Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 19 Daarnaast is het mogelijk om de prestaties van het kind te vergelijken met die van andere kinderen in Nederland die in hetzelfde leerjaar zitten en/of van dezelfde leeftijd zijn. Dit gebeurt door de vaardigheidsscore om te zetten in een niveauaanduiding; Niveau I= 20 % hoogst scorende leerlingen Niveau II = 20 % ruim voldoende scorende leerlingen Niveau III = 20 % net boven en net onder het gemiddelde scorende leerlingen Niveau IV = 20 % onvoldoende scorende leerlingen Niveau V = 20 % laagst scorende leerlingen Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen Op school dragen wij zorg voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen aanslui- tend bij hun specifieke mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Dit krijgt vorm middels han- delingsgericht werken waarbij gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken, uitgaande van de mogelijkheden van het kind. Hoogbegaafde leerlingen hebben veelal andere onderwijsbehoeften, die niet altijd aanslui- ten bij het reguliere onderwijsaanbod op de scholen. Om er voor te zorgen dat hoogbegaaf- de leerlingen hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leerom- geving met een aangepast onderwijsaanbod en begeleiding noodzakelijk zijn. Schoolniveau Binnen ons HB-beleid op school wordt van leerkrachten verwacht dat zij kennis hebben van cognitief talentvolle leerlingen en de diverse wijzen waarop dit tot uiting komt (van hoge prestaties tot onderpresteren). Dat leerkrachten in staat zijn een onderwijsaanbod en instruc- tiemomenten te creëren die aansluiten bij de specifieke behoefte van deze leerlingen. En dat de ouders van deze leerling in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij het on- derwijsleerproces van hun kind en de aanpassingen die worden gemaakt in hun lesaanbod. Signalering Op school maken wij gebruik van de SiDi3, een protocol voor signalering en diagnostisering van hoogbegaafde leerlingen in groep 1 t/m 8. Het protocol kent een aantal fasen; 1 . Signalering, waarbij naar alle kinderen wordt gekeken. 2. Diagnose, waarbij het onderzoek bij een beperkte groep wordt voortgezet. 3. Uitvoering, het plan van aanpak om een passend onderwijsaanbod op te stellen. Begeleiding Hoogbegaafde leerlingen hebben over het algemeen minder tijd nodig om de reguliere leerstof te doorlopen. Hierdoor ontstaat er extra tijd voor andere leerstof. Op onze school kiezen we voor het compacten en verrijken van de lesstof. In plaats van (een deel van) de

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=