Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 12 De groepen, leerkrachten en leidsters Onze professionals begeleiden uw zoon of dochter in zijn of haar ontwikkeling. Leerkrachten hebben speciale taken, te weten: Intern Begeleider De Interne Begeleider (IB-ers) coördineert alle speciale zorg die leerlingen binnen de school nodig hebben. De IB-er onderhoudt de contacten met de andere scholen in het samenwer- kingsverband en overige instanties. ICT-coördinator (ICT-er) De ICT- coördinator stimuleert binnen het team alle zaken die samenhangen met het gebruik van hard- en software in de school. Ook onderhoudt hij het contact met de werkgroep ICT, een werkgroep die bestaat uit ICT-ers van de andere basisscholen van Unicoz. Specialisten In de school zijn de volgende specialisten werkzaam: • Gedragsspecialist • Rekenspecialist • Leesspecialist • Specialist hoogbegaafdheid • Specialist Media-wijsheid • Specialist Jonge Kind Stagiaires Leerkracht zijn is een prachtig beroep. Wij leiden daarom ook graag nieuwe aankomende leerkrachten op voor het mooie vak. Van diverse opleidingen komen er regelmatig stagiaires om praktijkervaring op te doen. PABO stagiaires zijn in overleg inzetbaar in alle basisschool- groepen en kunnen een kortdurende of langdurige stage hebben waarbij zij meerdere weken voor de klas staan. Andere stagiaires komen van de opleiding onderwijsassistent niveau 4. Deze studenten lo- pen vooral in de onderbouw stage. Ook zijn er geregeld leerlingen uit het voortgezet onder- wijs die hun maatschappelijke stage bij ons lopen. Onderwijs op maat Het team van De Hofvijver geeft Onderwijs op Maat. Dit houdt in dat we gebruik maken van de talenten van leerlingen en leerkrachten. Dit komt onder andere tot uiting in het werken in groepsoverstijgende units. Zelfstandig werken en samenwerken zijn hierin belangrijke speer- punten. Zo wordt er in de units gewerkt met dag- en weektaken en zijn er flexibele werkplek- ken voor de leerlingen. Op deze manier werken we toe naar steeds meer instructie op maat in kleine groepjes.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=