Gootjes-AllPlant bv

catalogue 2024/2025

NL | Onze waarden Kwaliteit in planten en dienstverlening Betrouwbaar in leveringszekerheid en communicatie Innovatief in assortiment, werkwijze en teelt Duurzaam in teelt, relaties en milieu EN | Our Values Quality in plants and service Reliability in supply and communication Innovative in assortment, methods and cultivation Sustainable in production, relations and environment DE | Unsere Werte Qualität der Pflanzen und Kundenservice Zuverlässig in Lieferung und Kommunikation Innovativ in Sortiment, Arbeitsweise und Aufzucht Nachhaltig in Aufzucht, Beziehungen und Umwelt Flower height Foliage height Full sun Partial shade Shade Winterhard Need special care in winter Not winterhard Delivery weeks Flowering month TC Tissue Culture RC Rooted Cuttings SPLIT Division Gootjes-AllPlant BV Noordscharwouderpolderweg 7 1704 PJ Heerhugowaard, The Netherlands Phone +31 (0)72 711 2806 Enquiry and orders sales@allplant.nl Other questions info@allplant.nl Internet www.allplant.nl | www.allplant.de | www.allplant.eu Facebook facebook.com/AllPlant Bedrijfsvideo Company Video Betriebsvideo

P 1 AllPlant Catalog 2024/2025 | I ndex P2 Voorwoord Preface | Vorwort P3 Duurzaamheidsbeleid AllPlant Sustainability policy AllPlant | AllPlant Nachhaltigkeitspolitik P4 Onderscheidend met eigen planten Distinctive with our own plants | Unverwechselbar mit eigenen Pflanzen P6 Nieuwe Planten New Plants | Neue Pflanzen P8 Toevoegingen Additions | Ergänzungen P11 Uit assortiment en vervanging Out of range and replacement | Aus dem Sortiment und Ersatz P12-114 Plant beschrijvingen Plant descriptions | Pflanzenbeschreibungen P115 Mangave P116-123 Grassen Grasses | Gräser P124 Plantenlijst & Beschikbaarheid Noord-Amerika Plants List & Availability North-America | Pflanzenliste & Verfügbarkeit Nord-Amerika Inhoud Index | Inhalt

P 2 AllPlant Catalog 2024/2025 | Preface Afgelopen jaar hebben we veel uitdagingen op ons pad gehad. De belangrijkste waren wel de stijgende kosten en veranderende marktomstandigheden. Voor de opkweek van de jonge planten wordt ook bij AllPlant energie verbruikt voor verwarmen van de kas en het belichten van de jonge planten. Hier hebben we de grenzen moeten opzoeken van wat mogelijk is om met zo weinig mogelijk energie de planten te bewortelen zonder concessies te doen aan kwaliteit. In de nieuwe AllPlant catalogus hebben we wederom veel nieuwe en aanvullende planten aan ons assortiment toegevoegd. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking. Simon Gootjes Sport en ondernemen hebben veel raakvlakken. De juiste doelen stellen, focus houden en je niet laten afleiden door onverwachte omstandigheden onderweg, maar waar nodig je plan aanpassen. Beide domeinen vereisen discipline, doorzettingsvermogen en strategisch denken om je doelen te behalen en uitdagingen aan te gaan. Samen de uitdaging aangaan geeft ook saamhorigheidsgevoel. Afgelopen jaar hebben we als AllPlant Team getraind om mee te doen aan de ‘MudMasters’ en het teamgevoel kunnen versterken. Ondernemen in de tuinbouw is topsport! AllPlant Young Plants | Tissue Culture EN | Entrepreneurship in horticulture is top sport! Sports and entrepreneurship have a lot in common. Setting the right goals, keeping focus, and not getting distracted by unexpected circumstances along the way, but adjusting your plans where necessary. Both fields require discipline, perseverance, and strategic thinking to achieve your goals and face challenges. Facing challenges together also gives a sense of solidarity within the team. Last year, the AllPlant team trained together to participate in ‘Mudmasters’ and strengthen the team spirit. The previous Season we have faced many challenges. The most important were the rising costs and changing market conditions. For the cultivation of our young plants, AllPlant also uses energy for heating the greenhouse and lighting the young plants. We had to push the limits of what is possible to root our plants, using energy, as efficient as possible, without compromising on quality. EN | Unternehmen im Gartenbau ist Spitzensport! Sport und Unternehmen haben viele Gemeinsamkeiten. Man muss sich die richtigen Ziele setzen, sich konzentrieren und sich nicht von unerwarteten Umständen auf dem Weg dorthin ablenken lassen, sondern seinen Plan, falls notwendig, anpassen. Beide Bereiche erfordern Disziplin, Ausdauer und strategisches Denken, um Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu meistern. Die gemeinsame Bewältigung der Herausforderung vermittelt auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Letztes Jahr haben wir als AllPlant Team für die Teilnahme an den “MudMasters” trainiert und haben so den Teamgeist verstärkt. Im vergangenen Jahr standen wir vor vielen Herausforderungen. Die wichtigsten waren jedoch die steigenden Kosten und die veränderten Marktbedingungen. Auch bei der Vermehrung der Jungpflanzen wird bei AllPlant Energie für die Beheizung des Gewächshauses und die Beleuchtung der Jungpflanzen verbraucht. Hier mussten wir an die Grenzen des Möglichen gehen, um die Pflanzen mit so wenig Energie wie möglich zu bewurzeln, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Im neuen AllPlant-Katalog haben wir wieder viele neue und Ergänzungen zu unserem Assortiment aufgenommen. Wir freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit. Simon Gootjes In the new AllPlant catalogue we have again listed many new and additional plants to our assortment. We are looking forward to a pleasant cooperation. Simon Gootjes

P 3 AllPlant Catalog 2024/2025 | Sustainability Water Groene stroom Warmtenet Trays van gerecycled materiaal Peat-poor Natuurlijke gewasbescherming en Biologie Full Spectrum zonlicht LED Water Groene stroom Warmtenet Trays van gerecycled materiaal Peat-poor Natuurlijke gewasbescherming en Biologie Full Spectrum zonlicht LED Water Groene stroom Warmtenet Trays van gerecycled materiaal Peat-poor Natuurlijke gewasbescherming en Biologie Water Groene stroom Warmtenet Trays van gerecycled materiaal Peat-poor Water Groene stroom Warmtenet Trays van gerecycled materiaal Peat-poor Natuurlijke gewasbescherming en Biologie Full Spectrum zonlicht LED Water Groene stroom Warmtenet Trays van gerecycled materiaal Peat-poor Natuurlijke gewasbescherming en Biologie Full Spectrum zonlicht LED Water Groene stroom Warmtenet Trays van gerecycled materiaal Peat-poor Natuurlijke gewasbescherming en Biologie Full Spectrum zonlicht LED stroom tenet n gerecycled materiaal or rlijke gewasbescherming en Biologie ectrum zonlicht LED Groen Label Kas - Gecertificeerd duurzame kas Green Label Greenhouse - Certified sustainable greenhouse Green Label Gewächshaus - Zertifiziertes nachhaltiges Gewächshaus Water - Hergebruik van al het water, nullozer Water - Reuse of all water, zero drainer Wasser - Wiederverwendung des gesamten Wassers, Nullozer Groene Stroom - Gebruik van gecertificeerde groene stroom. Green Power - Use of certified green electricity Grüner Strom - Verwendung von zertifiziertem Ökostrom Gasloos - Geen fossiele brandstof gebruikt voor verwarming Gas-Free - No fossil fuel used for heating Gaslos - Keine Verwendung fossiler Brennstoffe für die Heizung Trays - Recyclebaar en gemaakt van recyceled materiaal Trays - Recyclable and made of recycled material Platte - Recycelbar und aus recyceltem Material hergestellt Veen-arm - Maximaal 20% veen gebruikt in de plug Peat Poor - A maximum of 20% peat is used in the plugs Torf Arm - Höchstens 20 % Torf im plugs verwendet Biologie - Zoveel mogelijk gebruik van biologie Biology - Maximum use of biology Biologie - Maximale Nutzung der Biologie MPS-A 804376 - Gekwalificeerd MPS-A 804376 - Qualified MPS-A 804376 - Qualifiziert Vol spectrum LED - Optimaal lichtspectrum Full Spectrum LED - Optimal light spectrum Vollspektral-LED - Optimales Lichtspektrum In alle aspecten van ons werk, handelen we met respect voor mens en milieu. EN | In all aspects of our work, we act with respect for people and the environment. DE | In allen Aspekten unserer Arbeit handeln wir mit Respekt für Mensch und Umwelt. Duurzaamheid Sustainability | Nachaltigheit

P 4 AllPlant Catalog 2024/2025 | Soor t Glenn Spil werkt sinds 2020 als veredelaar vaste planten bij InnoFlora, het bedrijf dat veredelt voor AllPlant. ‘Plantenveredeling richt zich op het ontwikkelen van planten die zo goed mogelijk aan de eisen van de consument voldoen. We willen ons kunnen onderscheiden in de markt met andere mooie en goede producten, naast het assortiment van de vele internationale veredelaars waarmee we op een plezierige manier samenwerken.’ Diverse variëteiten De afgelopen drie jaar heeft Glenn met zijn team gewerkt aan de ontwikkeling van diverse variëteiten van gewassen die niet concurreren met de bestaande partners. ‘Daar zijn tot nu toe drie producten uit voortgekomen. Een herfstanemoon, die al vroeg en daardoor lang bloeit. We hebben een korte serie voor op de pot en een lange voor in de tuin. De bloemen zijn prachtig roodpaars. Bij onze eigen Heuchera en Echinacea series selecteren we op snelgroeiende kwaliteiten en uniformiteit. Vooralsnog is onze Echinacea serie uniek in het aantal rijen dubbele bloembladen. Deze planten zijn sterk en verkrijgbaar in veel verschillende kleuren. Ze zorgen voor levendigheid in de tuin en plezier gedurende het hele jaar, ook in de winter als de vogels de zaden komen eten.’ Focus op tuinprestaties Voor de productontwikkeling heeft AllPlant een eigen tak opgezet, InnoFlora genaamd. De volgende stap is nog sterkere rassen genereren, vertelt Glenn. ‘We willen onze focus leggen op tuinprestaties. Daarom gaan we onder andere grote proeven op het buitenveld opzetten en gedurende meerdere jaren monitoren hoe onze planten door de winter komen. Ook in de kas zet ik samen met mijn team proeven uit om data te genereren.’ Natuurmens In zijn eigen tuin experimenteert Glenn ook met planten uit de catalogus. ‘Omdat ik ze daar elke dag zie, leer ik wat wel en niet werkt. Het fijne van mijn werk is de vrijheid en de mooie afwisseling tussen binnen en buiten zijn, en praktisch en theoretisch bezig zijn. Al van kinds af houd ik van de natuur en daarom was het logisch om te kiezen voor dit vakgebied. Ik ben nog elke dag heel blij met die keuze.’ Onderscheidend met eigen planten Kenmerkend voor AllPlant is, dat ons assortiment telkens vernieuwend is. Hiervoor werken we wereldwijd samen met veredelaars. Om onze klanten nog meer keuze te bieden hebben we zelf ook een aantal onderscheidende rassen ontwikkeld.

P 5 AllPlant Catalog 2024/2025 | Distinctive with our own plants DE | Kennzeichnend mit unseren eigenen Pflanzen Charakteristisch für AllPlant ist, dass unser Sortiment stets innovativ ist. Um dies zu erreichen, arbeiten wir mit Züchtern auf der ganzen Welt zusammen. Um unseren Kunden noch mehr Auswahl zu bieten, haben wir selbst auch eine Reihe von besonderen Pflanzensorten entwickelt. Glenn Spil arbeitet seit 2020 als Staudenzüchter bei InnoFlora, dem Unternehmen, das für AllPlant züchtet. In der Pflanzenzüchtung geht es darum, Pflanzen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Konsumenten bestmöglich entsprechen. Wir wollen uns auf dem Markt mit anderen schönen und guten Produkten profilieren, zusätzlich zu dem Angebot der vielen internationalen Züchter, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Verschiedene Sorten In den vergangenen drei Jahren hat Glenn mit seinem Team mehrere Pflanzensorten entwickelt, die nicht mit bestehenden Partnern konkurrieren. „Daraus sind bisher drei Produkte hervorgegangen. Eine Herbstanemone, die früh und damit lange blüht. Wir haben eine kompakte Serie für den Container und eine höhere Serie für den Garten. Die Blüten sind wunderschön rot-violett. Bei unseren eigenen Heuchera- und Echinacea Serien suchen wir nach Schnellwüchsigkeit und Gleichmäßigkeit. Unsere Echinacea-Serie ist derzeit einzigartig in der Anzahl der Reihen gefüllter Blütenblätter. Diese Pflanzen sind kräftig und in vielen Farben erhältlich. Sie bringen Lebendigkeit in den Garten und bereiten das ganze Jahr über Freude, auch im Winter, wenn die Vögel kommen, um die Samen zu fressen.“ Fokus auf Gartenleistung Für die Produktentwicklung hat AllPlant einen eigenen Tochterbetrieb namens InnoFlora gegründet. „Der nächste Schritt besteht darin, noch stärkere Sorten zu entwickeln, sagt Glenn. Wir wollen unseren Schwerpunkt auf die Gartenleistung legen. Deshalb werden wir unter anderem große Versuche im Freiland anlegen und über mehrere Jahre beobachten, wie unsere Pflanzen den Winter überstehen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich auch Versuche im Gewächshaus anlegen, um Daten zu sammeln.“ Naturliebhaber Auch in seinem eigenen Garten experimentiert Glenn mit Pflanzen aus dem Katalog. „Weil ich sie dort jeden Tag sehe, lerne ich, was funktioniert und was nicht. Das Tolle an meiner Arbeit ist die Freiheit und die schöne Abwechslung zwischen drinnen und draußen, zwischen Praxis und Theorie. Ich liebe die Natur schon seit meiner Kindheit, daher war es auch logisch, dass ich mich für diesen Bereich entschieden habe. Ich bin auch heute noch jeden Tag sehr glücklich mit dieser Entscheidung”. EN | Distinctive with our own plants Typical for AllPlant is, our always innovative assortment. To achieve this, we work with breeders worldwide. To offer our customers even more choice, we have also developed a number of distinctive varieties. Since 2020, Glenn Spil has been as plant breeder at InnoFlora, the company that breeds for AllPlant. ‘Breeding focusses on developing plants, which meet the requirements of the consumers. We would like to differentiate ourselves in the market with different, beautiful, and good products, in addition to the assortment from many international breeders with whom we cooperate in a pleasant way.’ Various varieties Over the last three years, Glenn and his team have worked on the development from various varieties of crops that do not compete with existing partners. ‘So far, three products have resulted from that. An Autumn Anemone, which flowers early and therefore has a long blooming time. We have a compact series for patio use and a taller series for in the garden. The flowers are beautiful red-purple. For our own Heuchera and Echinacea series we select on fast growing characteristics and uniformity. As of yet, our Echinacea series is unique because of the double layer of flower petioles. These plants are strong and available in many colours. They provide liveliness in the garden and enjoyment throughout the year, including in winter when the birds come to eat the seeds.’ Focus on garden performance AllPlant has set up its own business unit for product development, called InnoFlora. The next step is to generate even stronger varieties, Glenn says. ‘We would like to put the focus on garden performances. That is why we are going to set up big trials at our outdoor field and monitor for multiple years how the plants are going through the winter. Together with my team, we also set up trials in our greenhouse to generate data.’ Nature lover In his own garden, Glenn also experiments with plants from the catalog. ‘Because I see them every day, I learn what does and doesn’t work. The great thing about my work is the freedom, the variation in working inside and outside and working practical and theoretical. Since I was a child, I love nature, so it was obvious to choose for this work field. I am still very happy with that choice every day.’

P 6 AllPlant Catalog 2024/2025 | New Plants Echinacea SunSeekers Mango Sunrise EUA/PAF 60 | | | TC | Echinacea SunSeekers Mineola EUA/PAF 50 | | | TC | Echinacea SunSeekers Rosy EUA/PAF 60 | | | TC | Agapanthus Poppin Star EU62301/PAF 70 | | | TC | Allium Bubble Bath EUA/PAF 70 | | | SPLIT | Anemone Fantasy Aurora EUA/PAF 60 | | | TC | Anemone Royal Blanco TM 80 | | | TC | Anemone Royal Blush TM 70 | | | TC | Anemone Royal Candy TM 70 | | | TC | Anemone Royal Pink TM 70 | | | TC | Astilbe Darkside of the Moon EUA/PAF 50 | | | TC | Bergenia Fairytale Romance EUA/PAF 40 | | | TC | Bergenia Ripple Effect EUA/PP35105 50 | | | TC | Coreopsis Solar Jewel EUA/PAF 50 | | | RC | Dicentra Amore Titanium EUA/PAF 30 | | | TC | Digitalis Apple Blossom TM 60 | | | TC | Echinacea SunSeekers Bubblelicious EUA/PAF 40 | | | TC | Echinacea SunSeekers Hot Pink EUA/PAF 50 | | | TC | Nieuwe Planten New Plants / Neue Pflanzen

P 7 AllPlant Catalog 2024/2025 | New Plants Eryngium Magical White Lagoon EUA/PAF 80 | | | TC | Geranium Mary-Anne EUA/PP34576 40 | | | TC | Geum Firestarter EUA/PAF 70 | | | TC | Geum Foxy Tempest EUA/PAF 50 | | | TC | Geum Orange Pumpkin EUA/PAF 30 | | | TC | Geum Solar Tempest EUA/PAFF 50 | | | TC | Geum Tempo Coral EUA/PAFF 40 | | | TC | Geum Tempo Yellow EUA/PAF 40 | | | TC | Helleborus Frostkiss Vibey Velvet EUA/PAF 40 | | | TC | Heuchera Electric Plum EUA/PP29924 30 | | | TC | Heuchera Eternal Flame EUA/PAF 30 | | | TC | Heuchera Winterberry EUA/PAF 30 | | | TC | Hosta Shadowland ™ Etched Glass VR/PP30748 40 | | | TC | Perovskia Prime Time EUA/PP34304 80 | | | RC | Persicaria Flamingo Feathers EU63856/PP33833 70 | | | TC | Phlox Bambini Bullseye EUA/PAF 40 | | | TC | Phlox Bambini Cherry Crush EUA/PAF 40 | | | TC | Phlox Bambini Desire EU48833/PAF 40 | | | TC | Phlox Bambini Lucky Lilac EUA/PAF 40 | | | TC | Phlox Bambini Primadonna EU51489/PAF 40 | | | TC | Phlox Bambini Sweet Tart EUA/PAF 40 | | | TC | Rudbeckia Summerina Sunbeat EU59068/PP32891 70 | | | TC |

P 8 AllPlant Catalog 2024/2025 | New Grasses | Additions Sanguisorba Plum Drops EUA/PAF 100 | | | TC | Sedum Black Knight EU60053/PAF 50 | | | TC | Sedum Conga Line EUA/PP33752 40 | | | TC | Sedum Peach Pearls EUA/PAF 40 | | | TC | Teucrium Indyho EU60312 100 | | | TC | Grassen / Grasses / Gräser Brunnera Silver Heart EU43056/PP24685 40 | | | TC | Brunnera Caucasian Carpet 40 | | | TC | Toevoegingen / Additions / Ergänzungen Acanthus White Lips 80 | | | TC | Angelica Vicar’s Mead 120 | | | TC | Bergenia Jelle VR 30 | | | TC | Brunnera Sea Heart EU43055/PP24684 40 | | | TC | Dianella Blue Ripple EUA/PAF 50 | | | TC | Festuca Cool as Ice VR/PP27651 60 | | | TC | Miscanthus Volcano VR 90 | | | TC | Panicum Purple Tears EU61573/PP28518 120 | | | TC | Schizachyrium Blue Heaven 90 | | | TC | Rudbeckia Summerina Sunchaser EU59066/PP32901 70 | | | TC |

P 9 AllPlant Catalog 2024/2025 | Add i t i ons Clematis New Love EU7642/PP13977 70 | | | TC | Corydalis Blue Heron VR 30 | | | TC | Digiplexis Flamingo EUA/PP33763 70 | | | TC | Echinacea Leilani EU38271/PP23526 100 | | | TC | Geranium Plenum Violaceum 70 | | | TC | Gypsophila Flamingo 80 | | | TC | Hosta Big Daddy 60 | | | TC | Hosta Blue Angel 100 | | | TC | Hosta Dream Queen 60 | | | TC | Hosta Earth Angel EU24528 80 | | | TC | Hosta Fire Island 40 | | | TC | Hosta Fragrant Blue 40 | | | TC | Hosta Fragrant Bouquet 60 | | | TC | Hosta Francee 60 | | | TC | Hosta Frances Williams 60 | | | TC | Hosta Krossa Regal 60 | | | TC | Hosta sieboldiana Elegans 60 | | | TC | Hosta So Sweet 40 | | | TC | Hosta Stained Glass 50 | | | TC | Nandina Moon Bay 90 | | | TC | Persicaria Alba 100 | | | TC | Rudbeckia Sunbeckia Carolina EUA/PAF 50 | | | TC |

P 10 AllPlant Catalog 2024/2025 | Add i t i ons Sanguisorba Red Thunder 80 | | | TC | Sanguisorba White Brushes 150 | | | TC | Sanguisorba Jam Session EU55613/PP32406 70 | | | TC | Zantedeschia Flamingo EU29034/PP21134 80 | | | TC | Mangave Mangave Blazing Saddles EUA/PP31274 20 | | | TC | Mangave Lavender Lady EUA/PP29194 30 | | | TC | Mangave Mission to Mars EUA/PP29393 40 | | | TC | Mangave Pineapple Express EUA/PP28613 40 | | | TC | Mangave Silver Fox EUA/PP29642 20 | | | TC |

P 1 1 AllPlant Catalog 2024/2025 | Discontinued and alternative Discontinued Alternative Achillea Anthea - Agapanthus Blackjack - Alstroemeria Little Miss Candy - Alstroemeria Little Miss Vanessa Alstroemeria Tara Anemone Andrea Atkinson Anemone Honorine Jobert Anemone Blushing Swan Anemone Ruffled Swan Anemone Fall in Love Sweetly Anemone Belle Anemone Fantasy Cinderella Anemone Jasmine Anemone Splendens Anemone Praecox Astrantia Bavarica Astrantia Buckland Astrantia White Angel Astrantia Star of Billion Bergenia Dragonfly Angel Kiss Bergenia Jelle Bergenia Miss Piggy Bergenia Fairytale Romance Centaurea karabaghensis - Coreopsis Little Bang Red Elf - Delphinium Highlander Crystal Delight Delphinium Highlander Moonlight Delphinium Sherbet Lemon Delphinium Delgenius Neva Echinacea Evolution ™ Colorific - Echinacea Funky White Echinacea Pretty Parasols Echinacea Mistral Echinacea SunSeekers Hot Pink Echinacea Prima Saffron Echinacea SunSeekers Mineola Echinacea Summer Cloud Echinacea Stiletto Echinacea SunSeekers Pink Echinacea SunSeekers Bubblelicious Eryngium Grumpy - Eryngium Magical Purple Stars - Eupatorium Lucky Symphony - Farfugium Wavy Gravy - Gaillardia Sunset Flash Gaillardia Cutie Geranium Storm Chaser - Gypsophila Pink Lady Gypsophila Flamingo Helleborus Pink Beauty Helleborus Pirouette Heuchera Binoche Heuchera Dark Secret Heuchera Georgia Plum Heuchera Pink Panther Heucherella Catching Fire Heucherella Eye Spy Hibiscus Griotte Hibiscus Pink Passion Iris Black Form - Kniphofia Pyromania Solar Flare Kniphofia Lemon Popsicle Leucanthemum Freak! Leucanthemum Victorian Secret Ligularia Bottle Rocket - Lychnis Snow Cloud - Melittis melissophyllum Alba - Miscanthus Navajo Miscanthus Volcano Panicum Apache Rose Panicum Purple Tears Panicum Cheyenne Sky - Perovskia Blue Jean Baby Perovskia Prime Time Phlox Rose Bouquet - Rudbeckia Summerina Fringle Fudge Rudbeckia Summerina Blazing Fire Rudbeckia Summerina Sunreef Rudbeckia Summerina Orange Rudbeckia Sunbeckia Carla - Rudbeckia Sunbeckia Laura - Rudbeckia Sunbeckia Luna - Rudbeckia Sunbeckia Victoria Rudbeckia Sunbeckia Carolina Salvia BumbleBerry - Salvia BumbleBlue - Salvia BumbleSky - Salvia BumbleSnow - Salvia Color Spires Back to the Fuchsia Salvia Pretty in Pink Salvia Fashionista Vanity Flair Salvia Azure Snow Saponaria Bressingham Pink - Sedum Chocolate Drop Sedum Touchdown Teak Sedum Xenox Sedum Black Knight Veronica Purplegum Candles - Uit het assortiment en alternatief Discontinued and alternative / Aus dem Sortiment und Alternative

P 12 AllPlant Catalog 2024/2025 | Acanthus | Achillea JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Acanthus White Lips Acanthus Whitewater VR/PP23342 Achillea New Vintage Red VR/PP25618 Achillea New Vintage Rose VR/PP25712 Achillea New Vintage Violet VR/PP25750 Achillea New Vintage White VR/PP25711 Achillea Peter Cottontail EU60211/PP31756 Achillea Saucy Seduction VR/PP20782 Achillea Sunny Seduction VR/PP20808 80 | | | TC | 110 | | | TC | 40 | | | RC | 40 | | | RC | 40 | | | RC | 40 | | | RC | 50 | | | RC | 60 | | | RC | 70 | | | RC |

P 13 AllPlant Catalog 2024/2025 | Achillea | Aconitum | Actaea JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Achillea Tutti Frutti Pink Grapefruit VR/PP20741 Achillea Tutti Frutti Pomegranate VR/PP20763 Aconitum Purple Sparrow VR Actaea Brunette Actaea Chocoholic TM/PP24821 Actaea Misty Blue EU39570 Actaea Pink Spike Actaea Queen of Sheba EU39574/PP21727 Actaea White Pearl 60 | | | RC | 60 | | | RC | 60 | | | TC | 150 | | | TC | 90 | | | TC | 70 | | | TC | 140 | | | TC | 180 | | | TC | 140 | | | TC |

P 14 AllPlant Catalog 2024/2025 | Agapanthus JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Agapanthus Arctic Star TM Agapanthus Brilliant Blue EU41408/PP25966 Agapanthus Charlotte EU20851/VR Agapanthus Crystal Blue EUA Agapanthus Double Diamond EU25582 Agapanthus Flower of Love EU44518 Agapanthus Midnight Sky EUA/PAF Agapanthus Northern Star EU26504/PP20957 Agapanthus Peter Pan 80 | | | TC | 70 | | | TC | 40 | | | TC | 70 | | | TC | 30 | | | TC | 60 | | | TC | 80 | | | TC | 70 | | | TC | 50 | | | TC |

P 15 AllPlant Catalog 2024/2025 | Agapanthus - Agapantus - Everpanthus JA JA JA JA JA JA JA JA Agapanthus Ever White EU55542/PP27357 Agapanthus Fireworks EU59038/PP30162 Agapanthus Poppin Purple EU60010/PP30163 Agapanthus Poppin Star EU62301/PAF 50 | | | TC | 80 | | | TC | 60 | | | TC | 70 | | | TC | JA JA Agapanthus Ever Sapphire EU55541/PP26336 50 | | | TC |

P 16 AllPlant Catalog 2024/2025 | Agapanthus | Allium JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Agapanthus Pitchoune Blue EU41957 Agapanthus Pitchoune White EU53669/PAF Agapanthus Twister EU44509/PP25519 Allium Avatar EU60187/PAF Allium Bubble Bath EUA/PAF Allium Cliffs of Dover EUA/PAF Allium Lavender Bubbles EUA/PP31126 Allium Little Sapphire EUA/PAF Allium Millenium 50 | | | TC | 50 | | | TC | 70 | | | TC | 50 | | | SPLIT | 70 | | | SPLIT | 50 | | | SPLIT | 50 | | | SPLIT | 40 | | | SPLIT | 50 | | | SPLIT |

P 17 AllPlant Catalog 2024/2025 | Agastache | Alstroemeria | Angelica | Aralia JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Agastache Blue Boa EU38274/PP24050 Alstroemeria Little Miss Christina EU12778/PP15048 Alstroemeria Little Miss Davina EU23960/PP20703 Alstroemeria Little Miss Roselind EU12775/PP15554 Alstroemeria Little Miss Sophie EU12776/PP14311 Alstroemeria Little Miss Tara EU12777/PP14722 Alstroemeria Little Miss Zoë EU51338/PP30680 Angelica Vicar’s Mead Aralia Sun King VR 60 | | | RC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | 120 | | | TC | 110 | | | TC |

P 18 AllPlant Catalog 2024/2025 | Anemone - Anemone - FANTASY JA JA JA JA Anemone Fantasy Ariel EU63009/PAF Anemone Fantasy Aurora EUA/PAF 50 | | | TC | 60 | | | TC | JA JA Anemone Fantasy Belle EU52394/PP30985 50 | | | TC |

P 19 AllPlant Catalog 2024/2025 | Anemone JA JA Anemone Fantasy Elsa EUA/PAF 50 | | | TC | JA JA Anemone Fantasy Jasmine EU53882/PP31777 50 | | | TC | JA JA Anemone Fantasy Pocahontas EU37703/PP25352 40 | | | TC | JA JA Anemone Fantasy Rapunzel EUA/PAF 60 | | | TC | JA JA Anemone Fantasy Red Riding Hood EU45197/PP28799 40 | | | TC | JA JA Anemone Royal Blanco TM 80 | | | TC |

P 20 AllPlant Catalog 2024/2025 | Anemone JA JA Anemone Royal Blush TM 70 | | | TC | JA JA Anemone Royal Candy TM 70 | | | TC | JA JA Anemone Royal Pink TM 70 | | | TC | - Anemone - ROYAL

P 21 AllPlant Catalog 2024/2025 | Anemone - Anemone - SWAN

P 22 AllPlant Catalog 2024/2025 | Anemone JA JA JA JA JA JA JA JA Anemone Dainty Swan EU52568/PP29426 Anemone Dreaming Swan EU49031/PP27384 Anemone Elfin Swan EU52567/PP30496 Anemone Regal Swan EUA/PAF 60 | | | TC | 70 | | | TC | 60 | | | TC | 80 | | | TC | JA JA Anemone Ruffled Swan EU49032/PP27383 70 | | | TC | JA JA Anemone Wild Swan EU35562/PP23132 50 | | | TC |

P 23 AllPlant Catalog 2024/2025 | Anemone JA JA JA JA Anemone Honorine Jobert Anemone Koningin Charlotte Single 100 | | | TC | 90 | | | TC | JA JA Anemone Frilly Knickers EUA/PAF 70 | | | TC | JA JA Anemone Koningin Charlotte 90 | | | TC |

P 24 AllPlant Catalog 2024/2025 | Anemone | Asilboides JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Anemone Pamina Anemone Robustissima Anemone Snow Angel EU53883/PP31802 Anemone Whirlwind Astilboides tabularis 80 | | | TC | 100 | | | TC | 60 | | | TC | 80 | | | TC | 100 | | | TC | JA JA Anemone Prinz Heinrich 80 | | | TC | JA JA Anemone Praecox 70 | | | TC | JA JA Anemone September Charm 70 | | | TC | JA JA Anemone Serenade 80 | | | TC |

P 25 AllPlant Catalog 2024/2025 | Aruncus | Astilbe JA JA JA JA JA JA JA JA Aruncus Chantilly Lace EU6259/PP30740 Aruncus Fairy Hair EUA/PP30242 Astilbe Chocolate Shogun VR/PP26430 Astilbe Darkside of the Moon EUA/PAF 60 | | | TC | 50 | | | TC | 50 | | | TC | 50 | | | TC |

P 26 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ast rant i a JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Astrantia Buckland Astrantia Burgundy Manor Astrantia Cerise Button EUA/PAF Astrantia Claret Astrantia Florence EU25404/PP18478 Astrantia Moulin Rouge EU20864PP/PP16549 Astrantia Pink Button EUA/PAF Astrantia Pink Pride 60 | | | TC | 70 | | | TC | 70 | | | TC | 60 | | | TC | 70 | | | TC | 40 | | | TC | 70 | | | TC | 40 | | | TC | JA JA Astrantia Roma EU4975/PP11470 70 | | | TC |

P 27 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ast rant i a JA JA Astrantia Ruby Wedding 50 | | | TC | JA JA Astrantia Shaggy 70 | | | TC | JA JA Astrantia Snow Star EU11457/PP12697 70 | | | TC | JA JA Astrantia Star of Beauty EU20865 60 | | | TC |

P 28 AllPlant Catalog 2024/2025 | Astrantia | Athyrium | Baptisia JA JA JA JA JA JA JA JA Astrantia Star of Billion EU25171/PP20352 Astrantia Venice EU22978/PP18420 Athyrium Crested Surf EUA/PP33057 Baptisia Decadence Blue Bubbly EUA/PP33234 60 | | | TC | 60 | | | TC | 50 | | | TC | 100 | | | TC | JA JA Astrantia Star of Love EU49413/PP27614 60 | | | TC | JA JA Astrantia Star of Passion EU31128/PP24068 60 | | | TC |

P 29 AllPlant Catalog 2024/2025 | Bapt i s i a JA JA JA JA JA JA JA JA Baptisia Decadence Lemon Meringue TM/PP24280 Baptisia Decadence Pink Lemonade PP30669 Baptisia Decadence Pink Truffles PP26588/PAF Baptisia Decadence Vanilla Cream TM/PP25663 80 | | | TC | 100 | | | TC | 100 | | | TC | 80 | | | TC | JA JA Baptisia Decadence Blueberry Sunday TM/PP23891 80 | | | TC | JA JA Baptisia Decadence Dark Chocolate EUA/PP30959 100 | | | TC |

P 30 AllPlant Catalog 2024/2025 | Bergen i a JA JA JA JA JA JA Bergenia Abendglut Bergenia Baby Doll Bergenia Jelle VR 30 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | JA JA Bergenia Bressingham Ruby PP7344 30 | | | TC | JA JA Bergenia Bressingham White 40 | | | TC | JA JA Bergenia Fairytale Romance EUA/PAF 40 | | | TC |

P 31 AllPlant Catalog 2024/2025 | Bergen i a JA JA Bergenia Morgenröte 40 | | | TC | JA JA Bergenia Rosi Klose 40 | | | TC | JA JA JA JA Bergenia Silberlicht Bergenia Winterglow - Vinterglöd 40 | | | TC | 30 | | | TC | JA JA Bergenia Ripple Effect EUA/PP35105 50 | | | TC | JA JA Bergenia Eroica 40 | | | TC |

P 32 AllPlant Catalog 2024/2025 | Brunnera JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Brunnera Alexander’s Great EU42926/PP25789 Brunnera Alexandria EUA/PP33777 Brunnera Betty Bowring Brunnera Caucasian Carpet Brunnera Emerald Mist EU31552/PP20460 Brunnera Hadspen Cream Brunnera Jack Frost EU9772/PP13859 Brunnera Jack of Diamonds EU62728/PP32752 50 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 50 | | | TC | JA JA Brunnera Looking Glass EU17444/PP17829 40 | | | TC |

P 33 AllPlant Catalog 2024/2025 | Brunnera JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Brunnera Mr. Morse EU25449/PP19947 Brunnera Silver Heart EU43056/PP24685 Brunnera Sterling Silver EU62730/PP31280 Brunnera Variegata Brunnera Sea Heart EU43055/PP24684 40 | | | TC | 40 | | | TC | 50 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | JA JA Brunnera macrophylla 40 | | | TC |

P 34 AllPlant Catalog 2024/2025 | Buddle j a JA JA Buddleja Butterfly Candy Ruby EUA/PAF 50 | | | RC | JA JA Buddleja Butterfly Candy Pink EUA/PAF 50 | | | RC | JA JA Buddleja Butterfly Candy Purple EUA/PAF 50 | | | RC | JA JA Buddleja Butterfly Candy White EUA/PAF 50 | | | RC |

P 35 AllPlant Catalog 2024/2025 | Campanula | Centaurea | Clematis | Corydalis JA JA JA JA JA JA JA JA Campanula Caroline Campanula Genti Blue EU38480/PP24687 Campanula Genti White EU38481/PP24686 Centaurea Amethyst Dream EU21948/PP20781 50 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 50 | | | RC | JA JA Centaurea Amethyst in Snow VR/PP18284 40 | | | RC | JA JA Corydalis Blue Heron VR 30 | | | TC | JA JA Corydalis Porcelain Blue EU55939/PP31637 30 | | | TC | JA JA Corydalis calycosa 50 | | | TC | JA JA Clematis New Love EU7642/PP13977 70 | | | TC |

P 36 AllPlant Catalog 2024/2025 | Cirsium | Coreopsis JA JA Cirsium Atropurpureum 120 | | | TC | JA JA Coreopsis Solar Jewel EUA/PAF 50 | | | RC | JA JA Cirsium Frosted Magic EU48533 120 | | | TC | JA JA Coreopsis Little Bang Daybreak VR/PP27138 30 | | | RC | JA JA Coreopsis Red Satin EU44057/PP25736 40 | | | RC | JA JA Coreopsis Solana Golden Sphere EU40720 30 | | | RC |

P 37 AllPlant Catalog 2024/2025 | Delphinium JA JA JA JA Delphinium Delgenius ™ Breezin EU63144/PP32994 Delphinium Delgenius ™ Chantay EUA/PAF 60 | | | TC | 70 | | | TC | JA JA JA JA JA JA Delphinium Delgenius ™ Shelby EU63143/PP33009 50 | | | TC | Delphinium Delgenius ™ Kingsley EUA/PAF 60 | | | TC | JA JA Delphinium Delgenius ™ Neva EUA/PAF 50 | | | TC | Delphinium Delgenius ™ Glitzy EU63142/PP32993 60 | | | TC |

P 38 AllPlant Catalog 2024/2025 | Delphinium JA JA JA JA JA JA JA JA Delphinium Highlander Bolero EU51782/PP27704 Delphinium Highlander Cha Cha EU49417/PP27735 Delphinium Highlander Flamenco EU49418/PP27705 Delphinium Highlander Moonlight EU38435/PP20340 80 | | | TC | 110 | | | TC | 70 | | | TC | 80 | | | TC | JA JA Delphinium Highlander Samba EUA/PAF 80 | | | TC | JA JA Delphinium Highlander Sweet Sensation EU38434/PP20341 70 | | | TC |

P 39 AllPlant Catalog 2024/2025 | Dicentra | Digiplexis JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Dicentra Amore Titanium EUA/PAF Dicentra Luxuriant Dicentra Valentine EU29777/PP22739 Dicentra Pink Diamonds EUA/PAF Digiplexis Berry Canary VR/PP27607 Digiplexis Falcon Fire VR Digiplexis Firecracker EU60841/PP32975 Digiplexis Flamingo EUA/PP33763 Digiplexis Illumination Raspberry EU44181 30 | | | TC | 30 | | | TC | 60 | | | TC | 30 | | | TC | 60 | | | TC | 60 | | | TC | 50 | | | TC | 70 | | | TC | 50 | | | TC |

P 40 AllPlant Catalog 2024/2025 | Di g i ta l i s JA JA Digitalis Apple Blossom TM 60 | | | TC | JA JA Digitalis Lucas ™ Light Pink 1028504 60 | | | TC | JA JA Digitalis Lucas ™ Pink 1028504 60 | | | TC | JA JA Digitalis Lucas ™ White 1028504 60 | | | TC |

P 41 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA Echinacea SunSeekers Mineola EUA/PAF 50 | | | TC |

P 42 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA Echinacea SunSeekers Apple Green EUA/PAF 50 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Golden Sun EUA/PAF 50 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Rainbow EUA/PP33171 50 | | | TC | - Echinacea - SunSeekers MULTI PETALS

P 43 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA Echinacea SunSeekers Salmon EU55888/PP32486 40 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Sweet Fuchsia EUA/PAF 40 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers White Perfection EUA/PAF 40 | | | TC |

P 44 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA Echinacea SunSeekers Blush EUA/PAF 40 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Bubblelicious EUA/PAF 40 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Carmine EUA/PAF 50 | | | TC | - Echinacea - SunSeekers SINGLE PETALS

P 45 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA Echinacea SunSeekers Citrus EUA/PAF 60 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Clementine EUA/PAF 50 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Coral EU64410 50 | | | TC |

P 46 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA Echinacea SunSeekers Magenta EU45812/PP28826 50 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Hot Pink EUA/PAF 50 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Mango Sunrise EUA/PAF 60 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Orange EU45813/PP28826 40 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Pomegranate EUA/PAF 40 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Purplelicious EUA/PP34432 40 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Red EU49173/PP28825 60 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Rosy EUA/PAF 60 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Scarlet EUA/PAF 50 | | | TC |

P 47 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA Echinacea SunSeekers Tequila Sunrise EUA/PP34433 40 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers White Beauty EUA/PAF 60 | | | TC | JA JA Echinacea SunSeekers Yellow EU45814/PP28827 40 | | | TC | JA JA Echinacea August Koningin 80 | | | TC | JA JA Echinacea Delicious Candy EU46421 60 | | | TC | Height XXL Flower Variety Multi Petals Single Petals Compact Medium Tall Early flowering SunSeekers Apple Green SunSeekers Golden Sun SunSeekers Mineola SunSeekers Rainbow SunSeekers Salmon SunSeekers Sweet Fuchsia SunSeekers White Perfection SunSeekers Blush SunSeekers Bubblelicious SunSeekers Carmine SunSeekers Citrus SunSeekers Clementine SunSeekers Coral SunSeekers Hot Pink SunSeekers Magenta SunSeekers Mango Sunrise SunSeekers Orange SunSeekers Pomegranate SunSeekers Purplelicious SunSeekers Red SunSeekers Rosy SunSeekers Scarlet SunSeekers Tequila Sunrise SunSeekers White Beauty SunSeekers Yellow

P 48 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Echinacea Delicious Nougat EU52800 Echinacea Eccentric EU38268/PP23979 Echinacea Fatal Attraction EU20563/PP18429 Echinacea Funky Yellow TM Echinacea Green Jewel EU27429/PP18678 Echinacea Harvest Moon EU23017/PP17652 Echinacea Hot Lava EU32330/PP22807 Echinacea Hot Summer EU239024/PP20687 Echinacea Irresistible EU32283/PP20756 40 | | | TC | 70 | | | TC | 80 | | | TC | 90 | | | TC | 70 | | | TC | 70 | | | TC | 90 | | | TC | 90 | | | TC | 70 | | | TC |

P 49 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Echinacea JS Ivo’s Poem EU61406 Echinacea JS ROHO EU52793 Echinacea JS Stiletto EU61407 Echinacea Leilani EU38271/PP23526 Echinacea Little Magnus EU20628/PP15973 Echinacea Pica Bella Echinacea Pretty Parasols EU61263/PP31675 Echinacea Sensation Pink EU40958/PP26593 Echinacea Summer Cocktail EU32288 70 | | | TC | 70 | | | TC | 70 | | | TC | 100 | | | TC | 40 | | | TC | 70 | | | TC | 80 | | | TC | 60 | | | TC | 70 | | | TC |

P 50 AllPlant Catalog 2024/2025 | Ech i nacea JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Echinacea Sundown EU23019/PP17659 Echinacea SunMagic Vintage Red EU61986 Echinacea Sunrise EU17447/PP16235 Echinacea Sweet Sandia EUA/PP33560 Echinacea Tangerine Dream EU38248/PP21773 Echinacea Tiki Torch EU27430/PP18839 Echinacea Tomato Soup EU29461/PP19427 Echinacea Virgin EU23035/PP18678 Echinacea White Meditation EU40957/PP27015 70 | | | TC | 40 | | | TC | 70 | | | TC | 70 | | | TC | 70 | | | TC | 80 | | | TC | 80 | | | TC | 80 | | | TC | 50 | | | TC |

P 51 AllPlant Catalog 2024/2025 | Er yng i um JA JA Eryngium Big Blue EU28175/PP20636 70 | | | TC | JA JA Eryngium Lapis Blue VR 40 | | | TC | JA JA Eryngium Magical Blue Lagoon EU48582/PAF 70 | | | TC | JA JA Eryngium Magical White Lagoon EUA/PAF 80 | | | TC |

P 52 AllPlant Catalog 2024/2025 | Euphorbia | Farfugium | Gaillardia JA JA Euphorbia Miners Merlot EUA/PP32321 60 | | | RC | JA JA Euphorbia Silver Swan EU10035 70 | | | RC | JA JA Farfugium Giganteum 70 | | | TC | JA JA Gaillardia Celebration EU46620/PP26969 40 | | | RC | JA JA Gaillardia Sunset Cutie EU46651/PP26970 30 | | | RC | JA JA Gaillardia Sunset Snappy EU46652/PP26944 30 | | | RC |

P 53 AllPlant Catalog 2024/2025 | Geran i um JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Geranium Ann Folkard Geranium Ballerina Geranium Biokovo Geranium Black ‘n White VR Geranium Boom Chocolatta EU63148/PP32026 Geranium Confetti EUA/PAF Geranium Dark Eyes EU60497/PP33947 Geranium Dragon Heart EU25544 50 | | | TC | 20 | | | TC | 40 | | | TC | 50 | | | TC | 60 | | | TC | 20 | | | TC | 60 | | | TC | 50 | | | TC | JA JA Geranium Blushing Turtle EU33003/PP22376 30 | | | TC |

P 54 AllPlant Catalog 2024/2025 | Geran i um JA JA Geranium Intense EUA/PP34577 30 | | | TC | JA JA Geranium Joseph Green 50 | | | TC | JA JA Geranium ibericum jubatum 40 | | | TC | JA JA Geranium Guiseppii 20 | | | TC | JA JA Geranium Hocus Pocus 40 | | | TC | JA JA Geranium JS Matu Vu TM 40 | | | TC |

P 55 AllPlant Catalog 2024/2025 | Geran i um JA JA Geranium Patricia 50 | | | TC | JA JA Geranium Pink Pouffe VR/PP26141 30 | | | TC | JA JA Geranium Plenum Violaceum 70 | | | TC | JA JA Geranium Midnight Reiter 40 | | | TC | JA JA Geranium Stormy Night EUA/PAF 40 | | | TC | JA JA Geranium Summer Skies EU2775/PP10695 50 | | | TC |

P 56 AllPlant Catalog 2024/2025 | Geran i um - Geranium - Long blooming SELECTIONS JA JA JA JA JA JA Geranium Anne Thomson Geranium Azure Rush TM 10289635/PP22684 Geranium Coombland White 30 | | | TC | 30 | | | TC | 40 | | | TC |

P 57 AllPlant Catalog 2024/2025 | Geran i um JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Geranium Dreamland EU35667/PP24624 Geranium Hexham Velvet EU49570/PP29455 Geranium Kelly-Anne EU60518/PP34128 Geranium Mary-Anne EUA/PP34576 Geranium Orkney Cherry EU22921/PP18263 Geranium Pink Penny VR/PP17656 Geranium Rozanne EU5538/PP12175 (GERWAT) Geranium Silvia’s Surprise EU27678/PP21333 Geranium Sweet Heidy EU22915/PP19533 30 | | | TC | 30 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 30 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC |

P 58 AllPlant Catalog 2024/2025 | Geum JA JA Geum Foxy Tempest EUA/PAF 50 | | | TC | JA JA Geum Coral Tempest EU59993 50 | | | TC | JA JA Geum Fiery Tempest EU59994/PP33598 50 | | | TC | JA JA Geum Scarlet Tempest EU52651/PP28476 50 | | | TC | JA JA Geum Solar Tempest EUA/PAF 50 | | | TC | JA JA Geum Tropical Tempest EU63775/PP34420 70 | | | TC |

P 59 AllPlant Catalog 2024/2025 | Geum JA JA Geum Banana Daiquiri VR/PP25351 40 | | | TC | JA JA Geum Firestarter EUA/PAF 70 | | | TC | JA JA Geum Mai Tai EU35820/PP22433 40 | | | TC | JA JA Geum Pretticoats Peach EU59992/PP31208 40 | | | TC | JA JA Geum Tutti Frutti EUA/PAF 40 | | | TC | JA JA Geum Orange Pumpkin EUA/PAF 30 | | | TC |

P 60 AllPlant Catalog 2024/2025 | Geum JA JA Geum Totally Tangerine EU30066/PP22041 70 | | | TC | JA JA Geum Tempo Coral EUA/PAF 40 | | | TC | JA JA Geum Tempo Rose EUA/PP31209 40 | | | TC | JA JA Geum Tempo Yellow EUA/PAF 40 | | | TC |

P 61 AllPlant Catalog 2024/2025 | Gillenia | Gypsophila | Helichrysum JA JA JA JA JA JA Gillenia Pink Profusion Gillenia trifoliata Gypsophila Flamingo 70 | | | TC | 90 | | | TC | 80 | | | TC | JA JA Gypsophila White Flare VR 40 | | | RC | JA JA Helichrysum Red Jewel EU50256/PP29067 30 | | | TC | JA JA Helichrysum Ruby Cluster EU10002 30 | | | TC |

P 62 AllPlant Catalog 2024/2025 | Helenium | Heliopsis JA JA Helenium Mardi Gras VR/PP15124 80 | | | TC | JA JA Helenium Okra Sundae EU58612 60 | | | TC | JA JA Helenium Lemon Sundae EU58613 60 | | | TC | JA JA Helenium Peach Sundae VR 50 | | | TC | JA JA Helenium Sahin’s Early Flowerer 80 | | | TC | JA JA Helenium Short ‘n’ Sassy EU43299/PP24460 50 | | | TC | JA JA Helenium Strawberry Sundae VR 50 | | | TC | JA JA Heliopsis Funky Spinner EU61517/PP33715 70 | | | TC | JA JA Heliopsis Luna Roja EUA/PAF 40 | | | TC |

JA JA JA JA JA JA Helleborus Frostkiss Glenda’s Gloss EU50866 Helleborus Frostkiss Illumi Lime EUA/PAF Helleborus Frostkiss Molly’s White EU42519 50 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | JA JA Helleborus Frostkiss Anna’s Red EU39396 50 | | | TC | JA JA Helleborus Frostkiss Dana’s Dulcet EU50868 40 | | | TC | JA JA Helleborus Frostkiss Dorothy’s Dawn EU50867 50 | | | TC | P 63 AllPlant Catalog 2024/2025 | Helleborus

P 64 AllPlant Catalog 2024/2025 | Helleborus JA JA Helleborus Frostkiss Vibey Velvet EUA/PAF 40 | | | TC | JA JA Helleborus Frostkiss Penny’s Pink EU50864 50 | | | TC | JA JA Helleborus Frostkiss Pippa’s Purple EU50872 40 | | | TC | JA JA Helleborus Frostkiss Moondance EU50865 60 | | | TC |

P 65 AllPlant Catalog 2024/2025 | Helleborus JA JA Helleborus Angel Glow EU31266/PP21093 40 | | | TC | JA JA Helleborus Pirouette EU26202/PP20881 40 | | | TC | JA JA Helleborus Star of Passion VR 40 | | | TC | JA JA Helleborus Tutu EU26233 40 | | | TC | JA JA Helleborus Winter Moonbeam EU26201/PP21062 40 | | | TC | JA JA Helleborus Winter Sunshine EU26200/PP20979 30 | | | TC |

P 66 AllPlant Catalog 2024/2025 | Soor t - Heuchera - INDIAN SUMMER

P 67 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera JA JA Heuchera Bilberry VR 40 | | | TC | JA JA Heuchera Blackberry EU58124/PP31929 30 | | | TC | JA JA Heuchera Cherryberry EUA/PAF 30 | | | TC | JA JA Heuchera Coralberry EU46439/PP28828 40 | | | TC | JA JA Heuchera Gojiberry EU49717/PP28574 30 | | | TC | JA JA Heuchera Boysenberry EU46439/PP28575 40 | | | TC |

P 68 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera JA JA JA JA Heuchera Greenberry EUA/PAF 30 | | | TC | JA JA Heuchera Huckleberry EU51687/PP32072 30 | | | TC | Heuchera Limeberry EUA/PAF 30 | | | TC | JA JA Heuchera Cranberry EU58126/PP32106 40 | | | TC |

P 69 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera JA JA JA JA Heuchera Splashberry EUA/PAF Heuchera Winterberry EUA/PAF 30 | | | TC | 30 | | | TC | JA JA Heuchera Mulberry EU58123/PP32045 30 | | | TC | JA JA Heuchera Orangeberry EU58125/PP32133 30 | | | TC | JA JA Heuchera Silverberry EUA/PAF 40 | | | TC | INDIAN SUMMER · Compact and full growing · Long lived · Vibrant colors

P 70 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Heuchera Apple Crisp EU37047/PP23576 Heuchera Apple Twist EUA/PP31221 Heuchera Berry Smoothie EU29052/PP21871 Heuchera Black Beauty EU11507/PP13288 Heuchera Black Pearl EU58584/PP29395 Heuchera Caramel EU20484/PP16560 Heuchera Chantilly Heuchera Cherry Truffles EU61416/PP31396 Heuchera Chocolate Ruffles EU3954/PP8965 30 | | | TC | 30 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC |

P 7 1 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera JA JA JA JA JA JA JA JA Heuchera Citronelle EU251198/PP17934 Heuchera Dark Secret EU26601/PP20683 Heuchera Electra EU29064/PP21856 Heuchera Eternal Flame EUA/PAF 40 | | | TC | 40 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | JA JA Heuchera Electric Plum EUA/PP29924 30 | | | TC | JA JA Heuchera Fire Alarm EU37063/PP24525 30 | | | TC |

P 72 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Heuchera Forever Purple EU43271/PP26358 Heuchera Forever Red EU51881/PP29644 Heuchera Frilly EUA/PAF Heuchera Frosted Violet EU17222/PP15085 Heuchera Ginger Ale EU23085/PP18173 Heuchera Green Spice Heuchera Guacamole EUA/PP28463 Heuchera Jade Gloss EU20698/PP13137 Heuchera Lemon Love EU63516/PP31223 30 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | 50 | | | TC | 30 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 20 | | | TC | 40 | | | TC |

P 73 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Heuchera Lime Marmalade EU17452/PP21861 Heuchera Magma PP29116 Heuchera Marmalade EU17452/PP15945 Heuchera Midnight Rose EU15761/PP18551 Heuchera Obsidian EU15761/PP14836 Heuchera Peach Flambe EU20615/PP17195 Heuchera Peachberry Ice EU61421/PP31433 Heuchera Pink Panther EU61417/PP31224 Heuchera Plum Pudding EU3330 30 | | | TC | 40 | | | TC | 30 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | 40 | | | TC |

P 74 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera JA JA JA JA JA JA Heuchera Red Lightning EU46662/PP27767 Heuchera Silver Gumdrop EU58575/PP29207 Heuchera Silver Scrolls EU11438/PP12066 30 | | | TC | 30 | | | TC | 40 | | | TC | JA JA Heuchera Sugar Plum EU32315/PP21857 40 | | | TC | JA JA Heuchera Wild Rose EU58576/PP29923 40 | | | TC | JA JA Heuchera Wildberry EUA/PP31222 40 | | | TC |

P 75 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera - Heuchera - FLOWERING SELECTIONS

P 76 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heuchera JA JA Heuchera Berry Timeless EU51857/PP26357 40 | | | TC | JA JA Heuchera Black Forest Cake EUA/PP33532 40 | | | TC | JA JA Heuchera Fire Chief EU29053/PP21880 30 | | | TC | JA JA Heuchera Grape Timeless EU61420/PP31640 40 | | | TC | JA JA Heuchera Paris EU25269/PP18881 40 | | | TC | JA JA Heuchera Shanghai EU29067/PP21859 30 | | | TC | JA JA Heuchera Timeless Night EU63519/PP32134 30 | | | TC | JA JA Heuchera Timeless Treasure EU61423/PP31987 40 | | | TC | JA JA Heuchera Cherry Cola EU35419/PP22967 40 | | | TC |

P 77 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heucherella Heucherella JA JA Heucherella Alabama Sunrise EU28145/PP1961 30 | | | TC | JA JA Heucherella Buttered Rum EU39500/PP25040 30 | | | TC | JA JA Heucherella Eye Spy EU61520/PP30532 30 | | | TC | JA JA Heucherella Hopscotch EUA/PP28750 30 | | | TC | JA JA Heucherella Pink Fizz EUA/PP26947 30 | | | TC |

P 78 AllPlant Catalog 2024/2025 | Heucherella | Hibiscus JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Heucherella Red Rover EUA/PP28751 Heucherella Solar Eclips EU32435/PP23647 Heucherella Solar Power EU32435/PP22427 Heucherella Stoplight EU20613/PP16835 Heucherella Sweet Tea EU29291/PP21296 Heucherella Tapestry EU26477/PP21150 Hibiscus Carousel Pink Candy EU49033 Hibiscus Carousel Pink Passion EU46793 Hibiscus Carousel Red Wine EU49033 40 | | | TC | 40 | | | TC | 30 | | | TC | 30 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 120 | | | TC | 120 | | | TC | 120 | | | TC |

P 79 AllPlant Catalog 2024/2025 | Hosta - Hosta - SHADOWLAND JA JA JA JA JA JA Hosta Shadowland ™ Autumn Frost VR/PP23224 Hosta Shadowland ™ Coast to Coast VR/PP26469 Hosta Shadowland ™ Diamond Lake VR/PP30769 40 | | | TC | 70 | | | TC | 40 | | | TC |

P 80 AllPlant Catalog 2024/2025 | Hosta JA JA Hosta Shadowland ™ Empress Wu EU32902/PP20774 120 | | | TC | JA JA Hosta Shadowland ™ Etched Glass VR/PP30748 40 | | | TC | JA JA Hosta Shadowland ™ Hudson Bay EU4947/PP23598 40 | | | TC | JA JA Hosta Shadowland ™ Wu-La-La VR/PP31309 100 | | | TC |

P 81 AllPlant Catalog 2024/2025 | Hosta JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Hosta Big Daddy Hosta Blue Angel Hosta Dream Queen Hosta Earth Angel EU24528 Hosta Fire Island Hosta First Frost Hosta Fragrant Bouquet Hosta Francee 60 | | | TC | 100 | | | TC | 60 | | | TC | 80 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 60 | | | TC | 60 | | | TC | JA JA Hosta Fragrant Blue 40 | | | TC |

P 82 AllPlant Catalog 2024/2025 | Hosta JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Hosta Frances Williams Hosta Guacamole Hosta Halcyon Hosta Happy Dayz Hosta June Hosta Krossa Regal Hosta Patriot Hosta Purple Heart PP22725 Hosta sieboldiana Elegans 60 | | | TC | 60 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC | 60 | | | TC | 50 | | | TC | 40 | | | TC | 60 | | | TC |

P 83 AllPlant Catalog 2024/2025 | Hosta | Iberis | Isoplexis | Kirengeshoma | Knautia JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Hosta So Sweet Hosta Stained Glass Hosta Sum & Substance Hosta Wide Brim Iberis Pink Ice VR/PP23854 Isoplexis Bella EU58147 Kirengeshoma palmata Knautia Green Lightning Knautia Thunder & Lightning EU34145/PP21437 40 | | | TC | 50 | | | TC | 60 | | | TC | 50 | | | TC | 40 | | | RC | 60 | | | TC | 120 | | | TC | 40 | | | TC | 40 | | | TC |

P 84 AllPlant Catalog 2024/2025 | Kn i phof i a JA JA JA JA JA JA Kniphofia Orange Vanilla Popsicle EU38291/PP24292 Kniphofia Papaya Popsicle EU35637/PP22915 Kniphofia Redhot Popsicle EU38283/PP24036 60 | | | TC | 50 | | | TC | 50 | | | TC | JA JA JA JA Kniphofia Banana Popsicle EU49521/PP27617 50 | | | TC | JA JA Kniphofia Lemon Popsicle EU38300/PP24011 60 | | | TC | Kniphofia Mango Popsicle EU35633/PP22968 70 | | | TC |

P 85 AllPlant Catalog 2024/2025 | Kniphofia | Leontopodium | Leucanthemum | Ligularia JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Kniphofia Pyromania Backdraft EU61521/PP31424 Kniphofia Pyromania Orange Blaze EU61522/PP31545 Kniphofia Pyromania Rocket’s Red Glare EU61523/PP30772 Leontopodium Blossom of Snow EU49517/PP29106 Leucanthemum Luna EU46786/PP27037 Leucanthemum Victorian Secret EU35720/PP22654 Ligularia Britt-Marie Crawford EU12794/PP16113 Ligularia Little Golden Ray EUA/PAF Ligularia Pandora EUA/PAF 60 | | | TC | 50 | | | TC | 70 | | | TC | 40 | | | TC | 50 | | | TC | 50 | | | TC | 80 | | | TC | 40 | | | TC | 30 | | | TC |

P 86 AllPlant Catalog 2024/2025 | Lewi s i a - Lewisia - Safira JA JA JA JA JA JA Lewisia Safira Violet TM Lewisia Safira White TM Lewisia Safira Yellow TM 20 | | | TC | 20 | | | TC | 20 | | | TC | JA JA Lewisia Safira Coral EU50990 20 | | | TC | JA JA Lewisia Safira Pink TM 20 | | | TC |

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=