Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 8 vinden van oplossingen. Wij kijken niet alleen naar wat de kinderen hebben geleerd, maar ook naar de manier waarop. Bij de Hofvijver is ieder kind mede-eigenaar van zijn of haar leer- en ontwikkelingsproces. Wij vinden dat een kind van nature uit is op sociale verbinding, kennis en vaardigheden. Daarom bieden wij drie basisbehoeften: • Relatie: Ik hoor erbij! • Competentie: Ik kan het! • Autonomie of onafhankelijkheid: Ik kan het zelf! Identiteit De Hofvijver is een christelijke basisschool, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. Onze identiteit vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Dit dragen wij uit door voor te lezen uit de Bijbel, bidden en zingen, de chris- telijke feestdagen worden gevierd en we besteden in Unit 3 aandacht aan andere religieuze stromingen. Er is respect voor ieders inbreng. Hiernaast willen wij ook op andere wijzen onze identiteit uitdragen, door onder andere bezig te zijn met waarden en normen en door na te denken over de manier waarop we met de aarde en onze medemensen omgaan. Kwaliteit van ons onderwijs Op onze school wordt veel aandacht besteed aan het bewaken en steeds verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering van het team. Wij werken in het kader van optimale opbrengsten, systematisch en doelgericht aan de ontwikkeling en de presta- ties van onze leerlingen. Het opbrengstgericht werken is een cyclisch proces waarbij leer- krachten, directieleden, bestuur en ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op onze school. Dit inzicht stuurt het handelen van ons schoolteam waarbij wordt uitgegaan van de verschil- len in capaciteit en behoeften van leerlingen. Dit vraagt afstemming op het niveau van het kind en de groep, duidelijke doelen stellen voor alle leerlingen en weten wat een leerling aan het eind van een schooljaar moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede. Wij stellen als doel om in acht jaar tijd uw kind tot maximale ontwikkeling te laten komen. Unicoz Onderwijsgroep Basisschool De Hofvijver maakt deel uit van de Unicoz Onderwijsgroep te Zoetermeer. Unicoz Onderwijsgroep staat voor uniek christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs van hoge kwaliteit. Unicoz bestaat uit 23 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een brede schoolgemeenschap voor voortgezet onderwijs, het Oranje Nassau College. Van de basis- scholen zijn er 11 katholiek, 10 christelijk, 1 interconfessioneel en 1 speciaal basisonderwijs.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=