Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Schoolgids Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 2022 - 2023

2 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Inhoud: Welkom 3 Onze school 4 1 Over onze school 5 2 De dagelijkse gang van zaken 6 op school 3 Ons onderwijs 9 4 De organisatie van ons 14 praktijkonderwijs 5 De zorg voor onze leerlingen 16 6 Als leerlingen van school gaan 18 7 Contacten met ouders/verzorgers 19 8 Financiën 21 9 Gedragsregels 22 10 Diversen 24 11 Richtlijnen verlof buiten de 26 schoolvakanties 12 Contactgegevens 27 In deze gids staat op verschillende plaatsen bovenstaand symbool. Dat betekent dat u op onze website meer kunt lezen over dit onderwerp. Let op: overal waar in deze gids ‘hem’ staat, bedoelen we ook ‘haar’. We wensen iedereen een heel fijn schooljaar! Namens het team, de heer D. Wever, teamleider de heer A. Dijk, directeur

Welkom! 3 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord In de schoolgids 2022-2023 van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord vindt u informatie over onze school. We raden u aan om de gids goed door te lezen.

4 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord is een praktijkgerichte opleiding voor leerlingen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht en begeleiding. Ons onderwijs richt zich op wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. We bereiden leerlingen voor op een baan, dagbesteding of mbo-opleiding. Het doel is om hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Onze school ‘Ik doe graag dingen met mijn handen. Daar past deze school goed bij. Je krijgt allerlei praktijkvakken. Hout, techniek, zorg, EHBO, koken en groen. Ik vind alle praktijkvakken leuk. Groen, koken en EHBO zijn mijn lievelingsvakken.’ Arjan (14), tweede klas

5 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 1 Over onze school Onze streekschool heeft honderdvijftig leerlingen. Ze komen uit de Noordoostpolder/ Flevopolder en uit de randgemeenten Lemsterland, Urk en Steenwijkerland. Iedereen moet zich bij ons op school veilig voelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten respect voor elkaar hebben en dat iedereen de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. We zorgen samen dat de school en schoolomgeving netjes blijven. Onze doelen in het kort • We bereiden leerlingen zo goed mogelijk voor op werk, wonen, vrijetijdsbesteding en goed burgerschap. • We zorgen dat leerlingen uitstromen in de richting die past bij hun mogelijkheden. Dat kan werk zijn, maar ook beschut werk, dagbesteding of een mbo-opleiding. Vanaf het eerste leerjaar besteden we veel aandacht aan praktijk en stages, om leerlingen voor te bereiden op een baan. In onze praktijklokalen leren leerlingen in een veilige omgeving stap voor stap hoe het is om medewerker te zijn. We hebben ook een lunchcafé en tweedehands kledingwinkel in ons gebouw, waar elke dag klanten kunnen komen. Leren in een goede sfeer Ouders/verzorgers en de school zijn samen met de leerling verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. Leerlingen zijn er medeverantwoordelijk voor dat ze kunnen leren in een goede, veilige sfeer. Als school bieden we een stimulerende omgeving, met lessen die uitnodigen tot leren. Onze school is een lerende organisatie: iedereen kent zijn taak en voelt zich daar verantwoordelijk voor. Heeft u vragen? Bezoek het serviceloket Een keer per zes weken is op dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur ons serviceloket geopend. Hier kunt u terecht met vragen over de school, begeleiding, nascholing en voor hulp bij het aanvragen van indicaties of subsidies. Leerlingen, ouders-verzorgers en werkgevers mogen altijd binnenlopen.

Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 2 De dagelijkse gang van zaken op school In dit hoofdstuk vindt u informatie over een aantal praktische zaken. Schoolleiding • Directeur De heer A. Dijk, a.dijk@aeres.nl • Teamleider De heer D. Wever, d.wever@aeres.nl • Assistent-teamleider Mevrouw G. Zwemer, g.zwemer@aeres.nl Coördinatoren • Coördinator onderbouw: Mevrouw C. de Lange, c.de.lange@aeres.nl • Coördinator middenbouw: De heer R. Scholten, r.scholten@aeres.nl • Coördinator bovenbouw: De heer F. Koeslag, f.koeslag@aeres.nl • Coördinator praktijk: Mevrouw A. Bekhof, a.bekhof@aeres.nl Zorgcoördinator • Mevrouw G. Zwemer, g.zwemer@aeres.nl • MevrouwM. Vos m.vos@aeres.nl Conciërge • De heer J. Bandstra, j.bandstra@aeres.nl, tel. 088 - 020 51 20 • De heer U. Jonker, u.jonker@aeres.nl, tel. 088 - 020 51 20 Administratie • Mevrouw V. Nijboer, praktijkonderwijs.emmeloord@aeres.nl of tel. 088-020 51 200 Aanspreekpunt bij pestgedrag • Mevrouw G. Zwemer, g.zwemer@aeres.nl of tel. 088 - 020 51 20 Mentoren • De heer H.J. Stuiver Bovenbouw A • De heer F. Koeslag Bovenbouw B • Mevrouw A. Weerstand Bovenbouw C • MevrouwM. Vos Bovenbouw D • MevrouwM. Lugtenberg Middenbouw A • De heer D. Noor en mevrouwM. Bouma Middenbouw B • De heer R. Scholten Middenbouw C • Mevrouw F. Meijer Onderbouw 2A • Mevrouw C. van de Burg, mevrouw S. Schepers en meneer J. de LeeuwOnderbouw 2B • Mevrouw C. de Lange Onderbouw 1A • De heer S. Hoek Onderbouw 1B Docenten praktijk • Mevrouw E. Bruinink • De heer D. Hetebrij • De heer P. de Jonge • De heer A. Kramer • MevrouwM. Westhuis • Mevrouw J van den Berg • De heer J. de Vegt • Mevrouw A. Bekhof Instructeurs • De heer J. Bandstra • De heer P. Stobbe • De heer J.W. Nieuwbroek • De heer U. Jonker Stagiaire Op onze school werken elk jaar verschillende stagiairs van opleidingen als de PABO, Aeres Hogeschool, Sociaal Agogisch Werk en de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Komend schooljaar is Mevrouw G. Brink onze stagiaire. *Zie voor de contactgegevens van de docenten hoofdstuk 12 van deze gids. 6

7 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Het lesrooster Het lesrooster krijgt de leerling aan het begin van het schooljaar. Dit zijn de schooltijden: • Maandag: 08.30-16.15 uur • Dinsdag: 08.30-16.15 uur • Woensdag: 08.30-14.30 uur • Donderdag: 08.30-14.30uur • Vrijdag: 08.30-14.30 uur Lesmaterialen en overige benodigdheden Les- en werkboeken De school koopt de les- en werkboeken. Lesboeken krijgen de leerlingen in bruikleen van school. De werkboeken worden eigendom van de leerlingen. We verwachten dat leerlingen zuinig zijn op hun boeken. In principe blijven de boeken op school. Digitale middelen Leerlingen krijgen van school een laptop in bruikleen. De laptop blijft in principe op school. Voor het in bruikleen nemen van een laptop wordt een gebruikersovereenkomst getekend. We vragen leerlingen om zuinig te zijn op hun laptop Spullen die nodig zijn op school • Agenda • Pennen, potloden • Gum • Schaar • Kleurpotloden • Stiften Sportkleding en beschermende kleding Leerlingen hebben sportkleding nodig voor de sportlessen: een t-shirt, sportbroek en gymschoenen. Gymschoenen zijn verplicht en mogen geen zwarte zolen hebben. Bij een aantal praktijkvakken stelt school werkkleding beschikbaar. Het dragen van beschermende kleding en/of veiligheidsschoenen is bij een aantal praktijkvakken verplicht. ‘Het leukste aan school zijn de goede docenten. Ze leggen opdrachten goed uit. En als je iets niet snapt, dan nemen ze alle tijd voor je.’ Hamid (14), tweede klas Leerlingenraad In de leerlingenraad zitten leerlingen uit verschillende groepen. Elke maand vergadert de leerlingenraad met twee docenten over veranderingen en zaken die hen bezighouden. De leerlingen koppelen deze besprekingen terug naar de groepen.

8 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Vakanties en vrije dagen Kennismakingsavond alle ouders maandag 19 en dinsdag 20 september 2022 Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022 Kerstvakantie 26 december tm 6 januari 2023 Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 Goede Vrijdag + Pasen 7 april t/m 10 april 2023 Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 Pinksteren 28 en 29 mei 2023 Zomervakantie 17 juli t/m 3 september 2023 Studiedagen donderdag 29 september 2022 Aeres dag 30 september 2022 maandag 9 januari 2023 6 april 2023 De vakanties en vrije dagen vindt u ook op: www.aerespro-emmeloord.nl/vakanties ‘In het derde jaar krijg je een vaste stage. Je loopt dan een jaar lang één dag in de week stage, op dezelfde plek. Het is daarom belangrijk dat je een plek kiest die goed bij je past.’ Rebecca (15), tweede klas Extra verlof vragen Bij speciale gelegenheden kan het nodig zijn om verlof te vragen. De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. In hoofdstuk 11 van deze schoolgids leest u daar meer over. Het is erg moeilijk om leerlingen buiten de vakanties vrijaf te geven, ook bij oogstverlof. Afspraken met de (tand)arts of familiebezoek moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Afwezigheid van personeel Als docenten afwezig zijn, gaan de lessen toch zoveel mogelijk door. We regelen in principe vervanging, maar invallers vinden is helaas niet altijd mogelijk. Soms moeten we leerlingen dan naar huis sturen. We vragen daar uw begrip voor. Wijzigingen persoonlijke gegevens Het is belangrijk dat we het zo snel mogelijk weten als persoonsgegevens van leerlingen veranderen. Denk aan nieuwe telefoonnummers of verhuizingen. Dergelijke veranderingen kunt u doorgeven aan de administratie, via praktijkonderwijs. emmeloord@aeres.nl of via tel. 088 - 020 51 20.

9 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) gaat over het doelgericht met de leerling toewerken naar een bewuste keuze voor een (vervolg-)loopbaan. Dit doen we door lessen aan te bieden en gesprekken te voeren met leerlingen. LOB is gericht op het ontwikkelen van vijf loopbaanvragen, die nodig zijn om als zelfstandig burger bewuste keuzes te kunnen maken voor en in je loopbaan. Deze vragen zijn • Wie ben ik, wat kan ik? • Wat wil ik, wat drijft mij? • Welk soort werk past bij mij? • Wat wil ik worden? • Wie kan mij daarbij helpen? De afspraken en keuzes op het gebied van LOB worden in het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) vastgelegd. Een eigen mentor Iedere klas heeft een eigen mentor. We starten elke dag met een mentoruur. De mentor geeft ook (bijna) alle theorielessen. De leerlingen van klas 1, 2 en middenbouw hebben een vast lokaal waar ze hun theorielessen volgen. De praktijklessen worden verzorgd door verschillende praktijkdocenten. De praktijklessen worden in kleinere groepen gegeven. Voor sport gebruiken we gemeentelijke gymlokalen buiten de school. 3 Ons onderwijs In dit hoofdstuk lichten we toe hoe het onderwijs op onze school eruitziet.

10 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Onderbouw (klas 1 en 2): kennismaken en oriënteren Doel: ontdekken waar talenten en voorkeuren van de leerling liggen. Inhoud van het onderwijs • Kennismaken met en een brede oriëntatie op praktijkvakken. • Veel aandacht voor sociale vaardigheden. • Algemeen vormend onderwijs (AVO): Nederlands, rekenen, Engels, wereldoriëntatie, digitale vaardigheden en mediawijsheid. • Burgerschap. • Talentenmiddag. • Cultuureducatie. • Sport. • Buitenschoolse activiteiten en excursies. • Stages: begeleide interne stage en snuffelstage. Vanaf hun veertiende gaan leerlingen drie keer een week stagelopen. Middenbouw: oriënteren en specialiseren Doel: via praktijklessen en stages verder specialiseren en oriënteren Inhoud van het onderwijs • Drie profielvakken. • Veel aandacht voor sociale vaardigheden. • Algemeen vormend onderwijs (AVO): Nederlands, rekenen, Engels, wereldoriëntatie, digitale vaardigheden en mediawijsheid. • Burgerschap. • Wonen. • Talentenmiddag. • Cultuureducatie. • Sport. • Buitenschoolse activiteiten en excursies. • Stages: begeleide externe stage, snuffelstage en zelfstandige externe stage (één of twee dagen per week). Bovenbouw: specialiseren Doel: via praktijklessen en stages toewerken naar een passende uitstroomrichting Inhoud van het onderwijs • Een profielvak. • Algemeen vormend onderwijs (AVO): Nederlands, rekenen, Engels, wereldoriëntatie, digitale vaardigheden en mediawijsheid. • Burgerschap. • Wonen. • Sport. • Buitenschoolse activiteiten en excursies. • Zelfstandige externe stage, twee tot vijf dagen per week.

11 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Eindexamen De schoolloopbaan van de leerling wordt afgesloten met een examen. Het examen bestaat uit het beoordelen van het persoonlijk portfolio en een presentatie van de leerling. Het examenreglement kunt u hier downloaden: www.aeresvmbo. nl/emmeloord-praktijkonderwijs/mijn-aeres/links-en-downloads. Diploma praktijkonderwijs Wie een diploma praktijkonderwijs wil halen moet aan bepaalde eisen voldoen. Die zijn op elke school voor praktijkonderwijs hetzelfde. Zo heeft het diploma voor school, leerling, omgeving en de maatschappij dezelfde waarde. Deze eisen draaien om de volgende onderdelen van het onderwijsprogramma voor praktijkonderwijs: 1. Curriculum praktijkonderwijs en Leren, loopbaan en burgerschap. Er moeten bewijzen aangeleverd worden van vaardigheden op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. 2. Cognitieve en algemene vaardigheden. Er moeten bewijzen aangeleverd worden dat de leerling een aantoonbare ontwikkeling heeft doorgemaakt. 3. De leerling moet minimaal 80% van de schooltijd aanwezig zijn geweest. Diploma halen Leerlingen die uitstromen en aan de eisen van het onderwijsprogramma van het praktijkonderwijs hebben voldaan, ontvangen het diploma praktijkonderwijs. Leerlingen die niet aan de eisen voldaan hebben, krijgen een getuigschrift voor het praktijkonderwijs. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen die zijn toegelaten tot het praktijkonderwijs een diploma op niveau kunnen behalen. Dat ondanks de grote variatie in mogelijkheden, vaardigheden, competenties en beheersing van de doelen uit het curriculum praktijkonderwijs. De behaalde resultaten en bewijzen van verworven competenties worden vastgelegd in een portfolio.

12 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Profielvakken kiezen Vanaf het moment dat leerlingen bij ons op school komen, maken ze kennis met de praktijk. In de onderbouw volgen ze daarom alle praktijkvakken. Zo ontdekken ze wat wel en niet bij hen past. In de middenbouw kiezen ze drie profielvakken. In de bovenbouw volgen ze nog één profielvak en lopen ze stage in de richting van dat vak. Er zijn verschillende profielvakken om uit te kiezen: • Horeca • Groen • Techniek (drie richtingen) • Facilitaire dienstverlening • Detailhandel Horeca Bij het profiel Horeca oriënteren leerlingen zich op zowel de bediening als de keuken. Ze gaan aan de slag met snijtechnieken, productherkenning, kooktechnieken, hygiëne, serveertechnieken en gastvrijheid. In de bovenbouw kiezen ze tussen Bedieningsassistent (BAS) en Keukenassistent (KAS). Bij de richting BAS leren ze werkzaamheden in de bediening uitvoeren, zoals tafels gereedmaken en opdekken, gasten verwelkomen, bestellingen opnemen en serveren. Als Keukenassistent assisteren leerlingen de kok bij het koken, een planning maken, ingrediënten en materialen verzamelen, eenvoudige gerechten voorbereiden en de werkplek schoonmaken. Groen Leerlingen die kiezen voor groen, kiezen voor werken in en met de natuur. In de middenbouw leren ze alle basisvaardigheden die ze nodig hebben. Ze oefenen met snoeien, tuinen onderhouden, bestraten en materiaal onderhouden. Ze leren hoe ze op een veilige manier werken met machines. In het tweede jaar van de middenbouw en in bovenbouw kunnen ze verschillende certificaten halen, zoals ‘werken in het groen’ en ‘werken bij de hovenier’.

13 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Facilitaire dienstverlening Traditioneel schoonmaken is werken met een emmer water, schoonmaakdoeken en reinigingsmiddel. Dit leren leerlingen in de onderbouw en middenbouw. In de bovenbouw gaan ze aan de slag met microvezelmaterialen. Eén ochtend in de week oefenen ze op een externe leerwerkplek. Op school werken we aan hun theoretische kennis. Denk aan regels en werkmethoden, werkvolgordes, ergonomie, gereedschappen en materialen, doseren en vuilsoorten. Detailhandel Voor leerlingen die later in een winkel willen werken, is het profiel Detailhandel heel geschikt. Ze leren wat er allemaal bij komt kijken om in een winkel te werken: hoe ze klanten en goederen ontvangen, hoe ze de winkel inrichten en netjes houden en hoe ze artikelen prijzen. Natuurlijk leren ze ook omgaan met geld en werken met een kassa. In de bovenbouw kunnen leerlingen een certificaat halen voor het werken in een winkel. Voor meer informatie Voor meer informatie over profielvakken, examens en diploma’s: download de Keuzegids Profielvakken: www.aeresvmbo.nl/emmeloordpraktijkonderwijs/ ons-onderwijsaanbod/certificaten. ‘Ik vind het leuk om dingen in de keuken klaar te maken. Je kunt vaak iets voor jezelf doen en hebt veel vrijheid.’ Romy, derdejaars, richting Horeca Techniek PIE (Produceren, Installeren en Energie) Dit profielvak leidt op in richting metaal-, installatie- en elektrotechniek. Leerlingen maken kennis met de basisvaardigheden van deze technieken. Denk aan gereedschapsleer, veilig werken, meten en aftekenen. Ze maken zelf producten aan de hand van 2D- en 3D-werktekeningen, leren (plaat)staal bewerken en lassen en leren over elektrische en sanitaire installaties in huis. Ook de kennismaking met moderne technieken als 3D-tekenen/printen, programmeren en robotica komen aan bod. Techniek BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) Bij de richting techniek BWI maken leerlingen kennis met de basisvaardigheden die bij bouwen, wonen en interieur horen. Ze leren in de middenbouw vaardigheden op het gebied van houtbewerken en schilderen, gereedschapsleer, meten, aftekenen en veilig werken met machines. In de bovenbouw kunnen ze een landelijk erkend praktijkcertificaat halen voor houtbewerking en voor schilderen. Techniek M&T (Mobiliteit en Transport) Wie aan de slag wil in de auto- of fietsbranche, kiest voor techniek M&T. In de middenbouw leren leerlingen de basisvaardigheden. Bij autotechniek leren ze een auto schoonmaken, poetsen, banden monteren, kleine reparaties verrichten en vloeistoffen controleren. Bij fietstechniek gaan ze verder met de vaardigheden die ze in de onderbouw leerden.

14 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 4 De organisatie van ons onderwijs In dit hoofdstuk leest u hoe ons praktijkonderwijs georganiseerd is en hoe praktijkleren eruitziet. Het praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs is grotendeels gebaseerd op het leren in de praktijk (leren door te doen). Wat de leerling op school leert, ondersteunt het werken in de arbeidssituatie. De school biedt leerling en werkgever begeleiding op de werkplek. Praktijkleren bij een bedrijf Sommige leerlingen kunnen een praktijktraject volgen bij een bedrijf. Leerling, bedrijf en school sluiten dan een leerwerkovereenkomst af. Dit gaat verder dan een stage. Leerlingen zijn echte werknemers, compleet met alle rechten en plichten die daarbij horen. Het is de bedoeling dat leerlingen na dit traject bij dat bedrijf kunnen blijven werken. Werkgevers investeren in hen, omdat ze hen graag als werknemer willen behouden.

15 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Leren om medewerker te zijn Leerlingen leren tijdens praktijkleren vaardigheden die nodig zijn om een goede werknemer te zijn. Wij brengen leerlingen aanvullende kennis, vaardigheden en een goede werkhouding bij. Zo dragen we bij aan een succesvolle route naar een baan. Waarom praktijktrajecten? Het werken met praktijktrajecten heeft een aantal voordelen:: • Minder vrijblijvend dan een stage, meer rechten en plichten. • De leerling verdient salaris en leert wat daar allemaal bij komt kijken. • De overgang van leren naar werken is meer geleidelijk, omdat er nog begeleiding is vanuit school. • De werkgever investeert in de leerling/werknemer. • Het vergroot de kansen op een vaste arbeidsoverkomst. Praktijkleren op school De school heeft in samenwerking met Waypoint, onder de naamWaypoint Profashion, een eigen winkel in tweedehands kleding. Daarnaast hebben we een eigen lunchcafé waar drie keer per week maaltijden geserveerd worden. Uiteraard worden de maaltijden gemaakt en geserveerd door leerlingen. Praktijkleren extern De kantine van Aeres VMBO/MBO wordt op woensdag gedraaid door leerlingen van het Praktijkonderwijs, onder begeleiding van een medewerker. Daarnaast voeren leerlingen onder begeleiding van een medewerker op woensdag en donderdag werkzaamheden uit bij Waypoint op Urk. Het gaat hierbij om werkzaamheden binnen handel en horeca.

16 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 5 De zorg voor onze leerlingen We willen dat al onze leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dat doen we door de leerlingen persoonlijk te begeleiden. In dit hoofdstuk leest u daar meer over. Ontwikkelingsperspectiefplan Als een leerling is aangemeld, verzamelen we gegevens die belangrijk zijn voor zijn begeleiding. Op basis daarvan maken we een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit doen we binnen zes weken na de start van het schooljaar. Hierin staat wat de verwachte ontwikkeling en het uitstroomprofiel van de leerling zijn. We nemen het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) op in het OPP. Het IOP vullen we samen met de leerling in. Hierin staat waar de leerling de komende tijd aan gaat werken. We nodigen ouders regelmatig uit om deze plannen met de mentor te bespreken. Portfolio Elke leerling legt vanaf het begin van zijn schooltijd een portfolio aan. In het portfolio verzamelt de leerling bewijzen die zijn ontwikkeling in beeld brengen. Zie ook op bladzijde 11, ‘diploma praktijkonderwijs’. Zorg voor de individuele leerling Wij begeleiden de leerlingen op een persoonlijke manier. Het Zorg Advies Team (ZAT) beoordeelt welke extra begeleiding ze nodig hebben. Het ZAT bestaat uit de jeugdarts, de zorgcoördinator, de teamleider, de leerplichtambtenaar en de voorzitter van de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Soms neemt de politie deel aan het overleg. De commissie verwijst indien nodig door of schakelt extra begeleiding of expertise in. Dit gebeurt altijd pas na overleg met u, de leerling en instanties. U wordt vooraf op de hoogte gebracht als uw kind wordt besproken in het ZAT.

17 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Leerlingen met een specifieke hulpvraag Bij leerlingen die vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs worden aangemeld, onderzoeken we of we de ondersteuningsbehoefte kunnen bieden die nodig i Stichting Aandacht + Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord is aangesloten bij het samenwerkingsverband Aandacht+. Diverse werkgroepen werken aan het verbeteren van de zorg voor de leerling. Onder verantwoordelijkheid van Aandacht+ werkt de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) als voorbereidingscommissie voor het plaatsen van leerlingen in het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. Meer informatie vindt u op: www.aandachtplus.nl Adresgegevens Stichting Aandacht+ Kometenlaan 1 8303 CN Emmeloord Telefoon: 06 - 52647213 info@nop-urk.nl Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Als we vermoeden dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld, kindermishandeling of fysieke of psychische verwaarlozing, dan reageren we daar effectief op. We handelen zoals beschreven staat in de meldcode. In het kort houdt dit in: • Signalen in kaart brengen. • Collegiale consultatie: bespreken met mentor, teamleider, orthopedagoog en zorgcoördinator. • Gesprek met ouders/verzorgers. • Afwegen van de ernst van de situatie. • Beslissen of we hulp inschakelen of de zaak melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Voor meer informatie: www.meldcode.nl. Zorgcoördinator We besteden veel aandacht aan zorg voor leerlingen. Als er schooloverstijgende problemen zijn (persoonlijk of thuis), kunnen leerlingen en ouders/verzorgers bij de zorgcoördinator terecht. De zorgcoördinator is mevrouw G. Zwemer. Haar telefoonnummer is 06-12931094, e-mail g.zwemer@aeres.nl. De zorgcoördinator kan op school met leerlingen spreken of een huisbezoek afleggen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Als het noodzakelijk is dat ouders op de hoogte zijn van de problemen, dan bespreekt de zorgcoördinator met de leerling hoe dat het beste aangepakt kan worden.

18 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 6 Als leerlingen van school gaan Onze leerlingen kunnen kiezen uit vijf uitstroomprofielen. Ze specialiseren zich in één van die vijf richtingen. Als ze de school verlaten, zijn er vier uitstroomniveaus: werk, beschut werk, dagbesteding en mbo. ‘Het tweede jaar ga je stagelopen. Je mag zelf kiezen waar je dat wilt doen. Als je een idee hebt, dan vertel je dat aan je mentor. Hij of zij gaat je dan helpen om een goede stageplek te krijgen.’ Hamid (14), tweede klas Uitstroomgegevens per schooljaar Hieronder staat hoeveel procent van onze leerlingen per schooljaar uitstroomde in een bepaalde richting. 20172018 20182019 20192020 20202021 werk 46% 41% 31% 51% beschut werk 14% 3% 4% 0% dagbesteding 7% 3% 6% 0% mbo 25% 47% 49% 49% geen werk of school 7% 0% 0% 0% Goede samenwerking met partners Bij de uitstroom werkt Aeres nauw samen met bedrijven, gemeenten, mbo en andere instanties. Een goede en zorgvuldige begeleiding naar een vervolgtraject vinden we belangrijk, want zo kunnen onze leerling succesvol en duurzaam hun volgende stap maken. Nazorg Wie de school verlaat, heeft nog twee jaar recht op nazorg. De leerling kan dan nog een beroep doen op de school voor hulp of bemiddeling. Op een aantal dinsdagen bieden we oud-leerlingen de mogelijkheid om gebruik te maken van ons serviceloket. Bij het serviceloket kunnen oud-leerlingen terecht met vragen en bieden wij ondersteuning. De gegevens van het serviceloket vindt u in hoofdstuk 1. Praktijkonderwijs leidt niet op voor een standaard schooldiploma, maar voor een maatwerkpakket dat past binnen de mogelijkheden van de leerling. Vanuit het praktijkonderwijs gaan de meeste leerlingen direct het bedrijfsleven in, met of zonder ondersteuning van een Wajong-uitkering. Soms stromen leerlingen door naar beschut werk of dagbesteding. Voor een aantal leerlingen is het mogelijk een Entree-diploma op mbo-niveau 1 te halen bij een AOC of ROC. Profielen Onze leerlingen kunnen kiezen tussen vijf uitstroomprofielen. Leerlingen kiezen profielvakken in deze richtingen: • Groen. • Horeca. • Detailhandel. • Techniek. • Facilitaire dienstverlening. In hoofdstuk 3 leest u daar meer over. Daarnaast doen we ons best om in te gaan op de individuele wensen en mogelijkheden van een leerling. Na de opleiding Tijdens of na de opleiding kunnen onze leerlingen verschillende kanten op: • Naar het vrije bedrijf. • Naar beschut werk of dagbesteding. • Naar het ROC of AOC voor een mbo-vervolgopleiding.

19 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 7 Contacten met ouders/verzorgers Goed contact onderhouden met de ouders/ verzorgers van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. We spreken u dan ook graag tijdens driehoeksgesprekken en ouderavonden op school. Contacten tussen ouders/verzorgers en school Contact met de school en de mentor is altijd mogelijk. Alle belangrijke telefoonnummers staan in deze schoolgids. De mentor is uw eerste aanspreekpunt. We organiseren ouderavonden en driehoeksgesprekken. De ouderavonden gaan over algemene onderwerpen, werkwijze en organisatie van activiteiten. De driehoeksgesprekken zijn bedoeld om samen met ouders, leerling en school de stand van zaken, ontwikkelingsplannen en het portfolio te bespreken. We verwachten dat u bij deze gesprekken aanwezig bent. Als u daar prijs op stelt, komt de mentor in de onderbouw op huisbezoek.e. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden. Daarnaast wordt er jaarlijks een avond georganiseerd rondom een thema. Dit thema sluit aan bij de projectweek voor de leerlingen. Voor het schooljaar 2021-2022 is ‘mediawijsheid’ het thema. Enquêtes We vragen u om jaarlijks een tevredenheidsonderzoek in te vullen, zodat wij weten hoe u tegen de school aankijkt. Leerlingen vullen de vragenlijst ook in. Eens per twee jaar doen de stagebedrijven dat ook. De uitslag van deze onderzoeken gebruiken wij om de kwaliteit van het onderwijs, de school en schoolomgeving te verbeteren. We informeren ouders/ verzorgers, leerlingen en stagebedrijven over de resultaten van deze enquête. Digitale nieuwsbrief We brengen regelmatig een nieuwsbrief uit, die we per e-mail versturen. Om e-mail van ons te ontvangen, is het van belang dat we het juiste e-mailadres gebruiken. Wijzigingen kunt u doorgeven bij de administratie. ‘Op school hebben we een eigen dierenweide, met schapen, geiten, konijnen en vogels. Tijdens het vak groen ga je voor de dieren zorgen. Erg leuk dat dat gewoon op school kan.’’ Hamid (14), tweede klas

20 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Medezeggenschapsraad (MR) Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord heeft een medezeggenschapsraad (MR) met vertegenwoordigers van ouders/ verzorgers en personeel. De MR houdt zich bezig met het schoolbeleid. De MR onderhoudt contacten met de instellingsdirecteur van Aeres VMBO, de Ondernemingsraad, de andere Ouderraden van Aeres en de directie. Ook kan de MR als spreekbuis fungeren voor ouders met vragen. Periodiek vinden verkiezingen plaats. Voor informatie over de verkiezingen en de samenstelling van de MR kunt u bij de MR-voorzitter terecht, mevrouw A. Weerstand. Klachtenregeling Wij vinden het heel belangrijk dat u en onze leerlingen tevreden zijn over ons onderwijs. Onze school moet een veilige en vertrouwde plek zijn voor leerlingen. Eventuele klachten nemen we dan ook heel serieus. We doen er alles aan om die zo snel en goed mogelijk op te lossen. Als u klachten heeft kunt u contact opnemen met de schoolleiding of de interne vertrouwenspersoon. Zij kunnen u helpen bij het nemen van de juiste stappen. De klachtenregeling is beschikbaar via www.aeresvmbo.nl/klachtenregeling. Interne vertrouwenspersoon De interne vertrouwenspersoon is mevrouw G. Zwemer, g.zwemer@aeres.nl. Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Postbus 85191 3508 AD Utrecht www.onderwijsgeschillen.nl Ernstige klachten Onder ernstige klachten vallen: • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik. • Lichamelijk geweld. • Grove pesterijen (ook via social media). • Extremisme en radicalisering. Ernstige klachten kunt u voorleggen aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Deze adviseert hierover en kan ook begeleiden bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op tel. 0900-111 31 11.

21 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 8 Financiën In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over schoolkosten en de vrijwillige bijdrage voor leerlingen. Ouderbijdrage schoolkosten De overheid vergoedt niet alle kosten die wij als school maken voor het onderwijs. Wij vragen u daarom om een vrijwillige bijdrage, voor activiteiten die belangrijk zijn voor het onderwijs en het functioneren van de school. Wij verwachten dat u achter onze keuze voor kwaliteit staat en bereid bent de vrijwillige bijdrage te betalen. Voor 2022-2023 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage 145 euro. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • Kampweek: € 120,- • Excursies: € 10,- • Vieringen: € 10,-. • Huur kluisje: € 5,- De ouderbijdrage wordt in tweeën gedeeld: in begin van het schooljaar krijgt u een rekening voor vieringen en excursies. De rekening van januari is bedoeld voor het schoolkamp. Schoolkamp, excursies en vieringen Het schoolkamp of schoolreisje vindt plaats aan het einde van het schooljaar. Deelname aan het schoolkamp is voor iedereen wenselijk, tenzij er een gegronde reden is om niet mee te gaan. De schoolexcursie is voor de hele school en vindt plaats in het voorjaar. Onder vieringen verstaan we de gezamenlijke maaltijden, Sinterklaas in de groep, het kerstfeest en de afsluiting van het schooljaar. Let op: als de leerling voor het schoolkamp is uitgeschreven, is het niet mogelijk om alsnog mee te gaan. Kindgebonden budget Afhankelijk van uw inkomen kunnen schoolkosten vergoed worden. Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van de aanvrager en zijn partner. Meer informatie hierover staat op www.toeslagen.nl. Stichting Leergeld Leergeld biedt gezinnen met minimale financiële middelen hulp. Informeer naar de mogelijkheden of kijk op de website: www.leergeld.nl Sponsoring Als het om sponsoring gaat, sluit Aeres aan bij het convenant tussen het Ministerie van OCW en een aantal onderwijsorganisaties, waaronder de VO-raad. In deze overeenkomst staan de gedragsregels die de school gebruikt bij sponsoring. Het convenant is te vinden op www.aeresvmbo.nl/sponsoring.

22 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 9 Gedragsregels Iedereen moet een fijne schooltijd hebben. Daarom willen we graag dat iedereen op school zich respectvol gedraagt ten opzichte van elkaar en de school. We zijn er voor elkaar, helpen elkaar en zorgen samen voor een fijne sfeer op school. In dit hoofdstuk leest u welke gedragsregels er gelden op onze school. Regels tijdens de lessen • Leerlingen mogen tijdens de les alleen met toestemming naar het dichtstbijzijnde toilet en komen daarna direct weer terug. • Wie door lesuitval eerder vrij is, gaat naar huis en blijft niet op school. Na lestijd gaan de leerlingen ook direct weg, tenzij ze moeten nablijven of een afspraak met een docent hebben. Regels tijdens pauzes • Geen overlast veroorzaken op het plein, buiten of in de kantine. Rennen of stoeien in de gang vallen daar ook onder. • Niemand mag op de eerste verdieping blijven. • Afval hoort in de afvalbakken. Leerlingen ruimen hun rommel op, ruimen het plein op en voeren na school klassendienst uit. Regels bij praktijk- en gymlessen • Wie niet kan deelnemen aan de gymlessen, heeft een brief van thuis nodig die door ouders/verzorgers is ondertekend. • Leerlingen dragen tijdens de gymles geschikte gymkleding. • Waardevolle spullen en sieraden mogen niet gedragen worden. • Tijdens de praktijklessen dragen leerlingen beschermende kleding en werkschoenen. Regels rond ziekmelden Het is belangrijk dat leerlingen voor de start van de lessen aanwezig zijn. Als dat niet lukt (bijvoorbeeld door ziekte of doktersbezoek), dan moet u dit tussen 08.30 en 09.00 uur doorgeven via tel. 088 - 020 51 20. Is de leerling na een weekend nog steeds ziek, meld hem dan op maandag opnieuw ziek. Regels rond pesten Alle leerlingen moeten met plezier naar school kunnen gaan. Pesten mag dan ook nooit. Mevrouw G. Zwemer is aanspreekpunt voor pesten op school. In de groep bespreken we hoe we met pesten omgaan. We hebben een anti-pestprotocol om pesten tegen te gaan, dat is te vinden op www.aeresvmbo.nl/arbo-beleidsplan. Algemene schoolregels • Roken op school is verboden. • Petten of capuchons zijn in het schoolgebouw niet toegestaan. • Er mogen geen leerlingen in het personeelsgedeelte komen en ook ruimtes met een blauwe deur zijn niet toegankelijk voor leerlingen. • Wie niet bij ons op school zit, mag niet op het schoolterrein komen. • Energiedrank en chips zijn niet toegestaan en tijdens de les mogen leerlingen niet eten of snoepen. • Wapens, drugs en alcohol zijn verboden. Bij drugs, wapens, vuurwerk of diefstal schakelen we de politie in. • Het schoolgebouw en alles daarbinnen moet met respect worden behandeld. Wie schade aanricht, moet het herstel zelf betalen of verzorgen. • Waardevolle bezittingen horen in de kluis of mogen afgegeven worden aan de leerkracht. • De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging. Tassen horen in de kluisjes, jassen aan de kapstok of in de kluis. • Mobiele telefoons moeten tijdens de les in de kluisjes liggen. • Fietsen en scooters horen in de fietsenstalling. Op het schoolplein zijn fietsen en scooterrijden verboden. • Leerlingen moeten bij de tweede bel in de klas zitten met alle spullen die ze voor de les nodig hebben.

23 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Regels rond verzuim en te laat komen Aeres Praktijkonderwijs heeft een verzuimprotocol waarin staat hoe we met verzuim omgaan. U kunt het verzuimprotocol op de website van school inzien, via: Schoolverzuim Schorsing en verwijdering Als een leerling ernstig wangedrag vertoont, dan kan de directie besluiten hem te schorsen of te verwijderen. We zijn verplicht om een schorsing van twee dagen of meer aan de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs en de leerplichtambtenaar door te geven. Leerlingenstatuut In het leerlingenstatuut staat wat de school van leerlingen verwacht en wat leerlingen van de school, de leraren en medeleerlingen kunnen verwachten. De schoolregels in deze gids, zijn op dit leerlingenstatuut gebaseerd. Het leerlingenstatuut is te vinden op www.aeresvmbo.nl/leerlingenstatuut en ligt ook ter inzage op school.

24 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 10 Diversen De school heeft vier verzekeringen voor leerlingen: een aansprakelijkheids-, ongevallen-, stage- en reisverzekering. In dit hoofdstuk lichten we de verzekeringen en enkele andere praktische onderwerpen toe. Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden (dus niet de leerling of de school) toegebracht door een leerling binnen schooltijd. Schade aan de school of van een stagebieder valt hier niet onder. Een leerling moet altijd zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Buiten schooltijd of stage geldt de aansprakelijkheidsverzekering van de school of stagebieder namelijk niet. De verzekering geldt niet voor schade die veroorzaakt is met een motorvoertuig. Elk motorvoertuig heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Stageverzekering De school heeft een (secundaire) stageverzekering afgesloten. Die vergoedt de schade aan de stagebieder, veroorzaakt door de stagiair, waarvoor de stagebieder niet verzekerd is. De stageverzekering biedt een maximale vergoeding van € 25.000 per schadegeval, met een eigen risico van € 1.000. Een stagiair is volgens de Nederlandse wet gelijk aan een werknemer. Schade die veroorzaakt wordt door een stagiair aan een derde, dient binnen Nederland verzekerd te zijn door de stagebieder. De werkgever (stagebieder) is aansprakelijk voor eventuele schade die een werknemer in functie veroorzaakt (art. 6:170 BW& art. 7:658 BW). De stagebieder moet dus een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben voor de stagiair. De verzekering geldt niet voor schade die veroorzaakt is met een motorvoertuig. Ieder motorvoertuig heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Ook de schade veroorzaakt aan een motorvoertuig van de stagebieder (auto, trekker) valt niet onder deze verzekering. De stagebieder moet deze schade afdekken met een cascoverzekering op het voertuig. Een uitzondering geldt voor stages voor de opleiding motorvoertuigentechniek en voor land- en tuinbouwstages. Hierbij is schade aan, door of met motorvoertuigen wel verzekerd, maar uitsluitend wanneer het gebruik van het motorvoertuig onderdeel uitmaakt van de stage-opdracht. Reisverzekering De reisverzekering is van toepassing op leerlingen die voor school of stage reizen in het buitenland. De verzekeringsvoorwaarden gelden voor stages van maximaal 180 dagen. Geneeskundige kosten worden niet door deze polis gedekt. Deze kosten worden (gedeeltelijk) gedekt door de (verplichte) ziektekostenverzekering. Met name ziektekosten buiten Europa zijn hierdoor echter vaak tot een maximum gedekt. In een aantal gevallen worden kosten van particuliere klinieken niet geheel gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden van de eigen ziektekostenverzekering en sluit eventueel een aanvullende verzekering af. Ongevallenverzekering De verzekering is van toepassing op ongevallen tijdens het komen en gaan naar school, inclusief het verblijf daar, door de school georganiseerde excursies onder toezicht van onderwijzend personeel en bij stage in Nederland of buitenland. Het gehele document over verzekeringen vindt u op www.aeresvmbo.nl/verzekeringen of bij de schooladministratie.

25 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Kluisjes De school heeft kluisjes waarin leerlingen hun waardevolle spullen veilig op kunnen bergen. Leerlingen krijgen aan het begin van het jaar een sleutel en leveren die aan het eind van het jaar weer in. Het vervangen van een kwijtgeraakte sleutel kost € 10,-. Aan het eind van het schooljaar laat de leerling het kluisje schoon en leeg achter. De schoolleiding kan het kluisje tijdens het schooljaar inspecteren. Veiligheidsschoenen Voor de veiligheid krijgen onze leerlingen een paar veiligheidsschoenen. U hoeft hiervoor niets te betalen, maar er gelden wel enkele regels: 1. De schoenen blijven eigendom van de school. 2. Als de leerling de school verlaat met een baan, mag hij de schoenen houden. 3. Het dragen van de schoenen is tijdens de praktijklessen verplicht. 4. Bij verlies of opzettelijk beschadigen van de schoenen, moeten ouders nieuwe schoenen betalen. 5. Als de leerling de schoenen niet bij zich heeft, wordt hij niet toegelaten in de praktijklessen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hier een brief over. Wij vragen u deze voor akkoord te ondertekenen en bij de administratie in te leveren. Hierna ontvangt de leerling de schoenen. Beeldgebruik Op school maken we regelmatig foto’s en video’s om te laten zien waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon of dochter kan hierop te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we gebruiken ook geen namen. We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Daarom ontvangt u elk jaar een verzoek om toestemming. Meer informatie over het omgaan met beeldmateriaal en ons privacybeleid leest u op: Protocol omgaan met gebruik beeldmateriaal Privacyreglement Aeres Veiligheid Leerlingen en medewerkers moeten veilig en gezond kunnen leren en werken op school. Dat heeft de overheid vastgelegd in de Arbowet en het Arbobesluit. Aeres heeft een Arbo-beleidsplan, dat te vinden is op www.aeresvmbo.nl/arbo-beleidsplan. Op school kunt u dit plan ook opvragen. De gezonde school Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord is een Gezonde School. Dat is een programma waarmee scholen werken aan een gezonde leefstijl. We vinden het belangrijk dat onze school een omgeving is waar gezond eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend is. De school is een beschermende plek en moet bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen. We bieden daarom geen ongezonde producten aan en stimuleren leerlingen om voor gezonde opties te kiezen. Elk jaar doen we een kantinescan. We kijken of er genoeg gezonde producten te koop zijn, met voldoende vezels en hoge voedingswaarden. Naast voeding zijn roken, alcohol en pesten ook van invloed op de gezondheid van leerlingen. Ook hier besteden we veel aandacht aan.

26 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 11 Verlof buiten schoolvakanties Er zijn wettelijke regels rond het opnemen van verlof buiten de schoolvakanties. Deze regels zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Dit zijn de belangrijkste richtlijnen. Verzoek indienen Een verzoek om extra vakantieverlof moet u minimaal twee maanden van tevoren voorleggen aan de directeur van de school. Wanneer is verlof buiten schoolvakanties mogelijk? • Als één van de ouders een beroep heeft waardoor u alleen buiten de zomervakantie op vakantie kunt gaan. • Als u een werkgeversverklaring kunt indienen, waaruit blijkt dat u niet in de zomervakantie op vakantie kunt. Extra vakantieverlof mag: • Eén keer per schooljaar worden toegestaan. • Niet langer duren dan tien schooldagen. • Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Verlof voor bijzondere omstandigheden (maximaal tien dagen per jaar) Bij bijzondere omstandigheden is het mogelijk om verlof aan te vragen. Voorbeelden van bijzondere omstandigheden zijn een verhuizing binnen de gemeente, bruiloft, overlijden of werkjubilea van ouders of grootouders. Het verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de schoolleiding. Verlof voor bijzondere omstandigheden (meer dan tien dagen per jaar) Als uw kind meer dan tien schooldagen per jaar extra verlof nodig heeft vanwege ernstige omstandigheden, dan moet u dat verzoek minstens een maand van tevoren indienen bij de schooldirecteur. Hij geeft het verzoek door aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Eventueel verlof is alleen mogelijk als u een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunt indienen. In deze verklaring moet staan dat verlof noodzakelijk is om medische of sociale omstandigheden rond uw kind of een ander gezinslid. ‘We bieden leerlingen veel persoonlijke begeleiding. We kijken wat iemand nodig heeft en daar spelen we op in. Elke klas heeft een vaste mentor. Leerlingen kunnen altijd bij hem of haar terecht als er iets is.’ Frans Koeslag, docent Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) en mentor

27 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 12 Contactgegevens Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Adresgegevens Bezoekadres: Scandinaviëlaan 33a, 8303 GN Emmeloord Postadres: Postbus 380, 8300 AJ Emmeloord Telefoon: 088 - 020 5120 praktijkonderwijs.emmeloord@aeres.nl www.aerespraktijkonderwijs-emmeloord.nl Aeres Onze school staat onder bestuur van Aeres Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit: • De heer B.M.P. Pellikaan, voorzitter • De heer M.H.C. Komen, vicevoorzitter Algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO • Mevrouw G.J.M. Kruijer Adresgegevens Aeres Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede Telefoon 088 - 020 7020. E-mailadressen schoolmedewerkers • De heer J. Bandstra, j.bandstra@aeres.nl • Mevrouw A. Bekhof, a.bekhof@aeres.nl • Mevrouw E. Bruinink, e. bruinink@aeres.nl • De heer A. Dijk, a.dijk@aeres.nl • De heer D. Hetebrij, d.hetebrij@aeres.nl • De heer P. de Jonge, p.de.jonge@aeres.nl • De heer U. Jonker, u.jonker@aeres.nl • De heer F. Koeslag, f.koeslag@aeres.nl • Mevrouw C. de Lange, c.de.lange@aeres.nl • De heer J de Leeuw, j.de.leeuw@aeres.nl • De heer D. Noor, d.noor@aeres.nl • Mevrouw V. Nijboer, v.nijboer@aeres.nl • De heer R. Scholten, r.scholten@aeres.nl • De heer P. Stobbe, p.stobbe@aeres.nl • De heer H.J. Stuiver, h.stuiver@aeres.nl • MevrouwM. Vos, m.vos@aeres.nl • MevrouwM. Westhuis, m.westhuis@aeres.nl • De heer D. Wever, d.wever@aeres.nl • Mevrouw G. Zwemer, g.zwemer@aeres.nl • MevrouwM. Bouma-Willemsen, m.bouma@aeres.nl • Mevrouw C. van den Burg, c.van.den.burg@aeres.nl • De heer J.W. Nieuwbroek, j.nieuwbroek@aeres.nl • De heer J. de Vegt, j.de.vegt@aeres.nl • De heer S. Hoek, s.hoek@aeres.nl • MevrouwM. Sander, m.sander@aeres.nl • Mevrouw F. Meijer- Heimel, f.meijer-heimel@aeres.nl • MevrouwM. Lugtenberg, m.lugtenberg@aeres.nl • Mevrouw J. van den Berg, j.van.den.berg@aeres.nl • Mevrouw S. Schepers, s.schepers@aeres.nl • De heer A. Kramer, a.kramer@aeres.nl Ziek melden Ziekmelden kan tussen 08.00 en 08.30 uur via tel. 088 - 020 5120. Zodra uw kind weer beter is, meldt u dat op de eerste schooldag.

aerespraktijkonderwijsemmeloord.nl Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord Bezoekadres: Scandinaviëlaan 33a, 8303 GN Emmeloord Postadres: Postbus 380, 8300 AJ Emmeloord 088 - 020 5120 praktijkonderwijs.emmeloord@aeres.nl www.aerespraktijkonderwijs-emmeloord.nl Facebook “ f ” Logo CMYK / .eps Facebook “ f ” Logo CMYK / .eps ©Aeres 2022 Disclaimer Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=