Schoolgids 2018-2019

Voorwoord 6
De Hofvijver: een sprong vooruit 7
Onze missie en visie 7
Identiteit 8
Kwaliteit van ons onderwijs 8
Unicoz Onderwijsgroep 8
Gegevens Unicoz Onderwijsgroep 9
Onze school 10
Continurooster 10
Buitenschoolse opvang 10
Leerlingenraad 11
Ons team 11
De groepen, leerkrachten en leidsters 12
Intern Begeleider 12
ICT-coördinator (ICT-er) 12
Specialisten 12
Stagiaires 12
Onderwijs op maat 12
Ondersteuning 13
Passend onderwijs 13
Basisondersteuning 14
Extra ondersteuning 14
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 14
Zorg voor leerlingen 15
Rapportage 15
De overgang naar het voortgezet onderwijs 15
Opbrengsten en opbrengstgericht werken 15
Uitstroom gegevens richting voortgezet onderwijs 17
CITO niveau-indeling 18
Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen 19
Signalering 19
Begeleiding 19
Ons onderwijs 21
Unitonderwijs 21
Handelingsgericht werken 21
Onderwijs in niveaus 22
Leerjaar 1 en 2 22
Overgang van leerjaar 2 naar 3 22
Leerjaar 3 tot en met 8 23
ICT 23
Mediawijsheid 23
Engels 24
Godsdienstonderwijs 24
Techniek 24
Verkeerseducatie 24
Bewegingsonderwijs 24
Gezonde school, gezonde leerlingen 25
Gezond eten en drinken 25
Schoolmelk 25
Gezond trakteren 25
Jeugdtandverzorging 25
Gezondheidszorg 26
Voor kleine en grote kinderen 26
Preventie via vaccinatie 26
Opvoedinformatie 26
Schoolafspraken 27
Schooltijden 27
Op tijd in de klas 27
Naar school brengen en halen 27
Vervoer 27
Te laat op school 28
Ziekmelden 28
Verlofregeling en leerplicht 28
Computers 28
Mobiele telefoons 29
Foto’s 29
Hoofdluis 29
Schoolboeken 29
Ouders: betrokken en welkom 30
Communicatie 30
Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders 30
Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis 31
Ouderactiviteiten 31
Ouderraad 32
Medezeggenschap 32
Klachtenregeling 33
Klacht niet opgelost door de leerkracht, wat dan? 33
Contactpersoon en vertrouwenspersoon klachtenregeling 33
Indienen van een klacht 34
Tot slot 35
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=