Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 28 school te parkeren en het laatste stukje te lopen. Ook willen wij u er nogmaals op wijzen dat onze school zich in een 30 kilometerzone bevindt. De toegestane maximale snelheid is dus 30 km/u. Wij verzoeken u om rekening te houden met de onverwachte acties en reacties van onze ( jonge) leerlingen op hun route naar school of huis. Te laat op school Het kan voorkomen dat uw kind wat later begint bijvoorbeeld omdat er een doktersbezoek gepland staat. Wij stellen het zeer op prijs als u dat van te voren aan de leerkracht van uw kind laat weten. Dit kan via het e-mailadres van de leerkracht. Wanneer leerlingen te laat zijn zonder afmeldingreden, wordt dit door de leerkracht geadministreerd. Ziekmelden Mocht uw kind niet naar school kunnen door ziekte of een andere reden, dan verwachten wij dat u als ouders uw kind zelf voor 8.30 uur persoonlijk afmeldt. Dit kunt u doen via het e-mailadres van de leerkracht van uw kind. Mochten wij geen afmelding hebben ontvangen, dan bellen wij u uiterlijk om 9.00 uur. Verlofregeling en leerplicht Voor het aanvragen van een verlofregeling is een aantal regels: • 4-jarige leerlingen zijn niet leerplichtig. De leerlingen van 4 jaar kunnen zonder opgaaf van redenen worden thuisgehouden. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons doorgeeft. • 5-jarige leerlingen hebben recht op één verlofdag per week. Dit verlof kan in overleg met de directeur met één dag verlengd worden. • Leerlingen van 6 jaar en ouder zijn volledig leerplichtig. Deze leerlingen kunnen maximaal tien dagen per schooljaar vrijgesteld worden van schoolbezoek, maar dit geldt alleen wanneer de aard van het beroep van u als ouder(s)/verzorger(s) het onmogelijk maakt om tijdens de schoolvakantie op vakantie te gaan. Dit verzoek dient twee maanden van te voren ingediend te worden bij de directeur met een werkgeversverklaring. • U kunt bij de directeur verlof aanvragen als er sprake is van een gewichtige omstandig- heid zoals een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden. In alle gevallen dient u een bewijs- stuk in te leveren bij de directeur. De vakanties en vrije dagen van de school kunt u terugvinden op de website. U krijgt tevens een jaarkalender van De Hofvijver waarop alle dagen vermeld staan. Computers Binnen De Hofvijver werken de leerlingen regelmatig met laptops en tablets die aangesloten zijn op het netwerk. In leerjaar 4 tot en met 8 hebben leerlingen een eigen laptop. Wanneer de leerlingen met de computer of laptop werken, werken zij met educatieve, informatieve en tekstverwerkende programma’s. De leerlingen mogen vanaf leerjaar 6 gebruik maken van

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=