Aeres MBO Emmeloord

Ontdek de wereld van Agro, food en groen Opleidingsbrochure 2023 - 2024

Inhoud Sterke band met het bedrijfsleven 4 De beroepsrichtingen van Aeres MBO Emmeloord 5 Algemene informatie over de opleidingen 9 Plant en Business 10 - Medewerker akkerbouw en teelt, niveau 2 11 - Vakbekwaam medewerker plant en business, niveau 3 12 - Vakexpert plant en business, niveau 4 13 Loonwerk en Techniek (Groen, grond en infra) 14 - Medewerker agrarisch loonwerk, niveau 2 15 - Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk, niveau 3 16 - Ondernemer agrarisch loonwerk, niveau 4 17 Melkvee en Business 18 - Medewerker veehouderij, niveau 2 19 - Vakbekwaam medewerker Melkvee en Business, niveau 3 20 - Vakexpert Melkvee en Business, niveau 4 21 Paardensport en -houderij 22 - Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij, niveau 3 23 - Bedrijfsleider paardensport en -houderij, niveau 4 24 Tuin, landschap en recreatie 25 - Medewerker hovenier, niveau 2 26 - Vakbekwaam hovenier, niveau 3 27 - Opzichter/uitvoerder tuin, landschap en recreatie, niveau 4 28 Meer over Aeres MBO Emmeloord 29 - Ondernemend zijn 29 - Talentontwikkeling 30 - Go international! 30 - Agrofoodcluster 30 - Centrum voor Innovatief Vakmanschap 30 - Agri Innovation Centre 30 - Kavel Randweg 30 - Doorstromen naar hbo 31 - Doorlopende leerweg mbo-hbo 31 Aeres MBO Emmeloord staat al jaren bekend om de agrarische opleidingen. Ondertussen bieden we meer dan dat; wij zijn goed in groen! En wij bieden jou een inspirerende en uitdagende studietijd. We vinden het belangrijk dat je ontdekt wat jouw talenten zijn en waar je goed in bent. Wil je écht sfeer proeven, kom dan naar de meeloopdagen. Je vindt de data op de achterkant van de brochure en op de website, waar je je ook kunt aanmelden. Tot ziens bij Aeres MBO Emmeloord! Anne Dijk, directeur Jeanette Rutgers, teamleider en Peter Veenhuizen, teamleider

Je bent klaar voor een nieuwe stap. Spreekt de wereld van Agro, techniek en groen jou aan? Zoek je een school waarbij je al tijdens je opleiding volop samenwerkt met het bedrijfsleven? Kom dan naar Aeres MBO Emmeloord! Introductie 3

Sterke band met het bedrijfsleven Het bedrijfsleven heeft volop kansen voor goed opgeleide mensen. Aeres MBO Emmeloord heeft een sterke verbinding met business, onderzoek, experimenten, innovatie en kennis. Zo is bijvoorbeeld de opleiding Plant en Business niveau 3 en 4 in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het Agrofoodcluster uit de Noordoostpolder vernieuwd. En is er gestart met de opleiding Melkvee en Business. Wil je een agrarisch bedrijf overnemen, dan is dit nog steeds dé opleiding. En ook voor een carrière in de agrarische (internationale) handel en technologie, op raakvlakken met goed grondgebruik, duurzaamheid en gezondheid is de opleiding een goede voorbereiding. De sector van agro, food en groen innoveert sterk. Zowel technologisch en teelttechnisch als in consumentengedrag en marketing. Alle facetten komen aan bod in het driejarig programma. Je maakt zelf de keuze voor de richting die jou het meest aanspreekt. Uitgangspunt is dat de sector behoefte heeft aan mbo-3 en mbo-4-gekwalificeerde mensen met kennis van voedselproductie, leefomgeving, markt en innovatie en groene technologie. Het is daarom belangrijk om studenten ervaring op te laten doen in het bedrijfsleven. Elke derde jaars student gaat in een groepje aan de slag met een bedrijfscasus. Eens per week komt het groepje bij elkaar in het bedrijf om aan de casus te werken. Vanuit het bedrijf is er begeleiding beschikbaar. Aan het eind van de periode volgt er een aanbeveling en presentatie voor het bedrijf. 4 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

De beroepsrichtingen van Aeres MBO Emmeloord Plant en Business Uitgestrekte velden: net geploegd, gezaaid, gepoot, geoogst of vol met wuivend graan of groene planten. Als akkerbouwer verbouw je gewassen die mensen voornamelijk als voedsel gebruiken. Wist je dat Nederland de tweede landbouwexporteur ter wereld is? Tijdens je opleiding leer je algemene - en beroepsgerichte vaardigheden en ontwikkel je gevoel voor land en handel, groei en rendement. Recent is de opleiding Plant en Business niveau 3 en 4 in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven vernieuwd. Als je voor een carrière gaat in de agrarische (internationale) handel en technologie, of raakvlakken hebt met goed grondgebruik, duurzaamheid en gezondheid is deze opleiding dé voorbereiding. Wil je een agrarisch bedrijf overnemen dan is dit ook nog steeds jouw opleiding. Start je in Plant en Business dan bevind je je in een springlevende sector waar goed vakmanschap een voorwaarde voor succes is. 5

Loonwerk en Techniek (Groen, grond en infra) Je bent klantgericht en elke dag is anders. Je werkt altijd met grote machines om het werk gedaan te krijgen. In de opleiding Loonwerk en Techniek leer je hoe je veilig met de machines omgaat. Natuurlijk gaat het ook over werken met klanten, uitvoeren van opdrachten en het lezen van een bestek. Technisch inzicht is belangrijk, net als verantwoordelijkheidsgevoel. Omdat je dagelijks met machines werkt, moet je ook kennis hebben van het onderhoud en kleine technische reparaties. Uiteindelijk is een tevreden klant het belangrijkst. Goed werk afleveren staat dus voorop. 6 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Melkvee en Business Nederland is een toonaangevend land als het om melkveehouderij gaat. Bijna alles gaat digitaal en nieuwe ontwikkelingen haal je meteen naar binnen. Jouw dieren hebben een goede gezondheid en je hebt een heldere visie op de productie van jouw dieren. En natuurlijk heb je veel oog voor het welzijn van je dieren. Handel, beleid en verzorging vormen de basis van je vak. Als melkveehouder ben je verantwoordelijk voor een groot aantal dieren. Je verzorgt ze goed. Daarbij weeg je kosten en baten af en maak je de juiste keuzes. Ook kun je goed omgaan met landbouwmachines en computers. Daarbij moet de zaak ook draaien, je zakelijke instinct komt goed van pas en ontwikkel je tijdens de opleiding. Paardensport en -houderij Jij wilt van jouw liefde voor paarden graag je beroep maken. Je bent vaak in de stal, de rijbaan of de manege te vinden. Wil je aan de slag in de paardenhouderij, dan ben je naast het voeren en verzorgen van de paarden ook bezig met de gezondheid en het welzijn van het paard. Welke grassoorten mag een paard wel of juist niet eten? Ook zorg je voor de beste huisvesting of specialiseer je je in het fokken van paarden. Naast het verzorgen zijn ook het organiseren van evenementen en het leiden van een bedrijf belangrijke onderdelen van het vak. 7

Tuin, landschap en recreatie Als hovenier volg je de trends en weet je die te vertalen naar de wensen van jouw klanten. Je hebt een brede praktische vakkennis van planten, materialen, gereedschappen en machines. Zonder een goede planning ben je nergens. Wanneer bestel je bijvoorbeeld het verse materiaal en wanneer verwacht de klant dat je klaar bent? Hoe je een aanlegproject goed organiseert leer je tijdens de studie. De opleiding is heel praktijkgericht. Aanleg en onderhoud van tuinen leer je niet alleen in de schoolbanken! Een unieke kans is meedoen aan de Skills, vakwedstrijden voor mbo’ers. Topopleidingen In de Keuzegids mbo 2020 krijgen onze opleidingenMelkvee en Business, Loonwerk en techniek enMelkveehouderij het predicaat Topopleiding. Dit betekent dat zowel de tevredenheid van studenten over de opleiding als het studiesucces van de opleiding hoog scoren. Kwalificatiestructuur Opleiding Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Plant en Business Medewerker akkerbouw en teelt (BOL en BBL) Vakbekwaam medewerker plant en business (BOL en BBL) Vakexpert plant en business (BOL) Loonwerk en Techniek Medewerker agrarisch loonwerk (BOL en BBL) Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk (BOL en BBL) Ondernemer agrarisch loonwerk (BOL) Melkvee en Business Medewerker veehouderij (BOL en BBL) Vakbekwaam medewerker Melkvee en Business (BOL en BBL) Vakexpert Melkvee en Business (BOL en BBL) Paardensport en -houderij Vakbekwaam medewerker paardensport- en houderij (BOL) Bedrijfsleider paardensport- en houderij (BOL) Tuin, landschap en recreatie Medewerker hovenier (BBL) Vakbekwaam hovenier (BBL) Opzichter/uitvoerder tuin, landschap en recreatie (BBL) 8 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor verschillende intake-activiteiten. Je deelname hieraan is verplicht. Het gaat om een talentscan, een kennismakingsgesprek en eventueel aanvullende intake activiteiten. Alle informatie over digitaal aanmelden, vooropleidingseisen, intake-activiteiten en ons toelatingsbeleid vind je op www.aeresmbo.nl/emmeloord/ alles-over-aanmelden. Wat kost een mbo-opleiding? Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en schoolkosten. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. De overheid stelt de hoogte van het les- en cursusgeld jaarlijks wettelijk vast. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) int het lesgeld voor BOL-opleidingen. Het cursusgeld voor BBL-opleidingen int Aeres MBO via de schoolnota. De schoolkosten zijn in principe vrijwillig en hebben als doel het onderwijsprogramma te intensiveren, aan te vullen en te verrijken. Schoolkosten zijn opleidingsrelateerd en liggen voor het eerste leerjaar tussen € 400,00 en € 750,00. Kijk voor meer informatie over alle schoolkosten op www.aeresmbo.nl/ emmeloord/praktische-informatie-studeren-aan-het-mbo/ kosten-en-financiering. Kwalificatiestructuur en keuzedelen Het onderwijs bij Aeres MBO Emmeloord is gebaseerd op de herziene kwalificatiestructuur (HKS). De HKS beschrijft wat je moet kennen en kunnen. Voor elke opleiding is er een kwalificatiedossier. Daarin vind je een basisdeel (wat iedereen moet kennen en kunnen) en een profieldeel (wat je in beroepen waarop deze opleiding je voorbereidt moet kennen en kunnen). Er zijn ook keuzedelen waarmee jij je tijdens je opleiding kunt verbreden of verdiepen. Dit vergroot niet alleen de kans op een baan, maar is bijvoorbeeld ook nuttig als voorbereiding op een vervolgopleiding. In de loop van het eerste leerjaar krijg je meer informatie over keuzedelen. Voor sommige keuzedelen en licenties worden kosten in rekening gebracht. Algemene informatie over de opleidingen Verschil BOL en BBL Bij Aeres MBO Emmeloord worden alle opleidingen in de BOL (beroepsopleidende leerweg) aangeboden. Sommige opleidingen worden ook in de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) aangeboden. In de BOL ga je naar school en doe je in stages praktijkervaring op. Beroepspraktijkvorming (BPV) noemen we dat in het mbo. In de BBL heb je een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week, minimaal 120 dagen per jaar. Je komt dan één dag per week naar school. Erkende leerbedrijven (voor BPV in BOL of BBL) kun je vinden op www.stagemarkt.nl of via www.s-bb.nl. 9 Aanmelding en toelating Weet je welke opleiding je wilt gaan volgen? Je hebt in principe recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze als je voldoet aan de vooropleidingseisen, je bent aangemeld vóór 1 april en deelneemt aan de verplichte intake-activiteiten. Aanmelden na 1 april kan ook, maar dan vervalt het recht op toelating. Dus voorkom teleurstelling en meld je op tijd aan. Het aanmelden voor een opleiding doe je digitaal. Op www.aeresmbo-emmeloord.nl vind je de aanmeldknop.

Plant en Business De agrarische sector in Nederland is innovatief, internationaal georiënteerd en volop in beweging. Een prachtige sector om in werkzaam te zijn. Dat kan op vele manieren: als agrarisch ondernemer, adviseur, vertegenwoordiger, in de handel of medewerker op een akkerbouwbedrijf. Kies je voor de mbo-opleiding Plant en Business? Dan kies je voor een boeiende en innovatieve toekomst. Je draagt professioneel bij aan de beschikbaarheid van voldoende, hoogwaardige, veilige en verantwoorde (voedings) producten en levert zo een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie. Je maakt daarbij gebruik van de meest actuele kennis en inzichten en de modernste technologieën. Is dit op jouw lijf geschreven? Je kunt de opleiding Plant en Business volgen op niveau 3 en 4. In niveau 2 bieden wij de akkerbouwopleiding aan. 10 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Beschrijving van de opleiding Gewassen kweken en verzorgen, dat vraagt elk seizoen werkzaamheden die groei en opbrengst bevorderen. Als agrariër weet je wat er wanneer moet gebeuren: voorbereidend grondwerk, onderhoud, oogst en transport. Dat leer je in deze opleiding. Een medewerker akkerbouw zorgt voor de teelt van graan, aardappelen, uien, bieten of andere akkerbouwgewassen. De plantopleidingen van Aeres MBO Emmeloord zijn vooral gericht op akkerbouw. In de opleiding is ook aandacht voor de machines op een akkerbouwbedrijf. Er wordt nauw samengewerkt met het Agrofoodcluster. Mogelijke beroepen Akkerbouwer, teler, tuinder, kweker, handelaar of bedrijfsverzorger. Medewerker akkerbouw en teelt Niveau 2 • Duur: 2 jaar • BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of een entreeopleiding (mbo-niveau 1). PLANT EN BUSINESS Vervolg na je studie Na deze opleiding kun je aan de slag of verder leren in de opleiding Vakbekwaam medewerker Plant en Business (niveau 3). ‘Ik ben deze opleiding op niveau 2 gestart en merk dat ik graag wat meer de diepte in wil. Dat viel de docenten ook op en nu volg ik wat extra vakken, zodat ik volgend jaar kan opstromen naar niveau 3.’ Jeffrey, Akkerbouw en teelt 11

Beschrijving van de opleiding Als vakbekwaam medewerkerPlant en Business kun je alle kanten nog op. Je leert tijdens jouw opleiding over de hele keten van de akkerbouwsector. Van het primaire bedrijf tot de handel, kwaliteitsdienst en de verwerker. In de opleiding is er aandacht voor plantenteelt, kwaliteit, verwerking, vermarkting en ondernemerschap. Dit is als vanouds de opleiding voor een vakbekwaam medewerker op een akkerbouwbedrijf. Én je ontdekt het agrarische bedrijfsleven. De opleiding werkt nauw samen met de bedrijven uit het Agrofoodcluster. Mogelijke beroepen Akkerbouwer, teler, adviseur, kweker, handelaar of bedrijfsverzorger. Vervolg na je studie Je kunt na deze opleiding doorleren in de opleiding Vakexpert plant en business (niveau 4). Vakbekwaammedewerker Plant en Business Niveau 3 • Duur: 3 jaar • BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Mbo-diploma op niveau 2. PLANT EN BUSINESS 12 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Vakexpert Plant en Business Niveau 4 • Duur: 3 jaar • BOL: Ja / BBL: Nee • Toelatingseisen: Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. Mbo-diploma op niveau 3. PLANT EN BUSINESS 13 Beschrijving van de opleiding De opleiding Vakexpert Plant en Business is recent vernieuwd, zowel qua inhoud als onderwijsaanpak. Dit alles in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Je volgt een breed opleidingsprogramma met relevante, actuele kennis aan de hand van vele voorbeelden en opdrachten uit de praktijk. Binnen de opleiding heb je diverse keuze- en specialisatiemogelijkheden. Als je later een agrarisch bedrijf wilt overnemen, dan is dit vanouds de perfecte opleiding voor jou. Je leert om leiding te geven aan (de medewerkers van) het bedrijf en het managen van alle bedrijfsactiviteiten. En je ontdekt de internationale sector van agro en food. Denk bijvoorbeeld aan de toelevering van zaaizaad en pootgoed, de bestrijding van ziekten en plagen, de verkoop van meststoffen, de financiële en administratieve bedrijfsbegeleiding en de opslag, verwerking en (internationale) handel van geoogste producten. Deze sector innoveert in hoog tempo door intensieve ketensamenwerking en de toepassing van nieuwe kennis en technologie. Dat vraagt om mensen die voortdurend kunnen en willen blijven leren. Als je bent afgestudeerd, zitten de bedrijven te springen om jouw kennis en ervaring. Succes verzekerd! Mogelijke beroepen Akkerbouwer, teler, tuinder, kweker, handelaar, bedrijfsverzorger, teeltadviseur, kwaliteitscontroleur, marketingmanager, inkoper, verkoper, exportmedewerker, technisch of financieel bedrijfsadviseur. Vervolg na je studie Je kunt na deze opleiding doorleren in het hbo, in deeltijd of voltijd. Bijvoorbeeld in de opleiding Tuin- en akkerbouw van Aeres Hogeschool Dronten.

14 Kom studeren bij Aeres MBO Almere Loonwerk en Techniek (Groen, grond en infra) De wereld van geavanceerde trekkers en groot materieel. Bietenrooiers, shovels, graafmachines. Materiaal voor grondbewerking of de oogst. Je werkt vaak op een agrarisch bedrijf, akkerbouw of melkveehouderij waar je gevraagd wordt voor het specialistisch werk. Dat vraagt behendigheid met uiteenlopende machines. Technisch inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel. Je wilt graag goed werk afleveren en zorgen dat de klant tevreden is. Emmeloord

15 LOONWERK EN TECHNIEK Beschrijving van de opleiding Je leert van alles over de machines waar je mee werkt en de juiste afstemming ervan op de teelt, de grond of het weer. Over andere agrarische zaken zoals de gewassen, het erf en de gebouwen. Er zijn veel praktijklessen op oefenlocaties, maar vanzelfsprekend leer je ook over het repareren en onderhouden van het materiaal en over veilig werken met de grote machines. Je kunt extra certificaten halen zoals VCA, spuitlicenties, een trekkerrijbewijs en het heftruckcertificaat. Mogelijke beroepen Agrarisch loonwerker, kraanmachinist, monteur of medewerker groot groen en bosbouw. Medewerker agrarisch loonwerk Niveau 2 • Duur: 2 jaar • BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of een entreeopleiding (mbo-niveau 1). Vervolg na je studie Na deze opleiding kun je aan de slag of verder leren in de opleiding Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk (niveau 3).

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Niveau 3 • Duur: 3 jaar • BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Mbo-diploma op niveau 2. LOONWERK EN TECHNIEK Beschrijving van de opleiding Als vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk werk je graag met geavanceerde trekkers en groot materieel. Vaak is dat op een agrarisch bedrijf, in akkerbouw of veeteelt, waar je gevraagd wordt voor specialistisch werk. Dat vraagt behendigheid met uiteenlopende machines. Je zorgt dat de klant tevreden is over het werk. Je weet hoe je de machines instelt en hoe je er veilig mee werkt. Werk je met collega’s dan heb jij als meewerkend voorman vaak de leiding. Je kunt in de opleiding extra certificaten halen zoals VCA, spuitlicenties, een trekkerrijbewijs en het heftruckcertificaat. Mogelijke beroepen Loonwerker (agrarisch of groot groen), machinist, chauffeur, monteur, meewerkend voorman of werkbegeleider. Vervolg na je studie Je kunt na deze opleiding doorleren in de opleiding Ondernemer agrarisch loonwerk of Vakexpert plant en business (niveau 4). ‘Naar school gaan en tegelijkertijd praktijkervaring opdoen bij een akkerbouwbedrijf is voor mij een mooie combinatie.’ Rens, Plant en business 16 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

17 Ondernemer agrarisch loonwerk Niveau 4 • Duur: 3 jaar • BOL: Ja / BBL: Nee • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4. Mbo-diploma op niveau 3. LOONWERK EN TECHNIEK Beschrijving van de opleiding Een ondernemer agrarisch loonwerk werkt graag met geavanceerde trekkers en ander materieel en heeft vaak een eigen loonbedrijf of een leidinggevende functie. Je voert dan klussen uit op agrarische bedrijven. Je organiseert het werk en zorgt uiteindelijk dat de klant tevreden is over het werk. Je leert in de opleiding echt ondernemen. Kostprijsberekening, administratie, ondernemersplan. Ook leer je overleggen en onderhandelen met opdrachtgevers en leveranciers. Er zijn veel praktijklessen op oefenlocaties. Je kunt extra certificaten halen zoals VCA, spuitlicenties, een trekkerrijbewijs en het heftruckcertificaat. Mogelijke beroepen Ondernemer of bedrijfsleider in agrarisch loonwerk of in groot groen. Vervolg na je studie Je kunt na deze opleiding aan de slag of verder leren in het hbo, bijvoorbeeld de opleiding Agrotechniek en management (Aeres Hogeschool Dronten). ‘Naast het studieprogramma biedt Aeres MBO Emmeloord extra cursussen aan. Dat vind ik handig. Ik kan bijvoorbeeld een spuitlicentie halen.’ Jan Hendrik, Akkerbouw

Melkvee en Business Nederland is een toonaangevend land als het om melkveehouderij gaat. Dat is je toekomstig werkveld, een bedrijf waarin je zorgdraagt voor gezonde dieren en een goede productie. Bedrijven gebruiken veel technologische ontwikkelingen. De opleiding is recent vernieuwd en je kunt nu ook breder kiezen voor uitstroommogelijkheden. Natuurlijk is de opleiding er voor de toekomst melkveehouder maar ook als je aan de slag wilt in het bedrijfsleven is dit de opleiding voor jou. 18 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Medewerker veehouderij Niveau 2 • Duur: 2 jaar • BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of een entreeopleiding (mbo-niveau 1). MELKVEE EN BUSINESS Beschrijving van de opleiding Een medewerker veehouderij verzorgt, voert en melkt de dieren en onderhoudt de stal. Het vee is bij jou in goede handen. Je leert ook over gezondheid, gedrag en voortplanting. Daarnaast leer je over gereedschap en het gebruik en onderhoud van melkmachines en leefomgeving. Mogelijke beroepen Medewerker veehouderijbedrijf of op een verwant bedrijf, bijvoorbeeld een handels- of een loonbedrijf. Vervolg na je studie Na deze opleiding kun je aan de slag of verder leren in de opleiding Vakbekwaam Vakbekwaam medewerker Melkvee en Business (niveau 3). 19

Vakbekwaam medewerker Melkvee en Business Niveau 3 • Duur: 3 jaar • BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Mbo-diploma niveau 2. MELKVEE EN BUSINESS Beschrijving van de opleiding Als vakbekwaam medewerker Melkvee en Business zorg je voor topvee met een goede melkproductie. Je verzorgt zelfstandig de dieren, hun leefomgeving en werkruimten. Je kunt beginnende ziektes herkennen en weet wanneer deskundige hulp nodig is. Werk je met meerdere mensen, dan heb jij vaak de leiding. Je leert alles over de verzorging van melkvee, diergezondheid en voortplanting. Daarnaast leer je over grasland en voederwinning. Je leert (melk)machines en gereedschap veilig gebruiken. Mogelijke beroepen Zelfstandig medewerker bij een veehouderijbedrijf of een bedrijf dat daarmee te maken heeft. Vervolg na je studie Je kunt na deze opleiding aan de slag of verder leren in de opleiding voor Vakexpert Melkvee en Business of een andere veehouderijopleiding op niveau 4. 20 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Vakexpert Melkvee en Business Niveau 4 • Duur: 3 jaar • BOL: Ja / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4. Mbo-diploma niveau 3. MELKVEE EN BUSINESS Beschrijving van de opleiding Je zorgt als vakexpert Melkvee en Business dat het bedrijf gezond blijft. Je leert niet alleen over de verzorging van dieren, maar ook hoe je een bedrijf runt. We dagen je tijdens de opleiding uit om je horizon als ondernemer en als mens te verbreden. Je krijgt praktijk en theorie. Melken, voeren, de verzorging van het vee en de leefomgeving, gebruik en onderhoud van tractor en machines. Daarnaast leer je managementvaardigheden. Mogelijke beroepen Ondernemer of bedrijfsleider in (melk)veehouderij, of voorlichter/adviseur in een beroep gerelateerd aan veehouderij, bijvoorbeeld in toeleverende en afnemende bedrijven, organisaties of de overheid. Vervolg na je studie Je kunt na deze opleiding aan de slag of verder leren in het hbo. Met Aeres Hogeschool is er een doorlopende leerweg ontwikkeld voor Agrarisch Ondernemerschap. 21

DESIGN Paardensport en -houderij Paarden zijn je lust en je leven, het zijn fantastische dieren waar je graag mee werkt. Tijdens je opleiding leer je alles over zorg en welbevinden van het paard. Later werk je bijvoorbeeld als groom, ruiter, instructeur of bedrijfsleider of medewerker op een manege. Wil je aan de slag in de paardenhouderij, dan ben je naast het voeren en verzorgen van de paarden ook bezig met de gezondheid en het welzijn van het paard. Welke grassoorten mag een paard wel of juist niet eten? Ook zorg je voor de beste huisvesting of specialiseer jij je in het fokken van paarden. Naast het verzorgen zijn ook het organiseren van evenementen en het leiden van een bedrijf belangrijke onderdelen van het vak. 22 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij Niveau 3 • Duur: 3 jaar • BOL: Ja / BBL: Nee • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Mbo-diploma niveau 2. PAARDENSPORT EN -HOUDERIJ Beschrijving van de opleiding Als vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging, voeding en beweging van paarden op een paardenbedrijf. Na een brede basisopleiding weet je alles over het houden, huisvesten, trainen en de voortplanting van paarden. Op sommige bedrijven help je met rijlessen of organiseren van evenementen. Mogelijke beroepen Paardenverzorger, ruiter, stalmeester of groom. Als groom ga je mee naar hippische evenementen en concoursen. Vervolg na je studie Je kunt doorstromen naar niveau 4, Bedrijfsleider paardensport en -houderij of direct aan het werk in de paardensector. 23

PAARDENSPORT EN -HOUDERIJ Bedrijfsleider paardensport en -houderij Niveau 4 • Duur: 3 jaar • BOL: Ja / BBL: Nee • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4. Mbo-diploma niveau 3. Beschrijving van de opleiding Als bedrijfsleider paardensport en -houderij heb je vaak een eigen paardenbedrijf. Je leert zo’n bedrijf runnen. Naast managementvaardigheden is het verzorgen en het trainen van paarden een belangrijk deel van je werk. Je leert alles over het welzijn van paarden en hun verzorging, fokkerij, voortplanting, gedrag, trainen en longeren. Je kunt voorlichting geven en instructie aan ruiters. Mogelijke beroepen Zelfstandig ondernemer, bedrijfsleider, medewerker bij een manege, handelsstal, hengstenhouderij of paardenkliniek. Vervolg na je studie Je kunt gaan werken en je kunt doorstromen naar het hbo. Bijvoorbeeld naar de opleiding Hippische bedrijfskunde bij Aeres Hogeschool. 24 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Tuin, landschap en recreatie Kijk op een mooie zomerdag om je heen en je ziet héél Nederland naar buiten trekken. Overal genieten mensen van mooie groene ruimtes. Denk aan sportvelden, recreatieplassen, vakantieparken en mooi ontworpen, aangelegde en onderhouden tuinen. Jij werkt aan deze groene omgeving. Je zorgt voor aanleg en onderhoud van de veelzijdige groene ruimte. 25

Medewerker hovenier Niveau 2 TUIN, LANDSCHAP EN RECREATIE • Duur: 2 jaar • BOL: Nee / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo basisberoepsgerichte leerweg of diploma entree-opleiding (mbo-niveau 1). Beschrijving van de opleiding Als medewerker hovenier ben je bezig met aanleg en onderhoud van particuliere tuinen, maar ook van parken, plantsoenen, sportparken, groenstroken. Soms werk je zelfstandig, maar meestal werk je in een team onder leiding van een vakbekwaam hovenier. Je weet veel van planten en veilig gebruik van materiaal en machines. Tijdens de opleiding kun je de VCA-licentie en een certificaat voor kettingzagen en klein grondverzet halen. Mogelijke beroepen Hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap, groenmedewerker bij sportveldbeheerders of natuurorganisaties. Vervolg na je studie Met een diploma Medewerker hovenier kun je aan de slag of verder leren in de opleiding Vakbekwaam hovenier (niveau 3). 26 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Vakbekwaam hovenier Niveau 3 • Duur: 3 jaar • BOL: Nee / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Mbo-diploma niveau 2. TUIN, LANDSCHAP EN RECREATIE Beschrijving van de opleiding Als vakbekwaam hovenier ben je thuis in tuinen. Maar ook weet je van aanleg en onderhoud van parken, plantsoenen, sportvelden en natuur. Je hebt veel kennis van planten en kunt klanten adviseren. Je hebt vaak de leiding over collega’s. Tijdens de opleiding kun je de VCA-licentie en een certificaat voor kettingzagen en klein grondverzet halen. Mogelijke beroepen Vakbekwaam hovenier bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap, groenmedewerker bij sportveldbeheerders of natuurorganisaties. Vervolg na je studie Met een diploma Vakbekwaam hovenier kun je aan de slag of verder leren in de opleiding Opzichter/uitvoerder tuin, landschap en recreatie (niveau 4). 27

Opzichter/uitvoerder tuin, landschap en recreatie Niveau 4 • Duur: 3 jaar • BOL: Nee / BBL: Ja • Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte -, gemengde - of theoretische leerweg. Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4. Mbo-diploma niveau 3. TUIN, LANDSCHAP EN RECREATIE Beschrijving van de opleiding Als opzichter/uitvoerder tuin, landschap en recreatie werk je aan de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, groenvoorzieningen en natuur. Het is vaak een combinatie van voorbereidend bureauwerk en uitvoerend buitenwerk. Je leest tekeningen, bereidt groenaanleg voor, haalt projecten binnen en voert ze uit. Je bent verantwoordelijk voor het werk, de mensen, gereedschap en machines. Je leert verder hoe je een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf runt. Tijdens de opleiding kun je de VCA-licentie en een certificaat voor kettingzagen en klein grondverzet halen. Mogelijke beroepen Leidinggevende functie in aanleg en onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, groenvoorzieningen en natuur. Bij hoveniersbedrijf, gemeente of waterschap. Eigen (hoveniers) bedrijf. Vervolg na je studie Je kunt gaan werken of doorleren in het hbo, bijvoorbeeld in een groene bachelor, natuur of landschapsinrichting, een docenten- of een managementopleiding. 28 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Meer over Aeres MBO Emmeloord ‘Op de opleiding leer ik veel nieuwe dingen over het bodemleven en gewassen. Ik leer waarom je iets doet en welke effecten dat heeft.’ Jeffrey, Akkerbouw Ondernemend zijn Zelf initiatief nemen, op iemand afstappen, op onderzoek uitgaan en ondernemend zijn wordt gewaardeerd in studie en beroep. Met een ondernemende instelling heb je vaak meer succes. Daarom besteedt Aeres MBO Emmeloord in het onderwijs veel aandacht aan houding en vaardigheden die te maken hebben met ondernemend zijn of worden. Vooral in de niveau 4-opleidingen is ondernemerschap een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. We leren je op een bedrijfsmatige manier naar het vakgebied te kijken. 29

Talentontwikkeling Gebruik maken van je talent tijdens je studie is waardevol. Je leert op een manier die bij jou past en ervaart hoe leuk het is om dingen te doen die je goed liggen. Alle docenten herkennen talent en zijn geschoold in talentontwikkeling om jouw talent tot bloei te laten komen tijdens je studie. Go international! Het bedrijfsleven vraagt om mensen die weten wat er speelt in de wereld. Aeres MBO Emmeloord richt zich in de opleidingen dan ook naar een wereld die internationaler wordt. De schooltijd biedt een prachtige kans om meer van de wereld te zien. Onze studenten lopen bijvoorbeeld vaak een buitenlandse stage. Je leert er niet alleen veel over het vak, maar je steekt ook veel op van andere culturen. Zo’n buitenlandse stage is echt een ontzettend leuke en goede investering in jezelf. Agrofoodcluster Aeres MBO Emmeloord wil een sterke verbinding tussen business, onderzoek, experimenten, innovatie en kennis. Niet alleen met de agrarische ondernemers, maar bijvoorbeeld ook met machinefabrikanten en de handelshuizen van de aardappel. Door de samenwerking met het Agrofoodcluster krijgt Aeres MBO Emmeloord dat voor elkaar (www.agrofoodcluster.com). Centrum voor Innovatief Vakmanschap Ook het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food zorgt voor de verbinding met het bedrijfsleven. Dit is het talentencentrum waar bedrijven en scholen samenwerken om studenten en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vakmensen (www.civ-agri-food.nl). Agri Innovation Centre Bij het Agri Innovation Centre van Aeres Hogeschool in Dronten doen studenten extra praktijkervaring op. Ze werken met het materieel dat nu en morgen bij de bedrijven gebruikt wordt. Onderwijskavel Aeres MBO Emmeloord beschikt over verschillende onderwijskavels rondom Emmeloord. Dit wordt gebruikt voor onderzoek, akkerbouw en veehouderij. 30 Kom studeren bij Aeres MBO Emmeloord

Doorstromen naar hbo Diploma behaald, maar nog niet uitgeleerd? Na je mbo 4-diploma kun je doorleren in het hoger beroepsonderwijs (hbo), in een richting waarin je je mbo-diploma hebt behaald of een andere studie. Verder leren kan in een hbo-bachelor of een tweejarige Associate Degree (AD). Doorlopende leerlijn mbo-hbo Wil je doorleren binnen je vakgebied? Dan is het goed om te weten dat er naast Aeres MBO ook een Aeres Hogeschool is. Er zijn verschillende opleidingen op niveau 4 die naadloos aansluiten op de hbo-opleidingen van Aeres Hogeschool. De docenten van Aeres MBO en Aeres Hogeschool maken onderling goede afspraken over opleidingsinhoud en -aansluiting. Kijk voor meer informatie op www.aeresmbo.nl/ studeren-aan-het-mbo/doorstuderen-in-het-hbo. 31

aereshogeschool.nl Aeres Tech Straat 1 1000 AA Plaatsnaam 088 - 123 456 789 Aeres Tech Straat 1 1000 AA Plaatsnaam 088 - 123 456 789 Aeres Tech Straat 1 1000 AA Plaatsnaam 088 - 123 456 789 Colofon Kop NaamAchternaam Functie/bedrijf Kop NaamAchternaam Functie/bedrijf Kop NaamAchternaam Functie/bedrijf Kop NaamAchternaam Functie/bedrijf ©Aeres Disclaimer Ovitatem quis simi, conem quam sitatur, nos asiteni musdamendus similist quaspit, comnihil idus es vendaep udioreh endiasp ictempe sequia debitis vel eatetur? Hiliam ex eius dicae natatiam aut qui dis des saepe nullendi tem quaspis ex exerorae porehent eos poruntias suntis as volo quod quo consequi vendae re, simet unt omnisciis sequis ni doluptat velitiande sit omnimet dit el inum inienis doloremque. Proef de sfeer tijdens de informatieavonden en open dag: Houd de website in de gaten of deze momenten op locatie of online plaats vinden. Informatieavonden Dinsdag 22 november 2022 Donderdag 21 februari 2023 Dindag 6 juni 2023 Open dag Zaterdag 21 januari 2023 Meeloopdag Woensdag 8 maart 2023 Aanmelden via de website mbo-emmeloord.nl Aeres MBO Emmeloord Postadres: Postbus 4, 8300 AA Emmeloord Bezoekadres: De Balkan 16, Emmeloord 088 - 020 51 00 mbo.emmeloord@aeres.nl www.aeresmbo-emmeloord.nl Facebook “ f ” Logo CMYK / .eps Facebook “ f ” Logo CMYK / .eps ©Aeres 2022 Disclaimer Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Aanmelden:

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=