Aeres MBO Velp

Ga voor een groene en creatieve toekomst! Opleidingsbrochure 2023 - 2024

Zoek je een uitdagende mbo-opleiding? Ga voor een groene en creatieve toekomst bij Aeres MBO Velp. In ons moderne schoolgebouw kun je vier beroepsrichtingen volgen: Tuin, landschap en recreatie, Bloem, Styling en biologische Teelt. Je krijgt les van enthousiaste vakdocenten die je de fijne kneepjes van het vak leren. Naast goede theorielessen, online en fysiek, doe je ook veel ervaring op in de beroepspraktijk. Kom kijken op onze open dagen en overtuig jezelf. Een dagje meelopen kan ook. Kijk op www.aeresmbo-velp.nl of volg ons op social media. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze docenten. Tot ziens bij Aeres MBO Velp! Mayke Rensen, directeur Marieke Kersten, teamleider mbo Inhoud Introductie 3 Groen en creatief 4 Algemene informatie over de opleidingen 4 Tuin, landschap en recreatie 6 - Medewerker hovenier, niveau 2 7 - Vakbekwaam hovenier, niveau 3 8 - Opzichter/uitvoerder tuin, landschap en recreatie, niveau 4 9 Bloem 10 - Medewerker bloemist, niveau 2 11 - Vakbekwaam bloemist, niveau 3 12 - Ondernemer bloemist, niveau 4 13 - Specialist bloem, niveau 4 14 Styling 16 - Vakbekwaam stylist, niveau 3 17 - Specialist stylist, niveau 4 18 Teelt 19 - Vakexpert teelt en groene technologie, niveau 4 BBL 20 Meer over Aeres MBO Velp 20 - Ondernemend zijn 21 - Go international! 21 - Vakwedstrijden 22 - Doorstromen naar hbo 23 Marieke Kersten (links) en Mayke Rensen 2 Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Ga jij voor een groene en creatieve toekomst? Met baangarantie en toekomstperspectief? Kunnen wij jouw interesse wekken door nieuwe, hippe en groene trends op het gebied van Bloem, Groen, Styling & Design en biologische Teelt? Kies voor een school met focus op duurzaamheid en ondernemerschap waar je in de echte beroepspraktijk veel praktijkervaring opdoet. Voel jij jezelf prettig in een kleinschalige en open sfeer, dan zoeken wij jou! Introductie 3

Aanmelding en toelating Weet je welke opleiding je wilt gaan volgen? Je hebt in principe recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze als je voldoet aan de vooropleidingseisen, je aanmeldt voor 1 april en deelneemt aan de verplichte intake activiteiten. Aanmelden na 1 april kan ook, maar dan vervalt het recht op toelating. Dus voorkom teleurstelling en meld je op tijd aan. Bij Aeres MBO kun je je voor de meeste opleidingen digitaal aanmelden. Op www.aeresmbo-velp.nl vind je de aanmeldknop. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor verschillende intake activiteiten. Je deelname hieraan is verplicht. Het gaat om een talentscan, een kennismakingsgesprek en eventueel aanvullende intake activiteiten. Alle informatie over digitaal aanmelden, vooropleidingseisen, intake activiteiten, opleidingen en ons toelatingsbeleid vind je op www.aeresmbo.nl/ jouw-aanmelding-bij-aeres-mbo. Algemene informatie over de opleidingen Verschil BOL en BBL De meeste opleidingen worden als BOL (beroepsopleidende leerweg) gegeven, sommige als BBL (beroepsbegeleidende leerweg). In de BOL ga je naar school en doe je in stages praktijkervaring op. Beroepspraktijkvorming (BPV) noemen we dat in het mbo. In de BBL heb je een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week, minimaal 120 dagen per jaar. Je komt dan een dag per week naar school. Erkende leerbedrijven (voor BPV in BOL of BBL) kun je vinden op www.stagemarkt.nl of via www.s-bb.nl. Groen en creatief Aeres MBO Velp verzorgt groene en creatieve opleidingen. Als je een passie hebt voor een duurzame groene leefomgeving, tuinen, natuurlijke zwemvijvers, groene wanden, bloemevents, biologische teelt of styling dan is Aeres MBO Velp echt iets voor jou. Je ontwikkelt je tot een echte vakman of vakvrouw op deze gebieden. De beleving in de opleidingen staat centraal. Letterlijk voel, ruik, proef en zie je wat je brein wil maken. Je wordt opgeleid tot een professional waar het bedrijfsleven enorm behoefte aan heeft. 4 Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Wat kost een mbo-opleiding? Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en schoolkosten. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. De overheid stelt de hoogte van het les- en cursusgeld jaarlijks wettelijk vast. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) int het lesgeld voor BOL-opleidingen. Het cursusgeld voor BBL-opleidingen int Aeres MBO via de schoolnota. De schoolkosten zijn in principe vrijwillig en hebben als doel het onderwijsprogramma te intensiveren, aan te vullen en te verrijken. Schoolkosten zijn opleidingsrelateerd en liggen voor het eerste leerjaar tussen € 350,00 en € 750,00. Voor onze opleidingen heb je een eigen laptop nodig. Je kunt hierover informatie vinden op: www.rentcompany.nl Kijk voor meer informatie over alle schoolkosten op www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/ kosten-en-financiering. Kwalificatiestructuur en keuzedelen Het onderwijs bij Aeres MBO Velp is gebaseerd op de herziene kwalificatiestructuur (HKS). De HKS beschrijft wat je moet kennen en kunnen. Voor elke opleiding is er een kwalificatiedossier. Daarin vind je een basisdeel (wat iedereen moet kennen en kunnen) en een profieldeel (wat je in beroepen waarop deze opleiding je voorbereidt moet kennen en kunnen). Er zijn ook keuzedelen waarmee jij je tijdens je opleiding kunt verbreden of verdiepen. Dit vergroot niet alleen de kans op een baan, maar is bijvoorbeeld ook nuttig als voorbereiding op een vervolgopleiding. In de loop van het eerste leerjaar krijg je meer informatie over keuzedelen. Opleiding Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Groene ruimte (hoveniersopleiding) Medewerker hovenier (BOL en BBL) Vakbekwaam hovenier (BOL en BBL) Opzichter/uitvoerder tuin, landschap en recreatie (BOL en BBL) Bloem Medewerker bloemist (BOL en BBL) NIEUW: voor BOL kan je uitstromen naar het profiel Styling. Vakbekwaam bloemist (BOL en BBL) Ondernemer bloemist (BOL) Specialist bloem (BBL) Styling & Design Medewerker bloemist (BOL) met uitstroomprofiel Styling Vakbekwaam stylist (BOL) Specialist stylist (BOL) Teelt Vakexpert biologische teelt en groene technologie (BBL) Opleidingen Aeres MBO Velp telt vier opleidingsrichtingen: Groene Ruimte, Bloem, Styling & Design en biologische Teelt

6 Groene Ruimte (hoveniersopleiding) Een gezonde leefomgeving, klimaat, ecologie en het omgaan met milieu wordt steeds belangrijker. Dit komt op alle opleidingsniveaus aan de orde. Jij werkt aan de groene omgeving. Je zorgt voor aanleg en onderhoud van de veelzijdige groene ruimte. VHG-certificaat Excellente School Aeres MBO Velp werkt intensief samen met het regionale, groene bedrijfsleven, onder andere via gastlessen en excursies. Om die reden ontving onze school in 2017 het certificaat ‘Excellente School’ van branchevereniging VHG (www.vhg. org). Ook heeft de school gerichte aandacht voor de professionalisering van docenten, die door een docentenstage en intensieve contacten met het bedrijfsleven met beide benen in de sector staan. Groene Hotspot Velp Branchevereniging VHG heeft Aeres MBO Velp en Aeres Training Centre Velp benoemd tot één van de Groene Hotspots van Nederland. In dit regionale cluster werken onderwijs en het groene bedrijfsleven nauw samen aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. Samen zorgen zij voor voldoende en goed opgeleide vakmensen in het groen. De branche zit verlegen om goed opgeleid personeel. Er is veel werk te vinden en voldoende beroepsperspectief. Instagram Kom studeren bij Aeres MBO Velp DE GROENE HOTSPOT VELP

Medewerker hovenier Niveau 2 • Duur: 2 jaar • Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1) • Keuzedelen: Duurzaamheid in het beroep Specialisatie technische werken GROENE RUIMTE Beschrijving van de opleiding Als medewerker hovenier ben je bezig met aanleg en onderhoud van particuliere tuinen, maar ook van parken, plantsoenen, sportparken, groenstroken. Soms werk je zelfstandig, maar meestal werk je in een team onder leiding van een vakbekwaam hovenier. Je weet veel van planten en veilig gebruik van materiaal en machines. Tijdens je opleiding kun je cursussen volgen voor o.a. VCA, kettingzagen en bosmaaier. Mogelijke beroepen Hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap, groenmedewerker bij sportveldbeheerders of natuurorganisaties. Vervolg na je studie Met een diploma Medewerker hovenier kun je aan de slag in de sector of verder leren in de opleiding Vakbekwaam hovenier, niveau 3. ‘Hovenier zijn is een heel mooi beroep. Hoe meer mensen ervoor kiezen, hoe beter. Er is een groot te kort aan hoveniers. Scholen als Aeres MBO Velp zijn voor ons heel belangrijk. Daar halen we goed opgeleide mensen vandaan. Ik ben praktijkopleider en studenten van de hoveniersopleidingen van Aeres lopen één dag in de week stage bij ons. Dan draaien ze volledig mee met ons team. Ze horen echt bij de ploeg.’ Hans Willem Brussee, hovenier en eigenaar van Hoveniersbedrijf De Groene Vingers 7

Vakbekwaam hovenier Niveau 3 • Duur: 3 jaar • Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Mbo-diploma niveau 2. • Keuzedelen: Specialisatie technische werken in het groen Arbo & Veiligheid Duurzaamheid in het beroep Internationaal I: overbruggen (interculturele diversiteit) GROENE RUIMTE Beschrijving van de opleiding Als vakbekwaam hovenier ben je een professional in de groene ruimte. Je ontwerpt een tuintekening in overleg met je klant en voert het uit. Maar ook weet je van aanleg en onderhoud van duurzame groene leefomgeving, plantsoenen, sportvelden en natuur. Je hebt veel kennis van planten en kunt klanten goed adviseren. Je hebt vaak de leiding over collega’s. Tijdens je opleiding haal je het VCA-persoonscertificaat voor kettingzagen en klein grondverzet. Mogelijke beroepen Je werkt als groene expert bij een bedrijf dat zich richt op biodiversiteit, dak- en gevelgroen of klimaatbestendige beplantingen. Ook kun je als hovenier aan de slag bij een hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap. Of wat dacht je van groenmedewerker bij een natuurorganisatie? Vervolg na je studie Met een diploma vakbekwaam hovenier kun je gaan werken in de opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4). ‘Bij het keuzedeel vaktechnisch werken leer je onder andere houtbewerken en metselen.’ Elbert Roordink, docent hoveniersopleiding 8 Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Opzichter/uitvoerder groene ruimte Niveau 4 • Duur: 3 jaar • Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4. Mbo-diploma op niveau 2. Mbo-diploma op niveau 3, toelaatbaar in tweede leerjaar niveau 4. • Keuzedelen: Voorbereiding hbo Dak- en gevelbegroening Duurzaamheid in het beroep Internationaal I: overbruggen (interculturele diversiteit) GROENE RUIMTE Beschrijving van de opleiding Als opzichter/uitvoerder houd je je professioneel bezig met tuinen, parken, biodiversiteit, dak- en gevelgroen en klimaatbestendige beplantingen. Het is vaak een combinatie van voorbereidend bureauwerk en uitvoerend buitenwerk. Je leest tekeningen, bereidt groenaanleg voor, haalt projecten binnen en voert ze uit. Je bent verantwoordelijk voor het werk, de mensen, gereedschap en machines. Je leert verder hoe je een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf runt. Je realiseert opdrachten voor gemeenten en bedrijven en leert zo projectmatig te werken. Een mooi voorbeeld hiervan is Project Steenbreek. Mogelijke beroepen Projectleider /leidinggevende functie in aanleg en onderhoud van tuinen, parken, groenvoorzieningen en natuur. Bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap. Eigen (hoveniers) bedrijf. Vervolg na je studie Je bent werkzaam als groene expert bij een bedrijf dat zich richt op biodiversiteit, dak- en gevelgroen of klimaatbestendige beplantingen en groene wanden. Hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap. Of bijvoorbeeld als groenmedewerker bij natuurorganisaties. Je kunt gaan werken of doorleren in het hbo, bijvoorbeeld in een groene bachelor, tuin- of landschapsinrichting, een docenten- of een managementopleiding. 9

Bloem Bij onze bloemopleidingen gaan creativiteit en vakmanschap hand in hand. Samen met de bloemenbranche ontwikkelt Aeres inspirerend beroepsonderwijs dat ook internationaal opvalt. Binnen de bloemsector krijgt het milieubewust produceren, verpakken en vervoeren van bloemen steeds meer aandacht. Het aantal stagebedrijven met het keurmerk “Barometer Duurzame Bloemist’ groeit. Ook in de lesprogramma’s is duurzaamheid een vast onderdeel. Zo bereidt Aeres MBO Velp aankomende professionals en bloemdocenten voor op een veelzijdige, toekomstbestendige loopbaan en houden bloemstylisten hun vakkennis up-to-date. In deze opleidingsrichting ontwikkel je je creativiteit in bloemschikken en word je opgeleid tot bloemist, vakbekwaam bloemist, ondernemer bloemist of specialist bloem. Tijdens deze opleiding blijf je jezelf voortdurend ontwikkelen in de branche, maak je ontwerpen, visualisaties met bijbehorende offertes en kun je deze ook presenteren. Je krijgt veel creatieve vakken zoals tekenen, kunst, etaleren, vormgeving en fotografie. Floral Education Centre De brancheorganisatie voor bloemisten (VBW) werkt samen met scholen om te komen tot betere vakmensen en nieuwe instroom in de branche. Aeres MBO Velp was de eerste school die ging werken met het kwaltiteitslabel ‘Floral Education Center’. 10 Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Beschrijving van de opleiding, profiel Bloem Een Medewerker bloemist is werkzaam in de Floral Retail in een verkooppunt van bloemen en planten, zoals bloemist, tuincentrum of atelier. Je werkt klantgericht en verkoopt. Je presenteert bloemen, planten en overige producten in de verkoopruimte en onderhoudt de productpresentatie. Je maakt boeketten, plantenarrangementen en bloemwerk. Mogelijke beroepen Verkoopmedewerker in een bloemenzaak, tuincentrum, ambulante handel of atelier. Nieuw dit jaar is deze opleiding met uitstroomprofiel Styling. Je volgt de twee jarige opleiding medewerker bloemist in de Floral Retail. Hetzelfde als hierboven. Het verschil is dat je tijdens de projectlessen twee jaar meedraait met onze opleiding Styling & Design en in het laatste jaar doe je een keuzedeel gericht op Styling. Vervolg na je studie Met een diploma Medewerker bloemist kun je door naar de opleiding Vakbekwaam bloemist op niveau 3 en kun je instromen in het tweede leerjaar. Met een diploma Medewerker bloemist met Styling profiel kun je direct door naar leerjaar twee van Styling & Design niveau 3 BOL. Medewerker bloemist of uitstroom met profiel Styling Niveau 2 • Duur: 2 jaar • Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1) • Keuzedelen: Duurzaamheid in het beroep Praktisch vakmanschap BLOEM 11 ‘We kijken welke hulp een student nodig heeft en dan maken we een plan op maat. Soms gaat het om extra hulp bij bepaalde vakken. Of om het wegwerken van achterstanden in huiswerkopdrachten. Andere studenten willen goed leren plannen en organiseren. Die persoonlijke aanpak werkt heel goed. De extra hulp kan ervoor zorgen dat een student snel weer helemaal bij is.’ Ellen Lammers, zorgcoördinator

12 Beschrijving van de opleiding Als Vakbekwaam bloemist werk je in de Floral Retail in een gespecialiseerd bloem/groen/plantenspeciaalzaak die duurzaam en milieuvriendelijk werkt. Je beschikt over een uitgebreide kennis van producten en toepassingen. Je beheerst basisvaktechnieken aangevuld met moderne innovatieve technieken. Je ontwerpt bijzonder en modern bloemwerk zoals boeketten, bloem- en plantenarrangementen in alle stijlen in de trends van deze tijd. Je laat je inspireren door de natuur, je etaleert producten en richt de winkel in. Je hebt een scherp oog voor commerciële kansen en weet waar vraag naar is in de markt. Je werkt zelfstandig en bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het bedrijfsbeleid. Mogelijke beroepen Werkzaam als bloembinder in een bloemenzaak, tuincentrum, ambulante handel of atelier en de levering van florale concepten en arrangementen. Vervolg na je studie Met een diploma Vakbekwaam bloemist kun je gaan werken of verder leren, bijvoorbeeld in de opleiding Ondernemer bloemist of Specialist bloem. Vakbekwaam bloemist Niveau 3 • Duur: 3 jaar • Leerweg: BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Mbo-diploma niveau 2. • Keuzedelen: Duurzaamheid in het beroep Internationaal I: overbruggen (interculturele diversiteit) Arbo & Veiligheid Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties BLOEM ‘Ik hoefde niet lang te denken over de school waar ik de opleiding tot bloemist wilde gaan doen. Dan is de opleiding van Aeres MBO Velp de beste keus. En het bevalt me goed. De docenten zijn heel aardig en is er veel tijd voor de praktijk. Je bent niet alleen maar theorie aan het leren. Gelukkig, want dat is niets voor mij.’ Lydia, student vakbekwaam Bloemist Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Beschrijving van de opleiding Als Ondernemer bloemist heb je een uitvoerende en leidinggevende rol in het bedrijf. Je organiseert planmatig, je motiveert en inspireert medewerkers, je bewaakt het overzicht, bent ondernemend en klantgericht. Je beheerst de vaktechnieken voor het maken van dagelijkse en bijzondere arrangementen. Je verzorgt de online e-commerce en volgt de ontwikkelingen in de branche en bent in staat om tijdig de kansen en bedreigingen voor de onderneming te signaleren. Mogelijke beroepen Bedrijfsleider, franchisenemer in een bloemenspeciaalzaak, afdelingsmanager bloemen/planten in een tuincentrum of in de Floral Retail. Vervolg na je studie Je kunt gaan werken. Verder leren kan ook, bijvoorbeeld met een opleiding tot meesterbinder of een hbo-lerarenopleiding. Ondernemer bloemist Niveau 4 • Duur: 3 jaar • Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4. Mbo-diploma op niveau 2 en 3. • Keuzedelen: Duurzaamheid in het beroep Internationaal I: overbruggen (interculturele diversiteit) Voorbereiding hbo Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties BLOEM 13 ‘Dat ik de groene kant op wilde, dat wist ik op de middelbare school al. Ik koos dan ook een groen profiel op het vmbo. Ik ging op zaterdag aan de slag bij een bloemist en daar kwam ik erachter dat het bloemistenvak heel goed bij me past. Omdat mijn werkgever graag goed opgeleide medewerkers wil hebben, begon ik na mijn eindexamen met de mbo 3-opleiding tot Vakbekwaam bloemist bij Aeres MBO Velp.’ Nienke, student Vakexpert Bloem, Groen en Styling

14 Specialist bloem Niveau 4 • Duur: 1,5 jaar • Leerweg: BOL: Nee / BBL: Ja • Toelatingseisen: Mbo-diploma bloem op niveau 3 of instroom vanaf leerjaar 1. • Keuzedelen: Duurzaamheid in het beroep Internationaal I: overbruggen (interculturele diversiteit) Voorbereiding hbo Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties BLOEM Beschrijving van de opleiding Als Specialist bloem werk je bij een bedrijf in de Floral Retail dat niet alleen bloemen/planten verkoopt maar ook events ontwerpt, ontwikkelt en uitvoert (nationaal/internationaal). Het bedrijf onderscheidt zich als duurzaam en milieuvriendelijk. Je beheerst de vakkennis en vaktechnieken, kunt innovatief zijn. Je maakt bijzondere arrangementen waarbij je eigen stijl zichtbaar is. Je blijft je voortdurend ontwikkelen in de branche, maakt ontwerpen, visualisaties met offertes en kunt deze ook presenteren. Je realiseert de styling van de producten en ontwerpt nieuwe productpresentaties. Je hebt een scherp oog voor commerciële kansen. Je geeft leiding, initieert, stimuleert en motiveert. Je stelt op basis van de bedrijfsformule het presentatie- en promotiebeleid op en profileert de onderneming. ‘De wedstrijdopdracht van Skills Heroes was het voorbereiden en samenstellen van een boeket in een frame van takken. De opdracht werd beoordeeld op het eindresultaat, presentatie en originaliteit. Ik had helemaal niet verwacht dat ik zou winnen, het ging mij om het meedoen. Dat ik won, is natuurlijk enorm leuk. En goed voor mijn zelfvertrouwen.’ Nienke, Nederlands kampioen bloembinden van alternatieve landelijke Skills wedstrijd Mogelijke beroepen Ondernemer of manager van een bloemenzaak of tuincentrum, een onderneming als bloemenarrangeur of stylist. Je werkt in de Floral Retail als creatieve rechterhand van de ondernemer, initieert innovatieve concepten en stuurt de uitvoering aan. Vervolg na je studie Je kunt gaan werken of verder leren, bijvoorbeeld met een opleiding tot meesterbinder of een hbo-lerarenopleiding. Kom studeren bij Aeres MBO Velp

15 BLOEM

16 Styling & Design Voor de styling en inrichting van winkels, evenementenlocaties, etalages en andere ruimtes wordt steeds vaker een beroep gedaan op mensen die weten hoe ze creatief producten en materialen kunnen toepassen en daarmee prachtige presentaties kunnen maken. Styling is de opleiding waar je leert hoe je deze presentaties maakt, waar je kennis over stijlen, trends en kunst uitbreidt en je creativiteit ontwikkelt. Als stylist ben je creatief en trendgevoelig en je houdt van mooie presentaties. Je maakt de wereld met jouw creaties en aankleding mooier en je bent daar trots op. Je gebruikt veel natuurlijke materialen, je kent die materialen en past die toe in het vak. Je ontwikkelt gevoel voor vorm, kleurgebruik en materiaaltoepassingen. Jouw aankleding van winkels, etalages, feestzalen, restaurants en winkelcentra geeft mensen een prettig gevoel. ‘Groene styling is echt een vak. Bedrijven zien steeds meer in hoe belangrijk het is om een goed opgeleide stylist in huis te hebben.’ Saskia Franke, opleidingscoördinator Styling & Design Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Vakbekwaam stylist Niveau 3 • Duur: 3 jaar • Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Mbo-diploma niveau 2. • Keuzedelen: Duurzaamheid in het beroep Internationaal I: overbruggen (interculturele diversiteit) Arbo & Veiligheid Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties STYLING & DESIGN Beschrijving van de opleiding De opleiding voor Vakbekwaam stylist is een heel creatieve opleiding waar je leert etaleren en presenteren. Je leert ontwerpen, stylen en decoreren en ook je product te verkopen. Je leert materialen herkennen en je weet waarvoor ze te gebruiken zijn. Je krijgt vakken zoals kunstgeschiedenis, vormleer, interieur, tekenen, materiaalkennis en voorbereiding verkoop. Je volgt diverse praktijklessen en werkt veel met natuurlijke en plantaardige materialen. Mogelijke beroepen Stylist, verkoopmedewerker, ontwerper of decorateur. Vervolg na je studie Met een diploma Vakbekwaam stylist kun je gaan werken of verder leren, bijvoorbeeld in de opleiding Specialist stylist (niveau 4) je kunt dan instromen in leerjaar 2. ‘Het mooie van deze opleiding is dat je heel breed wordt opgeleid. Je bent bezig met etaleren, interieurstyling- en ontwerpen, maar ook vakken als economie en wiskunde horen erbij. Met deze opleiding kun je alle kanten op.’ Anne van Geemen, afgestudeerd Styling & Design 17

Specialist stylist Niveau 4 • Duur: 3 jaar • Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4. Mbo-diploma op niveau 3. • Keuzedelen: Duurzaamheid in het beroep Internationaal I: overbruggen (interculturele diversiteit) Voorbereiding hbo Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties Inspelen op innovaties STYLING & DESIGN Beschrijving van de opleiding De opleiding Specialist stylist is een bijzonder creatieve opleiding waar je leert etaleren en presenteren. Je leert ontwerpen, stylen, decoreren en materialen herkennen. Je krijgt vakken zoals kunstgeschiedenis, vorm- en kleurenleer, interieur, tekenen, materialenkennis en veel praktijklessen. Je bereidt je in de opleiding voor op ondernemerschap, zakelijk handelen, verkopen en collega’s aansturen. Je neemt in het laatste jaar deel aan projecten en een minionderneming. Samen met andere studenten ontwikkel je een product in je minionderneming en stuur je jullie bedrijf aan. Mogelijke beroepen Stylist, ontwerper of decorateur, ondernemer als stylist. Vervolg na je studie Met een diploma Specialist stylist kun je gaan werken of verder doorleren op een kunstacademie in het hbo. Doorleren op een kunstacademie in het hbo is ook een mogelijkheid. 18 Kom studeren bij Aeres MBO Velp ‘Vanaf het eerste jaar loop je één dag in de week stage. Je wordt in het diepe gegooid, maar dat is niet erg: daar leer je juist veel van. Tijdens de opleiding leer je verschillende onderdelen van het vak kennen. Van ontwerpen tot etaleren en van stylen tot decoreren. Dat vind ik vernieuwend. Het helpt me straks om een goede keuze te maken voor de richting die ik op wil.’ Sam Beumkes, afgestudeerd Styling & Design

STYLING & DESIGN 19

TEELT Het bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleide mensen op het gebied van biologische teelt. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar medewerkers die een zelfvoorzienend landbouwbedrijf kunnen opzetten. Daarom start Aeres in Velpmet de nieuwe mbo 4-opleiding Vakexpert teelt en groene technologie. Aeres kiest in Velp bewust níet voor een opleiding in de richting van de reguliere teelt. De nieuwe opleiding draait juist omde biologische teelt. Bij biologische teelt gebruik je geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen en bewerk je de bodemop een duurzame manier. Kies je voor deze mbo-opleiding, dan kies je voor een boeiende en innovatieve toekomst. Je werk draait omhet optimaliseren van processen en vernieuwing in de voedselketen. Je kunt een biologische teler worden, maar ook in het bedrijfsleven liggen er volop kansen. Denk aan werken bij een bedrijf dat gewassen en reststromen uit de landbouw verwerkt tot nieuwe materialen, chemicaliën of brandstoffen. Wil je na je opleiding verder leren? Dan kun je ook doorstromen naar het hbo. 20 Biologische Teelt Nieuw Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Vakexpert teelt en groene technologie Niveau 4 • Duur: 3 jaar • Leerweg: BOL: Nee / BBL: Ja • Toelatingseisen: Mbo-diploma teelt op niveau 3 • Keuzedelen: Duurzaamheid in het beroep Arbo en veiligheid Internationaal I; overbruggen (interculturele diversiteit) Voorbereiding hbo Vakgericht keuzedeel (is nog niet bepaald) Beschrijving van de opleiding We leiden je samen met tien biologische boeren op tot vakman of vakvrouw in de biologische teelt. Je staat stevig met beide benen op de grond en bouwt mee aan een duurzame toekomst van de Nederlandse landbouw en natuur. De vraag naar duurzame en maatschappelijke biologische teelt groeit sterk. Daardoor ontstaan er volop nieuwe bedrijfssoorten, zoals boerderijverkoop, zorgboerderijen en stadsteelt. Tijdens de opleiding leer je veel over het produceren van voedsel en over het verwerken en het verkopen ervan. Daarnaast zijn leidinggeven, zaadteelt en natuurbeheer, machinetechniek, communicatie over de biologische teelt en het ondernemerschap belangrijke onderwerpen. Ook de duurzame groene leefomgeving, planten, permacultuur, korte ketens en klanten adviseren spelen een grote rol in je opleiding. Mogelijke beroepen Je kunt aan de slag als ondernemer, tuinder of biologische teler. Bedrijven die hun processen willen vernieuwen en de productieketen willen optimaliseren passen goed bij je. Een mooie baan vinden is niet moeilijk: de sector heeft grote behoefte aan gespecialiseerde vakmensen zoals jij. Vervolg na je studie Met je diploma Vakexpert teelt en groene technologie kun je doorstromen naar een hbo-opleiding, zoals tuinbouw/ milieukunde of toegepaste biologie.. TEELT 21

Meer over Aeres MBO Velp 22 Kom studeren bij Aeres MBO Velp

Go international! Het bedrijfsleven vraagt om mensen die weten wat er speelt in de wereld. Aeres MBO Velp richt zich in de opleidingen dan ook naar een wereld die internationaler wordt. De schooltijd biedt een prachtige kans om meer van de wereld te zien. Veel van onze studenten doen bijvoorbeeld een buitenlandse stage. Binnen Europa zijn deze stages voor een groot deel gesubsidieerd. Je leert er niet alleen veel over het vak, maar je steekt ook veel op van andere culturen. Zo’n buitenlandse stage is echt een ontzettend leuke en goede investering in jezelf. Niek de Geest, oud-student bloemopleiding: ‘Ontzettend veel geleerd en gegroeid in mijn vakgebied tijdens buitenlandstage in Italië. De meest uiteenlopende evenementen aan mogen kleden en stylen met het team. Een absolute aanrader, je leert je goed redden in een andere taal.’ Ondernemend zijn Met een ondernemende instelling heb je vaak meer succes. Bij Aeres MBO Velp is er in het onderwijs veel aandacht voor houding en vaardigheden die te maken hebben met ondernemend zijn of worden. In niveau 4-opleidingen is ondernemerschap een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Bij sommige opleidingen kun je in het laatste jaar deelnemen aan een minionderneming, waarbij je echte opdrachten aanneemt en uitvoert. ‘Het is een uitdaging om anders met elkaar om te gaan dan normaal tijdens de theorieles. Ik was binnen FairTea de directeur en had de taak om mensen aan te sturen en zorgen dat alles werd uitgevoerd. Daar heb ik veel van geleerd omdat het niet in mijn karakter zit om dit automatisch te doen.’ Anne - Louise, afgestudeerd Styling & Design 23

Vakwedstrijden Tijdens je opleiding krijg je de kans mee te doen aan uiteenlopende vakwedstrijden. VBW Flowercup VBW, de brancheorganisatie voor bloemisten, organiseert ieder jaar de Flowercup voor professionals en studenten. Dit event brengt alles op vakmatig vlak samen: inspiratie, trends, gezelligheid en een must voor iedere (toekomstige) vakman/ vrouw. Skills Heroes Aeres MBO Velp is zeer actief in mbo vakwedstrijden, de zogenaamde Skills Heroes. Door mee te doen aan wedstrijden daag je jezelf uit en haal je het beste uit jouw opleiding. Bloem & Design en Groen In deze disciplines zijn we (inter)nationaal zeer succesvol. Skills Hoeroes NK 2022 Thijs van Voorst won in 2022 knap het zilver bij het Bloembinden met opvallend bloemwerk onder andere vanwege zijn pastel getinte en duurzame productpresentatie. Twan Geven eindigde ook op de tweede plaats samen met WillemMateman bij het onderdeel Hovenier. 24 Kom studeren bij Aeres MBO Velp

EuroSkills 2021 De EuroSkills konden vanwege Corona geen doorgang vinden. Rik heeft samen met de andere Nederlands kampioenen de Berg Award van WorldSkills Netherlands gewonnen! WorldSkills 2015 In 2014 én 2015 werden de hoveniers-in-opleiding BramWevers en Simon Kuiperij Nederlands Kampioen Tuinaanleg. Tijdens WorldSkills 2015 in Brazilië behaalden zij in hun vakgebied (Gardening) de felbegeerde medal of excellence. In datzelfde jaar vertegenwoordigde ook Nederlands Kampioen bloemschikken Sharyn Jager ons land tijdens het WK voor beroepen in de categorie Floristry (Bloem). Tijdens haar opleiding werd Nienke van Beijnum Nederlands kampioen bloembinden. Nienke volgt de opleiding Vakexpert Bloem, Groen, Styling (niveau 4 BBL). Doorstromen naar hbo Wil je doorleren binnen je vakgebied? Dan is het goed om te weten dat Aeres ook een hogeschool heeft. Doorleren in je vakgebied was nog nooit zo toegankelijk. De docenten van Aeres MBO en Aeres Hogeschool maken onderling goede afspraken over opleidingsinhoud en -aansluiting. Kijk voor meer informatie op www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/ doorstuderen-in-het-hbo. 25

aereshogeschool.nl Aeres Tech Straat 1 1000 AA Plaatsnaam 088 - 123 456 789 Aeres Tech Straat 1 1000 AA Plaatsnaam 088 - 123 456 789 Aeres Tech Straat 1 1000 AA Plaatsnaam 088 - 123 456 789 Colofon Kop NaamAchternaam Functie/bedrijf Kop NaamAchternaam Functie/bedrijf Kop NaamAchternaam Functie/bedrijf Kop NaamAchternaam Functie/bedrijf ©Aeres Disclaimer Ovitatem quis simi, conem quam sitatur, nos asiteni musdamendus similist quaspit, comnihil idus es vendaep udioreh endiasp ictempe sequia debitis vel eatetur? Hiliam ex eius dicae natatiam aut qui dis des saepe nullendi tem quaspis ex exerorae porehent eos poruntias suntis as volo quod quo consequi vendae re, simet unt omnisciis sequis ni doluptat velitiande sit omnimet dit el inum inienis doloremque. Proef de sfeer Een groen-creatief mbo voor toekomstige vakmensen en ­ ondernemers. Wil jij een uitstekende hovenier, bloemist, bio-ondernemer of stylist worden? Kom dan eens langs in ons sfeervolle gebouw in de bosrijke omgeving van Velp. We vertellen je graag wat we jou te bieden hebben. Je ontwikkelt jezelf tot specialist in een groeiende branche met veel arbeidsperspectief. Webinar mbo Vrijdag 20 januari 2023 19.00 – 20.00 uur Open Huis 2023 Zaterdag 21 januari 2023 10.00 – 15.00 uur Werf & Match Informatieavonden Donderdag 10 november 2022 18.00 – 20.00 uur Donderdag 9 maart 2023 18.00 – 20.00 uur Dinsdag 6 juni 2023 18.00 – 20.00 uur Proeflessen Donderdag 16 maart 2023 13.00 – 15.30 uur mbo-velp.nl Aeres MBO Velp Bezoekadres: Pinkenbergseweg 5f, 6881 BA Velp Postadres: Postbus 301, 6880 AH Velp o88 020 5200 mbo.velp@aeres.nl www.aeresmbo-velp.nl Facebook “ f ” Logo CMYK / .eps Facebook “ f ” Logo CMYK / .eps ©Aeres 2022 Disclaimer A n deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=