Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 21 Ons onderwijs Unitonderwijs Binnen De Hofvijver bevorderen we de zelfstandigheid van onze leerlingen zo veel mogelijk en leren we ze te overleggen en samenwerken. Daarom werken wij met unitonderwijs. Voordeel van unitonderwijs is dat we kunnen inspelen op de ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften. Kinderen zijn qua ontwikkeling niet te “vangen” in een groep. Het ene kind is soms al verder dan het andere en kan zich door unitonderwijs optimaal ontwikkelen. De leerlingen bij ons op school zijn verdeeld over drie units: • Unit 1: leerjaren 1 - 3 • Unit 2: leerjaren 4 en 5 • Unit 3: leerjaren 6 – 8 Elke unit bestaat uit een aantal basisgroepen van 20 tot 30 leerlingen, met een eigen groeps- leerkracht(en) . Elke dag wordt begonnen en afgesloten in de eigen basisgroep. Daarnaast zijn er nog andere momenten dat de basisgroep bij elkaar komt of les krijgt. In verschillende blokken wordt groepsoverstijgend onderwijs gegeven. De leerlingen hebben hierbij een deel van de dag hun eigen basisleerkracht. Bij andere lessen kunnen zij les krijgen van een andere leerkracht van hun unit. De dag begint met een instructie van de leerkracht. De leerlingen kunnen daarna zelf kiezen waar zij hun werk willen doen, alleen of samen met klasgenootjes. Ze mogen in de instruc- tieruimte blijven of gaan werken in de zogenaamde ik- of wij-ruimte. In de ik-ruimte is het stil, in de wij-ruimte mag er overlegd worden met elkaar. In de wij-ruimte kunnen leerlingen van meerdere jaren elkaar helpen en tegenkomen. Handelingsgericht werken De Hofvijver werkt handelingsgericht om zo het onderwijsaanbod af te stemmen op de basisbehoeften en ondersteuningsbehoeften van iedere leerling. Handelingsgericht werken is een systematische werkwijze waarbij de vraag centraal staat wat een kind nodig heeft om bepaalde onderwijsdoelen te behalen. Meer specifiek gaat het om vragen als welke benade- ring, aanpak, ondersteuning, instructie, begeleiding heeft een kind nodig? We richten ons niet op wat een kind niet kan, maar vooral op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Ondanks het handelingsgericht werken kan het zijn dat een school niet aan de behoeften van het kind tegemoet kan komen. Wanneer dit het geval is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een school die wel geschikt is om het benodigde onderwijsaanbod te bieden.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=