Aeres MBO Almere

De school die stad en natuur verbindt Opleidingsbrochure

Aeres MBO Almere is een moderne school in Almere Poort en dé school die stad en natuur met elkaar verbindt. In deze brochure vind je meer informatie over Aeres MBO Almere en onze opleidingen. Kom kijken op onze Open Huis momenten en overtuig jezelf. Een dagje meelopen kan natuurlijk ook. Houd onze website www.aeresmbo-almere.nl en onze Facebook en Instagram in de gaten. Tot snel bij Aeres MBO Almere! Rik Meerema, directeur Inhoudsopgave Introductie Heb jij interesse in biologie, leefomgeving, planten, dieren, klimaat of duurzaamheid of spreekt voeding jouw aan? Ben jij creatief en innovatief en wil jij bouwen aan een groenere wereld? Kom dan naar Aeres MBO Almere! Sandra de Vries, teamleider mbo Introductie 3 Algemene informatie over de opleidingen 6 Vakmanschapsroute 8 Medewerker hovenier, niveau 2 9 Medewerker dierverzorging, niveau 2 10 Medewerker voeding en technologie, niveau 2 11 Retailmedewerker, niveau 2 12 Dierverzorging 13 Zelfstandig medewerker dierverzorging, niveau 3 14 Bedrijfsleider dierverzorging, niveau 4 15 Paard 16 Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij, niveau 3 17 Bedrijfsleider paardensport en -houderij, niveau 4 18 Tuin, landschap en recreatie 20 Medewerker hovenier, niveau 2 21 Vakbekwaam hovenier, niveau 3 22 De Groene Stad, niveau 3 / 4 23 Profiel De levende tuin, niveau 3 / 4 25 Profiel Het levende gebouw, niveau 3 / 4 26 Aarde en klimaat 27 Aarde en klimaat, niveau 4 28 Toegepaste biologie 29 Natuurwerker, niveau 3 31 Profiel Adviseur leefomgeving, niveau 4 32 Profiel Wildlife en nature, niveau 4 33 Profiel Ecoloog, niveau 4 35 Profiel Onderzoeker leefomgeving, niveau 4 36 Maatwerktraject Toegepaste biologie 37 Meer over Aeres MBO Almere 40 Doorstromen naar het hbo 43 2 3

Aeres MBO Almere Aeres MBO Almere is een school met focus op duurzaamheid, ondernemerschap en veel praktijk, stages en excursies. Dit maakt het volgen van een studie hier zo leuk! In het open en groene gebouw in Almere Poort wordt de focus gelegd op goed onderwijs en inspirerende leeromgevingen. De mbo-vleugel beschikt over verschillende praktijklokalen, ruime theorielokalen, meerdere dierverblijven, een science-lab, collegezaal en een open leercentrum. En dit allemaal voor onze mbo-opleidingen Aarde en klimaat, Dierverzorging, Groen, Paard, Toegepaste biologie en Vakmanschapsroute. Naast theorielessen loop je tijdens de opleiding ook meerdere keren stage. Wat je op school leert, kun je daar in de praktijk brengen. Tijdens mijn laatste stage nam ik veel bodemmonsters en ik schreef een onderzoeksverslag en een adviesrapport voor mijn opdrachtgever. Emma, Toegepaste biologie 4 5

Algemene informatie over de opleidingen Verschil BOL en BBL De meeste opleidingen worden als BOL (beroepsopleidende leerweg) gegeven, sommige als BBL (beroepsbegeleidende leerweg). In de BOL ga je naar school en doe je in stages praktijkervaring op. Beroepspraktijkvorming (BPV) noemen we dat in het mbo. In de BBL heb je een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week, minimaal 120 dagen per jaar. Je komt dan één dag per week naar school. Erkende leerbedrijven (voor BPV in BOL of BBL) kun je vinden op www.stagemarkt.nl of via www.s-bb.nl. Aanmelding en toelating Weet je welke opleiding je wilt gaan volgen? Je hebt in principe recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze als je voldoet aan de vooropleidingseisen, je je aanmeldt voor 1 april en deelneemt aan de verplichte intake activiteiten. Aanmelden na 1 april kan ook, maar dan vervalt het recht op toelating. Dus voorkom teleurstelling en meld je op tijd aan. Je kan je aanmelden op www.aeresmbo/almere en klik vervolgens op de paarse button “aanmelden”. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor verschillende intake activiteiten. Je deelname hieraan is verplicht. Alle informatie over digitaal aanmelden, vooropleidingseisen, intake activiteiten, numerus fixus opleidingen en ons toelatingsbeleid vind je op www.aeresmbo.nl/jouw-aanmelding-bij-aeres-mbo. Wat kost een mbo-opleiding? Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en schoolkosten. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. De overheid stelt de hoogte van het les- en cursusgeld jaarlijks wettelijk vast. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) int het lesgeld voor BOL-opleidingen. Het cursusgeld voor BBL-opleidingen int Aeres MBO via de schoolnota. Kwalificatiestructuur en keuzedelen Voor alle mbo-opleidingen bestaan kwalificatiedossiers. Daarin staan de eisen waar je aan moet voldoen om een diploma voor een studie te behalen. Een deel van de opleiding bestaat uit verplichte keuzedelen. Je kunt een bepaald keuzedeel kiezen, omdat je daarmee makkelijker kunt doorstromen naar een volgende opleiding. Sommige keuzedelen worden uitgevoerd tijdens de BPV. Je volgt ongeveer één keuzedeel per jaar. Dit hangt af van de duur van de opleiding en het aantal uren wat er voor een keuzedeel staat. De resultaten van je keuzedeel of keuzedelen tellen mee voor het behalen van je diploma. Opleidingsrichting Opleiding Niveau Duur BOL BBL Aarde en Klimaat Aarde en Klimaat 4 3 jaar x Dierverzorging Zelfstandig medewerker dierverzorging 3 3 jaar x Bedrijfsleider dierverzorging 4 3 jaar x Paard Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij 3 3 jaar x Bedrijfsleider paardensport en -houderij 4 3 jaar x Toegepaste biologie - Natuurwerker 3 3 jaar x - Profiel Adviseur leefomgeving - Profiel Wildlife en nature - Profiel Ecoloog - Profiel Onderzoeker leefomgeving 4 3 jaar x Maatwerktraject Toegepaste Biologie 4 2 jaar x Tuin, landschap en recreatie Medewerker hovenier 2 2 jaar x Vakbekwaam hovenier 3 3 jaar x De Groene Stad - Profiel De levende tuin - Profiel Het levende gebouw 3/4 3 jaar x Vakmanschapsroute Medewerker dierverzorging Medewerker hovenier Retailmedewerker Medewerker voeding en technologie 2 2 jaar x Aeres MBO Almere telt zes opleidingsrichtingen Een groene omgeving is van cruciaal belang voor onze gezondheid en het leefbaar houden van onze omgeving. Onze studenten leveren hier, nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage aan. Rik Meerema, directeur mbo Meer weten over de keuzedelen? 6 7

VAKMANSCHAPSROUTE Tijdens deze brede opleiding ga jij kennis opdoen in verschillende vakgebieden, zoals in het groen, voeding, dierverzorging of (groene) detailhandel. Gedurende de studie zoek je uit waar jouw hart ligt en wat voor beroep bij jou past. In het eerste jaar van de opleiding krijg je een breed scala aan vakken en informatie over verschillende richtingen aangeboden, of kies je direct voor een beroep. Door de uitdagende theorie en leuke praktijk, maak je kennis met verschillende opleidingen. Binnen de Vakmanschapsroute leer je veel in de praktijk en ontdek je welk beroep het beste bij jou past. Je volgt een eigen programma, maatwerk en jouw coach helpt je hierbij. Naast een introductie bij de opleidingen, leer je ook veel basisvaardigheden die bij elk beroep goed van pas komen! Denk hierbij aan communiceren met klanten, omgaan met digitale middelen, plannen en logistieke vaardigheden. In deze brede niveau 2 opleiding kies je een uitstroomrichting in de richting groen, voeding, dierverzorging of detailhandel en kan jij je specialiseren in een vakgebied naar jouw interesse! Medewerker hovenier • Duur: 2 jaar • Niveau: 2 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of diploma entreeopleiding (mbo-niveau 1) • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Persoonlijk profileren • Inspelen op innovaties • Klantcontact en verkoop VAKMANSCHAPSROUTE Medewerker hovenier In de groene richting, leer je alles over de aanleg en het onderhouden van verschillende groenvoorzieningen. Je maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen binnen de groenbranche en leert alles over groen in de stad, maar ook het groen van parken, plantsoenen, sportparken en groenstroken. Mogelijke beroepen • Hovenier • Groenvoorziener 8 9

Medewerker dierverzorging • Duur: 2 jaar • Niveau: 2 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of diploma entreeopleiding (mbo-niveau 1) • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Digitale vaardigheden • Klantcontact en verkoop • Persoonlijk profileren Medewerker dierverzorging In de richting dierverzorging heeft alles wat je doet, direct of indirect, met dieren te maken. Je voert veel voorkomende handelingen uit zoals voeren, verzorgen, schoonmaken en het zorgen voor de leef- en werkomgeving van dieren. Mogelijke beroepen • Medewerker kinderboerderij • Medewerker asiel/pension/kennel • Medewerker dierenspeciaalzaak Paardenhouderij Behalve brede dierverzorging kan je er ook voor kiezen om je binnen de Vakmanschapsroute alleen te specialiseren in de paardenhouderij. VAKMANSCHAPSROUTE Medewerker voeding en technologie • Duur: 2 jaar • Niveau: 2 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of diploma entreeopleiding (mbo-niveau 1) • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Persoonlijk profileren • Inspelen op innovaties • Klantcontact en verkoop VAKMANSCHAPSROUTE Medewerker voeding en technologie Bij de richting Food komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen in de voedingsbranche. Je leert alles over het bereiden, verwerken en verpakken van voedsel. Mogelijke beroepen • Medewerker vershandel, productiemedewerker • Medewerker voeding en technologie 11 10

Retailmedewerker • Duur: 2 jaar • Niveau: 2 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of diploma entreeopleiding (mbo-niveau 1) • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Digitale vaardigheden • Klantcontact en verkoop • Persoonlijk profileren VAKMANSCHAPSROUTE Retailmedewerker In de richting van (groene) detailhandel wordt je opgeleid om in jouw toekomst een bedrijf zoals een tuincentrum of groothandel draaiend te houden en te zorgen dat het er allemaal netjes uit ziet. Je leert alles over (groene) producten en leert om deze op een klantvriendelijke wijze te verkopen. Mogelijke beroepen • Verkoper • Winkel stylist Alle dieren zijn je even lief. Je wilt leren werken met honden, katten, reptielen, vogels, vissen, insecten, amfibieën. In de opleiding leer je op verschillende niveaus praktische zaken over het hanteren, huisvesten, verzorgen en voeren van dieren. Ook ziekten, EHBO en voortplanting komen aan bod. Daarnaast leer je op niveau 3 en 4 evenementen organiseren op het gebied van dierverzorging. Op niveau 4 leer je veel ondernemersvaardigheden zodat je zelf een bedrijf kunt starten of als bedrijfsleider aan de slag kunt. Wil je je opleiding op niveau 2 volgen, dan verwijzen wij je voor de Vakmanschapsroute naar pagina 8. DIERVERZORGING Dieren verdienen aandacht, verzorging en respect. Ze maken de wereld leefbaarder, leuker en boeiender. Aan die wereld werk jij mee. Tijdens de opleiding en later. Alles wat je doet, heeft direct of indirect met dieren te maken. 12 13

Zelfstandig medewerker dierverzorging Zelfstandig medewerker dierverzorging Met deze opleiding kun je verantwoordelijkheid dragen voor bijvoorbeeld verzorging van dieren of verkoop in tal van dierenbedrijven. Je neemt zelfstandig beslissingen over alle dagelijkse handelingen van het voeren en verzorgen van dieren en terreinen. Je hebt kennis van de voortplanting bij verschillende dieren en weet hoe je hier mee omgaat. Je kunt beginnende ziektes herkennen en weet wanneer je deskundige hulp moet inschakelen. Mogelijke beroepen Vakbekwaam medewerker kinderboerderij, asiel/ pension/kennel, proefdierverzorger, dierverzorger bij een dierenpark, medewerker dierenspeciaalzaak. Vervolg na je studie Met een afgeronde niveau-3-opleiding kun je gaan werken of instromen in een niveau-4-opleiding, bijvoorbeeld Bedrijfsleider dierverzorging of Dierenartsassistent paraveterinair. DIERVERZORGING Bedrijfsleider dierverzorging • Duur: 3 jaar • Niveau: 4 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde- of theoretische leerweg • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 • Mbo-diploma op niveau 3 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Ondernemerschap mbo • Voorbereiden hbo • Verdieping diergedrag • Dierenwelzijn en ethiek Bedrijfsleider dierverzorging Als bedrijfsleider dierverzorging ben je een startende ondernemer en van vele markten thuis op het gebied van dierverzorging. Je kunt jouw afdeling of bedrijf vakkundig managen en de toekomst ervan veilig stellen. Je geeft leiding aan medewerkers en ontvangt bezoekers en leveranciers. Uiteraard beheers je het beroep van dierverzorger uitstekend. Mogelijke beroepen Beheerder van een kinderboerderij, asiel/pension/ kennel, bedrijfsleider dierenspeciaalzaak of leidinggevende van een afdeling van een dierenpark. Vervolg na je studie BIjvoorbeeld Diergezondheid & management aan de Aeres Hogeschool of een opleiding aan een andere hogeschool. DIERVERZORGING • Duur: 3 jaar • Niveau: 3 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Mbo-diploma op niveau 2 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Verdieping diergedrag • Dierenwelzijn en ethiek 15 14

Tijdens je opleiding leer je hoe je instructies geeft en breng je jouw rijtechniek op een hoger niveau. Na het behalen van de opleiding mag je rijlessen geven. Uiteraard moet je hier zelf ook actief mee bezig zijn. Aan het eind van de opleiding bij Aeres MBO Almere moet je een paard uit kunnen brengen op L1 dressuur en B- springen. Hiervoor moet je zelf ook voldoende oefenen. Het is belangrijk dat je nu al actief deelneemt aan dressuur- en springwedstrijden op de manege (bijv. F proeven of D proeven) of wedstrijden die de KNHS uitschrijft. PAARD Paarden zijn je lust en je leven, het zijn fantastische dieren waar je graag mee werkt. Tijdens je opleiding leer je alles over zorg en welbevinden van het paard. Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij • Duur: 3 jaar • Niveau: 3 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Mbo-diploma op niveau 2 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Keuringsklaar maken en voorbrengen • Voortplanting en fokkerij PAARD Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij Als vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en voeding van paarden op een paardenbedrijf. Na een brede basisopleiding weet je alles over het houden, huisvesten, trainen en de voortplanting van (sport)paarden. Daarna ga je aan de slag met het organiseren van evenementen op bedrijven en voor instellingen. Je kunt je bij Aeres MBO Almere ook ontwikkelen in de paardensport en instructie. Mogelijke beroepen Paardenverzorger, groom, instructeur, trainer, ruiter en stalmeester. Vervolg na je studie Je kunt doorstromen naar niveau 4, Bedrijfsleider paardensport en –houderij of direct aan het werk in de paardensector. 17 16

Bedrijfsleider paardensport en -houderij • Duur: 3 jaar • Niveau: 4 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 • Mbo-diploma op niveau 3 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Ondernemerschap mbo • Voorbereiding hbo • Internationaal PAARD Bedrijfsleider paardensport en -houderij In deze opleiding leer je een eigen paardenbedrijf opzetten en runnen. In je opleiding organiseer je een hippisch evenement, geef je advies aan een paardenbedrijf en zet je zelf een bedrijf op onder begeleiding van deskundigen uit het (paarden)bedrijfsleven. Je kunt je bij Aeres MBO Almere ook ontwikkelen in de paardensport en instructie. Mogelijke beroepen Zelfstandig ondernemer, bedrijfsleider, instructeur, medewerker paarden(sport)bedrijf, paardenverzorger, ruiter. Vervolg na je studie Je kunt gaan werken en je kunt doorstromen naar het hbo. Bijvoorbeeld naar de opleiding Hippische bedrijfskunde bij Aeres Hogeschool. Deze opleiding kun je eventueel in een verkort traject van drie jaar voltooien. Lees hierover meer op pagina 43 van deze brochure. 19 18

Bij Aeres MBO Almere leer je veel over het ontwerp, aanleg en onderhoud van de veelzijdige groene ruimtes. Die groene ruimte verandert. Waarden als ecologie, natuur in de stad, kleinschalige voedselvoorziening en hoe we omgaan met het milieu worden steeds belangrijker. Deze thema’s komen op alle opleidingsniveaus aan de orde. Naast dat de natuur mooi is, bieden planten en bomen oplossingen voor maatschappelijke problemen. Wist je bijvoorbeeld dat de hoeveelheid groen in een stedelijke omgeving invloed heeft op de klimaatverandering, het vestigingsklimaat en bijdraagt aan het tegengaan van geluidsoverlast? Naast deze punten heeft een groene omgeving een positief effect op onze leefomgeving, gezondheid en welzijn. Groen is het heden en de toekomst! Als groenspecialist van Aeres MBO Almere draag je bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid van mensen en het in stand houden van de biodiversiteit. TUIN, LANDSCHAP EN RECREATIE Kijk op een mooie zomerdag om je heen en je ziet héél Nederland naar buiten trekken. Overal genieten mensen van mooie groene ruimtes. Denk aan sportvelden, recreatieplassen, vakantieparken en mooi ontworpen, aangelegde en onderhouden tuinen. Met een outdoor-opleiding werk je aan deze groene omgeving. Medewerker hovenier • Duur: 2 jaar • Niveau: 2 • Leerweg: BBL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of diploma entreeopleiding (mbo-niveau 1) • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Dak- en gevelbegroening • Specialisatie technische werken in het groen Medewerker hovenier Als medewerker hovenier ben je bezig met aanleg en onderhoud van particuliere tuinen, maar ook van parken, plantsoenen, sportparken, groenstroken. Soms werk je zelfstandig, maar meestal werk je in een team onder leiding van een vakbekwaam hovenier. Je weet veel van planten en veilig gebruik van materiaal en machines. Tijdens de opleiding kun je de VCAlicentie halen en een certificaat voor kettingzagen. Mogelijke beroepen Hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap, groenmedewerker bij sportveldbeheerders of natuurorganisaties. Vervolg na je studie Met een diploma Medewerker hovenier kun je aan het werk of verder leren in de opleiding Vakbekwaam hovenier, niveau 3. DTUIEINR ,VLEARZNODRSGCHINAGP EN RECREATIE 21 20

Vakbekwaam hovenier • Duur: 3 jaar • Niveau: 3 • Leerweg: BBL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Mbo-diploma op niveau 2 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • De Levende Tuin • Dak- en gevelbegroening Vakbekwaam hovenier Als vakbekwaam hovenier ben je thuis in tuinen. Maar ook weet je van aanleg en onderhoud van parken, plantsoenen, sportvelden en natuur. Je hebt veel kennis van planten en kunt klanten adviseren. Je hebt vaak de leiding over collega’s. Tijdens de opleiding kun je de VCA-licentie halen en een certificaat voor kettingzagen. Mogelijke beroepen Vakbekwaam hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap, groenmedewerker bij sportveldbeheerders of natuurorganisaties. Vervolg na je studie Je kunt gaan werken of verder studeren met de opleiding Opzichter/uitvoerder tuin, landschap en recreatie, niveau 4. DTUIEINR ,VLEARZNODRSGCHINAGP EN RECREATIE De Groene Stad De wereld verandert in snel tempo. Waarden als ecologie, natuur in de stad, kleinschalige voedselvoorzieningen en hoe we omgaan met het milieu worden steeds belangrijker. Aeres MBO Almere speelt daar met een nieuwe brede groene opleiding ‘De Groene Stad’ op in. De opleiding start met een breed basisjaar en geeft jou daarna de mogelijkheid om uit te stromen tot één van de twee profielen, die allemaal op toekomstige steden en nieuwste technologie gericht zijn. Instromen kun je met vmbo niveau kader, gemengde en theoretische leerweg. Aan het einde van het basisjaar word je niveau gemeten en kun je geplaatst worden in mbo niveau 3 of 4. Heb je een vmbo kader diploma dan kan dit betekenen dat je na het basisjaar in twee schooljaren niveau 4 kan behalen in het uitstroomprofiel van je keuze. Uitstroomprofielen van ‘De Groene Stad’ leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 Basisjaar ‘De Groene Stad’ De levende tuin niveau 3 of niveau 4 De levende tuin niveau 3 of niveau 4 Het levende gebouw niveau 3 of niveau 4 Het levende gebouw niveau 3 of niveau 4 Ben je geïnteresseerd in groen, duurzaamheid, toekomst, techniek en mensen? Dan is ‘De Groene Stad’ iets voor jou. In deze opleiding leer je op een leuke, interessante en eigentijdse manier een grijze stad groen te maken. Meer weten over deze opleiding? Kijk verder! 23 22

Stagiaires gaan vaak op pad met de meer ervaren krachten en werken met hen aan verschillende klussen. Ze krijgen te zien wat het werk in de dagelijkse praktijk inhoudt. Thijs de Haan, stagebegeleider bij Rob Verlinden Exclusieve Tuinen B.V. In het basisjaar leer je de basis van het groen, er is een volle dag praktijkles en flink wat groene theorie, daarnaast zijn er de AVO vakken. In het eerste jaar leer je werken met machines en de waarde van natuur bepalen. Je leert ontwerpen en inrichten van dak tot tuin. Natuurlijk leer je ook de namen van de planten en hun eigenschappen, zodat je ze goed kunt toepassen. Daarnaast werk je één dag in de week in de tuin, op het dak of aan een groene wand. In projecten ontdek je de twee uitstroomprofielen zodat je goed voorbereid je keuze maakt aan het einde van het basisjaar. Je loopt één dag per week BPV (stage) op minimaal twee stagebedrijven in verschillende uitstroomprofielen. Als breed opgeleide groenspecialist leer je ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de groene omgeving. Je leert planten herkennen en verzorgen en weet wat planten voor de mens kunnen doen. Omgaan met handgereedschappen en machines maar ook nieuwe ontwikkelingen als drones en robots en ICT, maken deel uit van het lesprogramma. Klantvriendelijk handelen en samenwerken in een team is belangrijk; deze vaardigheden zijn ook onderdeel van het lesprogramma. Als groenspecialist van Aeres MBO Almere draag je bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid van mensen en het in stand houden van de biodiversiteit. Profiel De levende tuin TUIN, LANDSCHAP EN RECREATIE • Duur: 3 jaar • Niveau: 3/4 afhankelijk van de resultaten na het basisjaar • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 • Mbo-diploma op niveau 3 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Ondernemerschap & doorstroom • Ondernemerschap & gespecialiseerd groen • Duurzaam internationaal ondernemen, specialist • Duurzaam internationaal ondernemen, doorstroom Profiel De levende tuin Als opzichter/uitvoerder De levende tuin werk je aan de aanleg en de ontwikkelingen van tuinen, kasteeltuin, instellingstuin en stadsgroen. Het is vaak een combinatie van voorbereidend bureauwerk en uitvoerend buitenwerk. Je leest tekeningen, bereidt groenaanleg voor, haalt projecten binnen en voert ze uit. Je bent verantwoordelijk voor het werk, de mensen, gereedschap en machines. Je leert verder hoe je een groenvoorzieningsbedrijf runt. Tijdens de opleiding kun je de VCA-licentie halen. Mogelijke beroepen Leidinggevende functie in aanleg en ontwikkeling van tuinen en groenvoorzieningen. Bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap. Eigen (hoveniers)bedrijf. Vervolg na je studie Na een studie op niveau 3 kun je door naar niveau 4. Na niveau 4 kun je gaan werken of doorleren in het hbo, bijvoorbeeld in een groene bachelor, natuur of landschapsinrichting, een docenten- of een managementopleiding. 25 24

Profiel Het levende gebouw TUIN, LANDSCHAP EN RECREATIE • Duur: 3 jaar • Niveau: 3/4 afhankelijk van de resultaten na het basisjaar • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 • Mbo-diploma op niveau 3 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Ondernemerschap & doorstroom • Ondernemerschap & gespecialiseerd groen • Duurzaam internationaal ondernemen, specialist • Duurzaam internationaal ondernemen, doorstroom Profiel Het levende gebouw De gebouwen van de toekomst zijn slimme gebouwen vol met planten en techniek en bieden oplossingen voor allerlei klimaatproblemen zoals luchtverontreiniging en slim omgaan met regenwater. Dan is het profiel het levende gebouw wellicht wat voor jou. Tijdens de opleiding ga je aan de slag met het vergroenen van gebouwen, zoals bijvoorbeeld winkelcentra, ziekenhuizen en scholen. Je leert groene ruimtes in te richten en groene daken en wanden te maken. Je leert alles over planten en hun impact, je werkt veel met techniek installeert automatische irrigatiesystemen en bedient ze via een app. Je bedenkt groene oplossingen voor het mooier en gezonder maken van de omgeving. Mogelijke beroepen Leidinggevende functie in aanleg en ontwikkeling bij gespecialiseerde groenaannemers, interieurbeplanters, subtropische zwemparadijzen, vakantieparken en importeurs van interieurbeplanting. Vervolg na je studie Na een studie op niveau 3 kun je door naar niveau 4. Na niveau 4 kun je gaan werken of doorleren in het hbo, bijvoorbeeld in een groene bachelor, natuur of landschapsinrichting, een docenten- of een managementopleiding. Tijdens deze studie leer je zelfstandig gegevens over water, bodem en ecologie in het veld te verzamelen. Daarbij gebruik je verschillende apparatuur (grondboor, Laser, Drone) en apps om de gegevens op te slaan. Met de gegevens leer je klimaatvraagstukken inzichtelijk te maken en ideeën met creativiteit op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een bodemdalingskaart, het uitvoeren van een inrichtingsplan om piekbuien op te vangen of het maken van een filmpje over de effecten van droogte of hitte. In de opleiding werken we aan verschillende projecten van echte opdrachtgevers. Tijdens het uitvoeren van deze opdrachten leer je aansturen, organiseren, coördineren en controleren. Vervolg na je studie Na je studie kun je doorleren in het hbo. Deze mbo-opleiding is zo afgestemd, dat je direct in het tweede leerjaar van de hbo-studie bij Aarde en Klimaat bij Aeres Hogeschool kan instromen. AARDE EN KLIMAAT 26 27

TOEGEPASTE BIOLOGIE Natuur, klimaat en grondstoffen zijn belangrijke en urgente thema’s geworden. Samenwerken, creatief nadenken en nieuwe oplossingen zoeken voor duurzaamheidsvraagstukken vormen de achtergrond van de opleidingen binnen Toegepaste Biologie bij Aeres MBO Almere. Na je studie kun je doorleren in het hbo. Deze mbo-opleiding is zo afgestemd, dat je direct in het tweede leerjaar van de hbo-studie bij Aarde en Klimaat bij Aeres Hogeschool kan instromen. Aarde en klimaat • Duur: 3 jaar • Niveau: 4 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde- of theoretische leerweg • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Toekomstbestendig waterbeheer • Design thinking in de praktijk • Duurzaamheid in beroep • Praktijkonderzoek AARDE EN KLIMAAT Aarde en klimaat Ben jij klaar om het verschil te maken? Wil jij aan de slag met de oplossingen van morgen? Ben jij creatief en innovatief en wil jij bouwen aan een groenere wereld? Dan is Aarde en klimaat dé opleiding voor jou. Tijdens deze veelzijdige en ondernemende opleiding, werk je op een praktische manier aan een klimaatbestendige leefomgeving. Je leert tijdens de opleiding alles over water, de bodem, ecologie, klimaat, het lezen van kaarten en het inzetten van tekenprogramma’s. Mogelijke beroepen Je kunt na de opleiding bij verschillende bedrijven aan het werk, in veel uiteenlopende functies. Zo kan je aan het werk als dataverzamelaar Geo-informatie, projectmedewerker GIS (Geografisch Informatie Systeem), medewerker educatie en voorlichting klimaatadaptatie, assistent projectleider of als werkvoorbereider water, bodem en klimaatadaptatie. Meer weten over deze opleiding? Kijk verder! 28 29

Natuurwerker • Duur: 3 jaar • Niveau: 3 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Mbo-diploma op niveau 2 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Natuurlijk groen op hoogte • Natuurlijke en technische werken in het groen Natuurwerker Droom je er van om medewerker natuur of ecologisch groenbeheer te worden én wil je bijdragen aan meer biodiversiteit? Heb je plannen voor een voedselbos of zie je jezelf wel als een echte bushcrafter? Dan is het profiel ‘Het levende landschap’ wat voor jou! In drie jaar tijd haal je je diploma op niveau 3. Met twee jaar extra word je Ecoloog op niveau 4. Tijdens de opleiding ga je aan de slag met natuur in en om de stad. Je leert algemene groene vaardigheden, zoals snoeien en bosmaaien. Je bedenkt duurzame, groene oplossingen voor klimaatadaptatie en vergroening van de stad. Je werkt mee in buurtprojecten. Je inventariseert inheemse flora en fauna en onderzoekt de bodem- en waterkwaliteit. Mogelijke beroepen Uitvoerende functie in onderzoek en ontwikkeling bij natuurbeheerorganisaties zoals Waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer. Gemeente-afdelingen groen en ecologie. (Ecologische) Groenbedrijven, hoveniers en campings. Natuureducatie en vrijwilligersorganisaties zoals IVN en Stad en natuur. Vervolg na je studie Na een studie op niveau 3 kun je door naar niveau 4. Bij Aeres MBO Almere kun je kiezen voor Toegepaste Biologie: Ecoloog, Wildlife & nature, Adviseur leefomgeving, Onderzoeker leefomgeving. Je stroomt dan in leerjaar 2 in. Mbo (niveau 4) Het levende gebouw of De levende tuin. TDOI E RGVEEPRAZS OT ER BGI ONLGO G I E De richting Toegepaste biologie is een interessante opleiding voor studenten met passie voor wildlife, natuur, publiek, ecologische en biologische processen. Lijkt het je interessant om veldonderzoek of microbiologisch onderzoek te doen, de natuur in te trekken en publiek te betrekken bij natuur en milieu? Dan is deze richting echt iets voor jou. Jij draagt bij aan het verbeteren en behouden van de kwaliteit van onze leefomgeving. Toegepaste biologie is een brede richting die je de kans geeft je interesses te ontdekken; bijvoorbeeld planten, dieren, milieu of waterkwaliteit. De kennis op het gebied van wet- en regelgeving, de inventarisatie-, analyse-, en onderzoeksvaardigheden die je in de opleidingen meekrijgt evenals de kennis en vaardigheden in het geven van advies zijn breed inzetbaar. Tijdens de opleiding voer je ecologische en milieu gerelateerde onderzoeksopdrachten uit, krijg je lessen over wet en regelgeving en in communicatie. Tijdens vakprojectdagen, de veldwerkweek en stages krijg je nog meer praktijk- en onderzoekservaring. Waar je kan stage lopen, ligt aan het profiel en interesse gebied. Iemand met een diploma binnen één van de Toegepaste biologie opleidingen onderzoekt de natuur en het milieu, adviseert over behouden en verbeteren van onze leefomgeving en kan het publiek enthousiasmeren. Profielen Binnen de opleiding Toegepaste biologie wordt een niveau 3 variant en een niveau 4 richting met vier profielen aangeboden. • Natuurwerker niveau 3 Toegepaste biologie met profielen: • Adviseur Leefomgeving niveau 4 • Wildlife & Nature niveau 4 • Ecoloog niveau 4 • Onderzoeker leefomgeving niveau 4 31 30

Profiel Adviseur leefomgeving • Duur: 3 jaar • Niveau: 4 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 • Mbo-diploma op niveau 3 • Nask2 is een pre vanwege de hoeveelheid scheikunde in de opleiding • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Praktijkonderzoek • Watermanagement Profiel adviseur leefomgeving In je eerste jaar volg je een breed lessenpakket samen met studenten van andere vergelijkbare opleidingen. Je volgt lessen over natuur, water en bodembeheer. Daarnaast worden thema’s als duurzaamheid uitgebreid behandeld en leer je labtechnisch werken. Na het brede basisjaar ga je je specialiseren in milieuinspecties, wet- en regelgeving en communicatie. Mogelijke beroepen In deze branche zijn op de korte en lange termijn veel banen te vinden. Je kunt na de opleiding bijvoorbeeld aan de slag bij een omgevingsdienst, een milieu-adviesbureau, waterschappen en water- en hoogheemraadschappen, de gemeente of de provincie. Vervolg na je studie Na je opleiding kun je gaan werken of verder leren in het hbo. Bijvoorbeeld een opleiding Milieukunde, Land- en Watermanagement, Toegepaste Biologie (bij Aeres Hogeschool Almere) of Landscape & Environment Management. TDOI E RGVEEPRAZS OT ER BGI ONLGO G I E • Internationaal • Persoonlijk profileren Profiel Wildlife en nature • Duur: 3 jaar • Niveau: 4 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 • Mbo-diploma op niveau 3 TDOI E RGVEEPRAZS OT ER BGI ONLGO G I E Profiel Wildlife en nature Je bent een echt buitenmens, het liefst in de natuur en met wilde dieren. Je vindt het geweldig om praktisch onderzoek te doen en wilt je enthousiasme graag delen met anderen. Wildlife & nature is een specialisme dat een beroep doet op jouw vaardigheden. Jij bent de persoon die de vertaalslag maakt tussen natuur, onderzoek en het publiek en professionals. Binnen wildlife en natuur is er steeds meer aandacht voor informatie, communicatie en educatie. Als jij het leuk vindt om je kennis over wildlife en natuur te delen, dan is dit de opleiding voor jou. Als professional kan je initiatieven ondersteunen en begeleiden en projecten uitvoeren op het gebied van natuur en natuurbehoud. Je grijpt elke gelegenheid aan om anderen enthousiast te maken over wildlife en natuur. Je weet hoe je overheden, bedrijven en organisaties in jouw branche moet benaderen en je kan je informatie en kennis op een positieve manier delen. Meer informatie op de volgende pagina 33 32

Profiel Ecoloog • Duur: 3 jaar • Niveau: 4 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 • Mbo-diploma op niveau 3 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Ondernemerschap • Voorbereiding hbo Profiel Ecoloog Als veldecoloog heb je passie voor plant, dier en ecologie. Je verzamelt gegevens en zorgt ervoor dat je deze beschikbaar maakt voor anderen. Daarnaast stel je monitoringplannen op, overleg je met terreinbeheerders over het effect van werkzaamheden in het terrein en begeleid je vrijwilligers die natuuronderzoek verrichten. Op basis van je ecologische kennis denk je mee over ingrepen in natuurlijk gebied zoals bijvoorbeeld de aanleg van een mountainbike route of een ruiterpad. Samen met terreinbeheerders en gebruikers voer je overleg over de effecten van het gekozen beleid. Mogelijke beroepen Als ecoloog ben je liever buiten dan op kantoor en vind je het belangrijk dat veldonderzoek goed gedaan wordt. Je kent en herkent de vele soorten planten en dieren in een gebied en bent in staat deze volgens protocollen waar te nemen en door te geven. Dit kan een natuurgebied zijn, maar ook een meer stedelijk gebied. Je beschikt over de kennis er vaardigheden om goed onderzoek te kunnen doen. Bovendien ben je in staat om de resultaten van onderzoek en uitkomsten zowel mondeling als schriftelijk over te brengen. Banen die bij deze opleiding horen zijn bijvoorbeeld: veldmedewerker bij een natuur- of milieuorganisatie, stadsecoloog, veldmedewerker bij milieu onderzoeksbureaus, medewerker buitendienst bij het waterschap. Vervolg na je studie Na je opleiding kun je gaan werken of verder leren in het hbo, bijvoorbeeld in de opleiding Toegepaste biologie van Aeres Hogeschool in Almere. Dit is een doorlopende leerweg die je in drie jaar kunt afronden. TDOI E RGVEEPRAZS OT ER BGI ONLGO G I E • Internationaal • Watermanagement Bij mijn eerste dag als boswachter publiek ging ik al direct met een radio-en tv-ploeg op pad. Amy, afgestudeerd, boswachter publiek in Flevoland Mogelijke beroepen Banen die bij deze opleiding horen zijn bijvoorbeeld: boswachter publiek, communicatiemedewerker bij natuur- of milieu organisaties, educatiemedewerker dierentuin, ondersteuner burgerinitiatieven bij overheid, medewerker natuur belevingscentrum/ educatief centrum, toezichthouder natuurgebied. Vervolg na je studie Na je opleiding kun je gaan werken of verder studeren op het hbo. Je kunt bijvoorbeeld de opleiding Toegepaste biologie aan de Aeres Hogeschool in Almere volgen. Dit is een doorlopende leerweg die je in drie jaar kunt afronden. Meer weten over dit profiel? Kijk verder! 35 34

• Duur: 3 jaar • Niveau: 4 • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 • Mbo-diploma op niveau 3 • Voorbeelden van keuzedelen zijn: • Ondernemerschap • Voorbereiding hbo Profiel Onderzoeker leefomgeving Onderzoeker leefomgeving is een uitdagend programma voor studenten met toewijding voor biologie die de ambitie hebben om meer kennis te vergaren. Als je graag leert over natuurlijke processen en deze kennis in andere situaties wilt gebruiken is Onderzoeker leefomgeving jouw toekomst. In deze opleiding leer je een breed scala aan biologische aspecten en ontdek je TDOI E RGVEEPRAZS OT ER BGI ONLGO G I E • Internationaal • Watermanagement Profiel Onderzoeker leefomgeving Maatwerktraject Toegepaste biologie • Duur: 2 jaar • Leerweg: BOL • Toelatingseisen: • Mbo niveau 4 of een havo- of vwo-diploma TDOI E RGVEEPRAZS OT ER BGI ONLGO G I E De m-hbo route Toegepaste Biologie Wil jij graag de hbo-opleiding Toegepaste biologie doen, maar heb je niet het juiste havo/vwo profiel, de juiste mbo-vooropleiding of je propedeuse hbo niet gehaald? Dan is het maatwerktraject Toegepaste Biologie iets voor jou, want hiermee kun je in twee jaar een mbo niveau-4 diploma Toegepaste Biologie halen. Je kunt zelfs binnen vijf jaar een mbo-4 én een hbodiploma halen. Dat kan omdat je na het mbo toegang hebt tot het tweede leerjaar van de hbo-opleiding Toegepaste Biologie van Aeres Hogeschool in Almere. Je moet dan wel aan alle voorwaarden hebben voldaan. Beschrijving van het traject In de mbo-jaren van het maatwerktraject zijn alle kennis en vaardigheden van het eerste jaar hbo verwerkt. Je doet theoretische maar vooral ook veel praktische kennis op van het veldwerk, onderzoek en lab-techniek. Een groot deel van je tijd is gevuld met leuke en leerzame praktische stages. waar je interesses in biologie zich specifiek bevinden. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van planten, dieren of ecosystemen in zijn geheel. Zowel op het platteland als in stedelijke gebieden is er een toenemende aandacht voor natuur en natuurlijke cycli. Bedrijven, overheden en organisaties zijn op zoek naar zelfstandige, kritische en innovatieve medewerkers die op basis van natuurlijke processen de problemen van onze tijd op lossen. Na jouw Toegepaste Biologieopleiding Onderzoeker leefomgeving ben jij met actuele kennis en vaardigheden een aanwinst voor de maatschappij. De focus van de opleiding ligt op het uitvoeren en rapporteren van onderzoeken. Het uitvoeren vindt zowel in het laboratorium als buiten plaats. Jij kunt op basis van de uitkomsten van het onderzoek de vertaalslag maken naar verbeter- of onderhoudsplannen die een meerwaarde zijn voor bedrijven of de maatschappij. Mogelijke beroepen Banen die bij deze opleiding horen zijn bijvoorbeeld: onderzoeker waterkwaliteit, manager groenbeheer, medewerker natuurorganisatie, medewerker veredelingsbedrijf, milieuadviseur. Vervolg na je studie Na je opleiding kun je gaan werken of verder leren in het hbo, bijvoorbeeld in de opleiding Toegepaste biologie van Aeres Hogeschool in Almere. Dit is een doorlopende leerweg die je in drie jaar kunt afronden. Meer informatie op de volgende pagina 36 37

Keuzemogelijkheden Binnen het maatwerktraject Toegepaste Biologie kun je kiezen uit drie verschillende profielen: Wildlife & nature, Ecoloog en Toegepaste Biologie. In de eerste periode maak je kennis met alle drie de profielen. Daarna maak je een keuze voor Wildlife & nature, Ecoloog of Toepaste Biologie. In de laatste periode van het traject volg je de eerste module samen met hbo-studenten van Aeres Hogeschool in Almere. In deze tijd word je klaargestoomd voor het nieuwe avontuur op het hbo. Het tweede deel van deze module vindt namelijk plaats in het tweede jaar van het hbo. Als je deze module haalt en je krijgt een positieve beoordeling van de begeleiders, dan mag je starten in het tweede jaar van de hbo-opleiding Toegepaste Biologie. Vanaf dat moment volg je het reguliere hbo studieprogramma. Meer weten over deze opleiding? Kijk verder! 39 38

De school die stad en natuur verbindt Aeres MBO Almere is bij uitstek dé school waar stad en natuur samenkomen. De opleidingen staan allemaal nadrukkelijk in het teken van een groen profiel in een stedelijke omgeving. Wij zijn altijd in beweging om te werken aan gezonde, duurzame en leefbare omgevingen. Aeres MBO Almere gelooft dat groene omgevingen met ruimte voor mens en dier, mensen gezonder en gelukkiger maken. Zo leveren we een bijdrage aan een leefbare maatschappij. De theorie uit de lessen wordt altijd gekoppeld aan het werken in de echte praktijk. Door samen te werken met ondernemende mensen, bedrijven en instellingen worden er echte praktijk leeromgevingen gecreëerd. Ons praktisch gerichte onderwijs voeren we uit binnen de lokale en regionale context, maar ook nationaal en zelfs internationaal zijn we actief. Ondernemerschap Zelf initiatief nemen, op iemand afstappen, op onderzoek uitgaan en ondernemend zijn wordt gewaardeerd in studie en beroep. Met een ondernemende instelling heb je vaak meer succes. Daarom besteedt Aeres MBO Almere in het onderwijs veel aandacht aan houding en vaardigheden die te maken hebben met ondernemend zijn of worden. In opdrachten word je geprikkeld erop uit te gaan, een buitenlandse BPV te doen en cursussen buiten de opleiding te volgen. We leren je zoveel als bij jou past een ondernemende houding aan te nemen. Het ondernemend zijn kan leiden tot ondernemerschap. Vooral in niveau 4 opleidingen is ondernemerschap een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Vaak zal de vraag worden gesteld ‘Wat kost dat?’ of ‘Kun je het daarvoor verkopen?’ We leren je op een bedrijfsmatige manier naar het vakgebied te kijken. Unesco-school Aeres MBO Almere is sinds 2013 een Unesco-school. Unesco is een VN-organisatie die als missie heeft: het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog via onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Dat sluit goed aan op onze identiteit en missie die inhoudt dat je respectvol omgaat met je medemens en de wereld beter achterlaat dan je haar hebt aangetroffen. Als school werken wij hard aan projecten op het gebied van duurzame stedelijke omgevingen en stadslandbouw. We werken als school bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van duurzame stedelijke omgevingen en stadslandbouw. Ik vind het erg leuk om met dieren te werken en de leerstof is boeiend in deze brede opleiding. Er is een goede sfeer en de docenten geven goed uitleg. Amber, mbo-student Meer over Aeres MBO Almere 40 41

Go international! Je studie bij Aeres MBO Almere biedt je de mogelijkheid om de wereld te ontdekken. De wereld en beroepen worden steeds internationaler. Wij vinden het belangrijk je hierop voor te bereiden. Een prachtige kans om meer van de wereld te zien. Onze studenten doen bijvoorbeeld vaak een buitenlandse stage. Binnen Europa zijn deze stages voor een groot deel gesubsidieerd, maar studenten gaan ook naar Kenia, Oeganda, Zuid-Afrika, Indonesië, Thailand, Curaçao en Bonaire. Ze leren niet alleen veel over het vak, maar ze steken ook veel op van andere culturen. En ze leren voor zichzelf te zorgen. Zo’n stage is echt een ontzettend leuke en goede investering in jezelf. Behalve stage zijn er andere buitenlandactiviteiten van Aeres MBO Almere waaraan je kunt meedoen. • In het derde leerjaar hebben deelnemers van niveau 3 en 4 de mogelijkheid om deel te nemen aan een buitenlandexcursie. • De school organiseert jaarlijks werkreizen naar landen buiten Europa. • In 2018 hebben studenten deelgenomen aan werkreizen naar Indonesië, Uganda en Costa Rica. Hier hebben ze onderzoek gedaan en meegewerkt in natuurontwikkelingsprojecten en bij de opvang van wilde dieren. • In het Excellentieprogramma van de Nederlandse overheid kunnen mbo’ers die hiervoor in aanmerking komen een verdiepings- of verbredingsprogramma in hun vakgebied volgen bij een (onderwijs)instelling buiten Europa. Het bedrijfsleven vraagt om mensen die weten wat er speelt in de wereld. En die wereld houdt niet op bij Almere, de Flevopolder of Nederland. We leiden onze studenten op tot wereld- burgers die in duurzame oplossingen denken, kunnen samenwerken en perspectief zien. Voor de wereld en zichzelf. Als studenten weten welke kant ze op willen, dan ondersteunen we hen bij het bereiken van dat doel. We helpen hen bijvoorbeeld om contact te leggen met bedrijven uit ons netwerk. Zo kunnen ze stage lopen bij bedrijven die passen bij hun toekomstplannen. Sybrand Loois, docent hovenier Diploma behaald, maar nog niet uitgeleerd? Na je mbo 4-diploma kun je doorleren in het hoger beroepsonderwijs (hbo), in een richting waarin je je mbo-diploma hebt behaald of een andere studie. Verder leren kan in een vierjarige bacheloropleiding of in een tweejarige Associate Degree (AD). De AD-opleiding ligt wat niveau betreft tussen mbo-4 en de hbo-bachelor in. Doorstromen naar het hbo Doorlopende leerweg mbo-hbo Heb je bij Aeres MBO Almere een mbo 4-opleiding Toegepaste biologie of Aarde en Klimaat gedaan? Dan kun je kiezen voor de doorlopende leerweg (in samenwerking met Aeres Hogeschool). Daarin sluiten mbo en hbo perfect op elkaar aan en kun je in zes jaar je mbo 4 én je hbo-studie afronden. Toegepaste biologie - Het eerste leerjaar van de hbo-opleiding Toegepaste biologie van Aeres Hogeschool in Almere is volledig geïntegreerd in de mbo-opleiding in Almere. Na het behalen van de schakelonderdelen binnen de mbo- opleiding, kun je direct instromen in het tweede jaar van de hbo-opleiding Toegepaste biologie. Doordat je in het tweede jaar begint, kun je in drie jaar je hbo-opleiding afronden. Heb je de opleiding ‘Aarde en Klimaat’ gedaan op Aeres MBO Almere, dan ben je drempelloos toelaatbaar in het tweede leerjaar van hbo opleiding ‘Aarde en Klimaat’ op het Aeres HBO Almere. 43 42

Proef de sfeer Kom kijken op onze open dagen en overtuig jezelf. Open Huis mbo Donderdag 2 november 2023 19:00 - 21:00 uur Vrijdag 15 december 2023 19:00 - 21:00 uur Zaterdag 16 december 2023 11:00 - 13:00 uur Donderdag 25 januari 2024 19:00 - 21:00 uur Dinsdag 19 maart 2024 19:00 - 21:00 uur Greencard Day Vrijdag 16 februari 2024 9:30 - 14:30 uur Last minute voorlichting Donderdag 30 mei 2024 15:30 - 17:00 uur Check altijd de website voor de actuele gegevens. Meer weten? Aeres MBO Almere Postadres: Postbus 60080, 1320 AB Almere Bezoekadres: Heliumweg 1, 1362 JA Almere 088 - 020 5400 mbo.almere@aeres.nl www.aeresmbo-almere.nl © Aeres 2023 Disclaimer Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=