Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 34 het bestuur benoemde vertrouwenspersoon. Als dat niet het geval is, zal hij of zij bekijken of eerst voor die weg gekozen kan worden. Op onze school zijn door het College van Bestuur de volgende contactpersoon klachten- regeling benoemd: Mw. Abbey-Jane Philips; telefoon: 079-3315481. Het bestuur heeft de volgende vertrouwenspersonen benoemd: • Mevrouw S. Stokman-Prins • De heer A. van der Zalm Indienen van een klacht Wanneer de leerkracht en de directeur niet in staat blijken om u in redelijkheid en billijkheid naar tevredenheid te helpen, ook niet na bemiddeling op schoolniveau, dan kunt u zich voor bemiddeling wenden tot het College van Bestuur. Unicoz onderwijsgroep Bredewater 4 2715 CA Zoetermeer Tel. nr. 079 – 3208830 Mailadres: info@unicoz.nl U kunt een klacht ook melden bij de landelijke klachtencommissie. Wij bevelen u, in het belang van alle betrokken partijen, aan eerst gebruik te maken van onze interne procedure om tot snellere oplossingen te komen. De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aan- geklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen. De Stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen- beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Stichting GCBO Postbus 82324 2508 EH Den Haag T 070-3861697 F 070-3020836 E info@gcbo.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=