Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 10 Onze school Het uitgangspunt van onze aanpak is dat we gebruik maken van de talenten van leerlingen en leerkrachten. Dit uit zich onder andere in het werken in groepsoverstijgende units. Zelf- standig werken en samenwerken zijn belangrijke speerpunten in ons onderwijs. In onze aanpak is ieder kind regisseur van zijn eigen ontwikkeling. De leerkrachten onder- steunen en stimuleren de leerling en sturen bij als dat nodig is. Het kind is de stuurman, maar de leerkracht is de kapitein. De kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Daar krijgen zij ook de ruimte voor. De ruimte om te groeien, om te zijn wie ze zijn en ruimte om te kiezen en te leren wat het best bij hem of haar past. Op de Hofvijver bouwen we samen aan de toekomst, waarbij plezier in leren, creativiteit, zelfverantwoordelijkheid en talent hun steentje bijdragen aan passend onderwijs. Continurooster Binnen De Hofvijver hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven lunchen met hun klasgenootjes onder begeleiding van de basis- groepleerkracht. De leerlingen zorgen tussen de middag zelf voor een gezonde lunch. Wij hanteren een continurooster omdat er in toenemende mate vraag is van ouders naar een opvang van kinderen tijdens de lunchpauze. Door het toepassen van het continurooster kunnen wij op een verantwoorde manier aan deze vraag voldoen. Tevens biedt een conti- nurooster meer structuur en duidelijkheid voor de leerlingen en de ouders. De doorlopende dag op school geeft rust aan de kinderen. Buitenschoolse opvang De Hofvijver biedt in samenwerking met kinderdagverblijf De Drie Ballonnen voor- en naschoolse opvang aan. De opvang wordt aangeboden op school. De aula en het speello- kaal zijn ingericht tot een prachtige speelruimte. De kinderen kunnen na schooltijd zo naar de opvang lopen of ze worden opgehaald door de medewerkers van De Drie Ballonnen. De Drie Ballonnen biedt dagelijks een activiteitenprogramma met daarin tal van creatieve activiteiten, sport- en spelaanbod. Er is veel materiaal aanwezig voor de kinderen om na school lekker mee te spelen. Ook in de schoolvakanties worden er verschillende uitjes en sportieve en creatieve workshops georganiseerd. Vanaf augustus 2018 kunnen leerlingen die de voorschoolse opvang bezoeken, tegen betaling, ook ontbijten. De openingstijden van de opvang zijn van maandag tot vrijdag van 07.00 uur tot 18.30 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.dedrieballonnen.nl of bellen naar 079 760 02 79.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=