Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 23 van diverse observaties en toetsen. De uitkomsten hiervan bepalen samen met het leerling- volgsysteem of de leerling er klaar voor is om naar leerjaar 3 te gaan. De leerkracht geeft aan, eventueel in samenspraak met de Intern Begeleider, of een leerling van leerjaar 2 naar leerjaar 3 over kan gaan. De leerkracht geeft dit ruim voor de zomerva- kantie aan bij de ouders/verzorgers. Samen wordt er gekeken naar wat het beste voor het kind is: de overgang naar leerjaar 3 of een verlenging van de kleuterperiode. Het oordeel van de leerkracht(en) bij het nemen van de beslissing is uiteindelijk doorslaggevend. Leerjaar 3 tot en met 8 In leerjaar 3 tot en met 8 wordt er gewerkt met lesmethoden en allerlei aanvullende materi- alen. Voor alle methoden geldt dat de leerstof in blokken is verdeeld. Na de nodige instructie gaan de leerlingen de leerstof oefenen en zelfstandig verwerken. Hierbij wordt gedifferenti- eerd in hoeveelheid en moeilijkheid. De leerlingen werken in de stilteruimte of wij-ruimte. In de wij-ruimte mogen de kinderen samenwerken, elkaar helpen en overleggen. Na het oefenen van de lesstof vindt er een toets plaats. Het resultaat van de toets bepaalt wat de leerlingen en de leerkracht na de toets gaan doen. Leerlingen die voldoende scoren krijgen extra of andere leerstof en leerlingen die onvoldoende scoren krijgen herhalingsstof en/of extra instructie. De speciale school voor basisonderwijs, de Onderwijs Adviesdienst (OA) of andere externe deskundigen kunnen de IB-er en leerkracht indien nodig, helpen bij het opstellen van extra leerstof. Vanaf leerjaar 6 krijgen de leerlingen huiswerk mee. In dit leerjaar leren ze ook met de agenda om te gaan. In leerjaar 7 en 8 wordt de hoeveelheid huiswerk groter en krijgen zij hier meer tijd voor. Op deze manier bereiden wij de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. ICT Wij vinden dat de leerlingen zich in de toekomst moeten kunnen redden in een sterk digitali- serende wereld. Digitale geletterdheid krijgt daarom bij ons een vaste plek in het onderwijs. Hieronder verstaan wij het vermogen om digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. In unit 2 en 3 werken de leerlingen al dagelijks met een laptop. Na de instructie van de leerkracht verwerken ze de stof digitaal, waardoor ze meteen feedback kunnen krijgen op hun gemaakte werk. Ook is er de mogelijkheid dat zij digitaal de instructie nog even kunnen terugkijken. De kinderen krijgen verschillende verwerkingsopdrachten waarbij ze informatie moeten zoeken en analyseren zodat hun informatievaardigheden versterkt worden. Mediawijsheid Mediawijsheid krijgt een steeds grotere rol binnen ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat je slim en verantwoord om kan gaan met online en offline media. Regelmatig gaan we met de kinderen in gesprek en aan het werk om ze te leren hoe ze hun digitale gezonde ver- stand kunnen gebruiken.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=