Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 11 3. DOELEN TOT 2030 3.1 We zijn al aan de slag We beginnen gelukkig niet vanuit het niets. Er is al een flink aantal bewoners en bedrijven aan de slag met duurzame warmte, elektriciteit en met isolatie. Ook zijn er lopende initiatieven, waaronder een onderzoek naar riothermie. Bij riothermie gebruik je warmte uit rioolwater. De komende jaren zullen er steeds meer praktijkvoorbeelden bijkomen die weer inspiratie en ervaring geven voor onszelf en anderen. In de volgende paragraaf staan onze doelen tot 2030 concreet opgeschreven. We zijn trots dat we nu, in 2020, al 9% van onze elektriciteit duurzaam opwekken, de meeste nieuwbouwwoninge n 2 al aardgasvrij zijn, al meer dan 5% van de grote daken zonnepanelen hebben en onze eerste postcoderoosregeling in 2016 van start is gegaan. 3.2 Doelen Borne 2030 CO 2 -reductie Om uiteindelijk in 2050 CO 2 -neutraal te kunnen zijn is ons eerste doel om in 2030 de uitstoot terug te dringen met 49% ten opzichte van 199 0 3 . In 1990 was de uitstoot van CO 2 86.450 ton. In 201 8 4 was dat toegenomen tot 113.754 ton. Het doel voor 2030 is de totale uitstoot terug te brengen tot 44.096 ton CO 2 . Zie dit tijdspad in figuur 2. In figuur 3 staat de hoeveelheid CO 2 uitstoot per sector weergegeven voor Borne. Hier is te zien dat de gebouwde omgeving en het verkeer en vervoer de grootste uitstoot hebben. In Borne draagt de industrie en landbouw relatief weinig bij aan de uitstoot. 2 Gebouwd na juli 2018 3 Bron 1990: Emissieregistratie Rijksoverheid Deze Energievisie bestaat uit drie pijlers, namelijk energiebesparing, aardgasvrij en opwek van duurzame energie. Gezamenlijk moeten deze zorgen voor de reductie van CO 2 uitstoot. 4 Bron 2018: Klimaatmonitor 46% 48% 5% 1% Gebouwde omgeving (52.724 ton) Verkeer en vervoer (54.875 ton) Industrie (5.192 ton) Landbouw (963 ton) 86.450 113.754 44.096 1990 2050 2030 2018 0 Figuur 2: Doelen reductie CO 2 uitstoot van 1990 tot 2050 Figuur 3: CO 2 uitstoot in Borne per sector in 2018

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=