030 een netto toename van de vraag naar elektriciteit zal zijn van 25% door toenemende elektrificatie in huishoudens en in mobiliteit, door groei huishoudens en bedrijfsvestigingen, gecorrigeerd met resultaten energiebesparende maatregelen. We gaan daarom in 2030 uit van een elektriciteitsvraag van 80 GWh. Ons doel is om in 2030 meer dan 40% van de elektriciteitsvraag duurzaam lokaal op te wekken. Met de specifieke doelstellingen van de verschillende duurzame bronnen opgeteld, verwachten we uit te komen op 46,6% duurzaam opgewekte elektriciteit in 2030. Zie figuur 5. Figuur 5: Doelstelling duurzame opwek van elektriciteit 2030 Deze 46,6% vullen we in met diverse duurzame bronnen, waarover meer in hoofdstuk 6. Naar duurzame bron is dat: • Kleinschalig duurzaam opgewekt (particuliere daken): 15.9 GWh/jaar • Grootschalig zon op dak: 4.4 GWh/jaar, dat is 15% van de geschikte daken (op dit moment is 5,2% van de geschikte daken belegd) • Grootschalig zon op land: 17 GWh/jaar. 7 Bron: Klimaatmonitor 3.3 Monitoring We formuleren concrete doelen tot 2030. En we zetten een stip op de horizon voor 2050. Hoe we onderweg varen richting doelrealisatie willen we continu kunnen meten. Zodat we weten dat we op de goede weg zijn. En kunnen bijsturen indien we afwijken. Cruciaal voor een goede monitoring is het beschikbaar hebben van betrouwbare meetgegevens. De Nationale Klimaatmonitor meet op betrouwbare wijze op het niveau van de gemeente een groot aantal cijfers met betrekking tot CO 2 uitstoot, duurzame elektriciteitsopwekking en duurzaam warmtegebruik. Het enige nadeel is dat deze cijfers twee jaar achter lopen op de actualiteit. De RES- Twente werkt aan een monitor die dit nadeel wil ondervangen en ook nieuwe variabelen wil meten. Op dit moment werken we met de Klimaatmonitor. Zodra er een regionale monitor ontwikkeld is die toepasbaar en betrouwbaar is, zullen we daar gebruik van gaan maken. 3.4 Meedoen Om onze doelen tot 2030 te behalen, zullen we samen moeten werken. Nu werken bewoners en bedrijven samen aan verduurzaming van hun woning of bedrijf. Buren starten gezamelijke zonnepaneelprojecten op en ondernemers verduurzamen de feestverlichting. Aan de postcoderoosregeling op de Karnahal neemt een groep bewoners uit de wijk Oud Borne deel omdat daar vanwege de status van beschermd dorpsgezicht beperkingen zijn om zonnepanelen op het eigen dak te realiseren. Op die manier werken deze bewoners ook mee aan energiebesparing van hun eigen huishouden. Het meedoen van bewoners en anderen in de energietransitie is in Borne niet alleen een doel, maar ook een werkwijze. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2030 (totaal 80 GWh) 2018 (totaal 63 GWh) Elektriciteitsgebruik (in GWh) Lokaal duurzaam opgewekt Niet lokaal duurzaam opgewekt

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=