C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.

,,Onze medewerkers zijn het kostbaarste bezit van ons bedrijf. Zonder hen doen we niets’’, weten ook KAM/ HR-manager Pieter Kesselaar en bedrijfsleider Rob Veldt van C.A. de Groot. ,,Kwaliteit leveren kan alleen met een vaste kern van vakmensen. Dat zal niet veranderen, ook niet over 65 jaar.’’ als we nu doen, zowel fysiek als in uren,’’ voorspelt Pieter Kesselaar. Collega Rob Veldt denkt het tegenovergestelde: ,,Vang- netten van de overheid zullen verdwijnen, die zijn over een aantal jaar niet meer op te hoesten. Dus zullen we juist langer en meer werken. En slopen is een vak. Om kwaliteit te kunnen leveren heb je mensen nodig in vaste dienst waarop je kunt vertrouwen.’’ Automatisering Rob Veldt verwacht de komende tientallen jaren geen radicale veranderingen in de sloopbranche. Ook niet dat robots het werk gaan overnemen van mensen. ,,In ons werk zit een deel gevoel en intuïtie. Niet alles is zwart/wit. Panden zijn gebouwd op maat, dus blijft ook slopen handwerk. Er komen wel hulpmiddelen. Zo zijn we nu bezig om alle projectmappen met informatie die onze uitvoerders meekrijgen bij een project, te vervangen door tablets met daarin alle tekeningen, bestekken, cer- tificaten en dergelijke.’’ Pieter Kesselaar denkt wel dat in de toekomst robotisering, automatisering en kunstmatige intelli- gentie een grote rol gaan spelen. ,,Als we modulair gaan bouwen en materialen- paspoorten compleet zijn, kan het de- monteren geautomatiseerd worden. Dan zal een medewerker wellicht alleen nog begeleiden en controleren en kranen op afstand radiografisch bedienen. Robots kunnen oppervlakten en materialen scan- nen en precies samenstelling en eigen- schappen zien. Robotisering gaat in mijn ogen het fysieke deel van het werk verlich- ten en het tekort aan mensen aanvullen.’’ Onder vergrootglas werken Wat persoonlijk blijft, is de communicatie met stakeholders. Daarin gaat het personeel in de toekomst een steeds belangrijke rol spelen, denkt Rob Veldt. ,,Onze medewerkers zijn het uithangbord van ons bedrijf. Zij moeten ervoor zorgen dat de omgeving geen hinder ondervindt van het sloopwerk en de opdrachtgever tevreden is. Sociale media maken het steeds lastiger om ons werk te doen. Omwonenden zijn mondiger, hebben overal een mening over en leggen alles op foto’s en video’s vast. Ons werk ligt onder een vergrootglas en aannames kunnen een verkeerde indruk geven. Dat vraagt dat wij nog zorgvuldiger werken en een nog hogere kwaliteit leveren.’’ Leven lang leren Vakmanschap en opleiding komen wellicht wel op een ander punt te liggen, denkt Rob Veldt. ,,Een leven lang leren zal nog belangrijker worden. In de huidige tijd wordt in mijn ogen teveel op papier les gegeven. De schoolbanken kunnen je al- leen maar tools geven, mensen moeten ervaring opdoen op de werkvloer. In de praktijk kom je altijd dingen tegen die je niet kunt leren vanuit theorie. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met collega’s en opdrachtgevers, de dynamiek tussen mensen, problemen die zich voor- doen. De VR-bril zal zeker een onderdeel worden van de opleidingen, maar dat soort dingen leer je alleen door ervaring.’’ Goede communicatie Slopen is risicovol werk, beseft Pieter Kesselaar. ,,Het is ons doel te zorgen dat al onze medewerkers iedere dag weer veilig en heel thuis komen. Daarvoor is het nodig dat mensen niet alleen hun werk uitvoeren, maar zich ook bewust zijn van wat ze doen en de consequenties van hun handelen overzien. Een goede onderlinge communicatie op de werkvloer is essen- tieel. Daaromwerken we het liefst met Nederlands sprekende mensen, maar er is in ons land nu eenmaal een tekort aan technisch opgeleid personeel. We ontkomen er niet aan om krachten van elders in te huren, dus hebben we onze organisatie daarop ingericht. Onze veiligheidsinstructies zijn bijvoorbeeld in zeven talen vertaald.’’ Arbeidscontracten Over de invulling van arbeidscontracten in de toekomst verschillen de twee heren van mening. ,,Ik denk dat in de toekomst veel minder arbeidsovereenkomsten met één werk- gever zijn. Werken op projectmatige basis zal vaker voorkomen. Langdurige arbeids- contracten zullen verdwijnen. Ook zullen we in de toekomst niet meer zoveel werken ONZE HELDEN 20 ‘Slopen is een vak’ P I E T E R K E S S E L A A R R O B V E L D T 19

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=